Home Nieuws Vacature tijdelijke medewerker erfgoedregistratie

Vacature tijdelijke medewerker erfgoedregistratie

Vacature tijdelijke medewerker Erfgoedregistratie

Bepaalde duur (juni 2023-januari 2024)

Context en functieomschrijving 

CEMPER is voor Vlaanderen en Brussel de landelijke dienstverlenende organisatie voor het roerend en immaterieel erfgoed van muziek en podiumkunsten en het aanspreekpunt voor iedereen die in aanraking komt met dit erfgoed. We zetten ons in om gemeenschappen, organisaties en individuen te versterken en te activeren in de aandacht en zorg voor dit erfgoed. We adviseren en ondersteunen onze doelgroepen onder meer op het gebied van collectieregistratie en inventarisatie, fysieke bewaring, preservering en restauratie, digitalisering, onderzoek, herbestemming en valorisatie.

CEMPER beschikt over een ruime hoeveelheid informatie over actoren in het muziek- en podiumkunstenveld en hun collecties en archieven. Het betreft zowel personen als organisaties, uit de professionele en amateurkunsten, die diverse (sub)disciplines vertegenwoordigen en die werkzaam zijn in Vlaanderen en Brussel. Deze informatie is voor ons van groot nut: ze helpt ons een breder kader te ontwikkelen voor het erfgoed van muziek en podiumkunsten, beleidslijnen uit te zetten, concrete acties te ontwikkelen, onderzoekers te adviseren …

Verschillende teams en medewerkers waren en zijn bij de totstandkoming van deze informatie betrokken. Het beheer ervan is dan ook een uitdaging. De tijdelijke medewerker zal in het (digitale) archief de verspreid bewaarde informatie opzoeken en centraal verzamelen. Archiefbank, de databank van Archiefpunt, zal daarbij als instrument gebruikt worden.

Takenpakket

 • Via het raadplegen van het digitale archief van CEMPER (en zijn voorgangers) spoor je de vele actoren op uit het brede muziek- en podiumkunstenveld die roerend erfgoed van muziek en podiumkunsten bewaren. Je scant’ (analyseert) onder meer beleidsdocumenten, projectrapporten, externe vragen … op deze informatie.
 • Je registreert de informatie over deze actoren in Archiefbank. In beperkte mate vul je deze aan met informatie uit andere (interne en externe) bronnen. Waar we beschikken over informatie over het archief of de collectie van de actor, registreer je deze ook. De registratiestandaarden die Archiefbank hanteert, maak je je hiertoe eigen.
 • Je maakt deel uit van het team Erfgoedregistratie en wordt door de andere collega’s van dit team begeleid bij je werkzaamheden. Indien nodig wordt je ook ingezet voor andere taken of projecten bij CEMPER, met een klemtoon op het in kaart brengen en registreren van muziek- en podiumkunstenerfgoed.

Profiel

 • Je behaalde minimaal een bachelordiploma in een richting die is toegespitst op cultuur in het algemeen (humane wetenschappen) of op muziek, dans, theater of een andere vorm van podiumkunsten in het bijzonder.
 • Je scant documenten nauwkeurig op hun inhoud en onderscheidt snel hoofd- van bijzaken.
 • Je werkt vlot digitaal en kan je snel nieuwe software eigen maken.
 • Je werkt graag gestructureerd. Je pakt de dingen pragmatisch, nauwgezet en efficiënt aan, intellectueel bandwerk’ vind je best OK.
 • Je gaat kritisch om met bronnen en informatie en je gaat respectvol om met de informatie die je over derden verwerkt.
 • Je kan zelfstandig werken.
 • Je kennis van het Nederlands is uitstekend.
 • Je kan je vinden in de registratiestandaarden die in de erfgoedsector gebruikt worden.
 • Je hebt interesse in muziek, podiumkunsten en/​of cultureel erfgoed.
 • Je kan op korte termijn starten.

Aanbod

 • Je komt terecht in een fijn, divers en ambitieus team. CEMPER bestaat momenteel uit 12 medewerkers die samenwerken in zelforganiserende teams.
 • Je werkt in een functie waarin je op korte tijd een omstandig overzicht krijgt van de vele spelers in Vlaanderen en Brussel die het roerend erfgoed van muziek, dans, theater en aanverwante disciplines bewaren en beheren. In zekere mate krijg je ook inzicht in de collecties en archieven zelf. Je werk levert een belangrijke bijdrage aan de omgang met het erfgoed van muziek, theater en dans, vandaag en in de toekomst.
 • We bieden je een voltijds contract van bepaalde duur (tot eind januari 2024). Deeltijds werken is bespreekbaar (min. 80%).
 • De verloning en verlofregeling verloopt volgens het Paritair Comité 329.01 barema B1c, aangevuld met een eindejaarspremie en een groepsverzekering.
 • Je werkplek is in Mechelen, op 20 min. wandelen van het station, en je ontvangt een vergoeding woon-werkverkeer (openbaar vervoer en/​of fiets). Telewerk behoort tot de organisatiecultuur.

Solliciteren

 • Stuur je cv en motivatiebrief ten laatste op maandag 1 mei 2023 (23u59) per e‑mail naar contact@​cemper.​be.
 • Geselecteerde kandidaten kunnen ten laatste op 5 mei een uitnodiging verwachten voor een gesprek dat plaatsvindt op woensdag 10 mei in de kantoren van CEMPER. Onder voorbehoud voorzien we een proef. Meer info hierover krijg je bij de uitnodiging tot gesprek.

Meer info

Mariet Calsius – Directeur CEMPER vzw

015 34 94 36 / contact@​cemper.​be

CEMPER vzw voert een gelijkekansenbeleid. Hierbij zijn de kwaliteiten van mensen doorslaggevend, ongeacht hun geslacht, religie, afkomst, leeftijd of fysieke beperking.

04-04-2023

Ook interessant

20 feb. 2024

Onderzoek social dance (folk-, volks- en werelddans)

Neem deel aan ons onderzoek naar folk-, volks- en werelddans en de manier waarop dit doorgegeven kan worden aan de volgende generaties.
Lees meer
20 feb. 2024

Memoranda rond cultuur en kunsten

SARC en oKo publiceerden memoranda met beleidsaanbevelingen rond cultuur en kunsten.
Lees meer
07 feb. 2024

Maak kennis met Mieke en Jeroen

We verwelkomen stafmedewerker immaterieel erfgoed Mieke Witkamp en stagiair scenografisch erfgoed Jeroen Gyselings.
Lees meer
11 jan. 2024

Jachthoornblazen op Fürst-Pless- en Parforcehoorn erkend als immaterieel erfgoed!

Op 10 januari 2024 werd het jachthoornblazen op Fürst-Pless- en Parforcehoorn door de minister van cultuur Jan Jambon opgenomen op de Inventaris Vlaa…
Lees meer