Home Online erfgoed vinden

Online erfgoed vinden

Zoek je origineel bronnenmateriaal en weet je niet waar te beginnen? Bekijk hieronder ons overzicht van online bronnen die muziek- en podiumerfgoed bevatten.

Snel naar ...

Nationaal

Erfgoeddatabanken
Op de Vlaamse erfgoeddatabanken kan je erfgoedcollecties vinden en bekijken, met de focus op objectencollecties. Je vindt er collecties van zowel professionele musea en erfgoedinstellingen als lokale besturen, kerkfabrieken, heem- en geschiedkundige kringen met een erfgoedcollectie. Ze worden beheerd door het Departement Cultuur, Jeugd en Media.
Immaterieelerfgoed.be
Op immaterieelerfgoed​.be vind je praktijken en technieken die mensen aanmeldden als immaterieel erfgoed. De praktijken met een oranje ster hebben een plaats op de officiële Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.
Inventaris Onroerend Erfgoed
De inventaris van het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid. In deze inventaris vind je meer dan 80.000 erfgoedobjecten van oude bomen tot archeologische sites, van landschappen tot bouwkundig erfgoed. Je kan er onroerend muzikaal erfgoed op terugvinden (kiosken, kerkorgels, concertzalen …).
Toneelstof
Toneelstof is een project van VTi (nu opgegaan in Kunstenpunt) dat de geschiedenis van de podiumkunsten in beeld brengt. Op deze website kan je grasduinen in 40 jaar Vlaamse theater- en dansgeschiedenis, gezien door de ogen van wie ze heeft (mee)gemaakt.
IDEM - Integrated Database for Early Music
De databank IDEM bevat gedigitaliseerde en online raadpleegbare handschriften en oude drukken die relevant zijn voor het onderzoek van de Alamire Foundation: muzikaal erfgoed van de lage landen van de vroege middeleeuwen tot 1800. De handschriften worden bewaard in erfgoedbibliotheken uit heel Europa.
3Dtheater.be
Op deze site kan je een aantal driedimensionele digtale wetenschappelijke reconstructies van historische theaters en muziekinstrumenten vinden. Met onder meer het theater van het Tapissierspand (Antwerpen, 1711) en decormaquettes Vlaamse Opera (19121930).
Wreed en plezant
De folkgroep Wreed en Plezant zingt marktliederen en ze documenteren dit genre uitvoerig op hun site. Je vindt er alle informatie (alfabetisch of per thema) over deze liederen, met de geschiedenis, de uitvoerders, de teksten (en varianten), de bladmuziek en audiofragmenten erbij. Zelfs de diverse bronnen van dit muzikaal erfgoed komen aan bod. Een ware goudmijn voor de liefhebber van volksmuziek.
Fototheek van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
Het KIK is de federale wetenschappelijke instelling belast met de documentatie, studie en conservatie-restauratie van het culturele en artistieke erfgoed van ons land. Het instituut beheert ook een uitzonderlijke databank met bijna 650.000 downloadbare foto’s, onder meer van muzikaal erfgoed en muziekiconografie.
Databank Kunstenpunt
Deze database bevat informatie over professionele podiumkunsten geproduceerd door minstens één organisatie in Vlaanderen of Brussel. De informatie werd pro-actief verzameld en beheerd door het voormalige Vlaams Theaterinstituut (nu Kunstenpunt). In deze database worden de productiegegevens gekoppeld aan de documenten die Kunstenpunt beheert.
Databank Circuscentrum
Circuscentrum in Gent biedt documentatie over de circuskunsten aan. Deze databank bevat o.m. een catalogus met hoofdzakelijk boeken, tijdschriften, artikels en eindwerken gerelateerd aan circus. Onder Producties’ vind je bovendien alle voorstellingen van de artiesten en gezelschappen die in de jaarboeken van 2014, 2015 en 2016 verschenen. Raadpleging ter plaatse is mogelijk op afspraak.
Belgium is Happening
Belgium is Happening is een online bron van informatie over performance en avant-garde theater in België. Het omvat informatie over meer dan 1.400 performances van 1958 tot vandaag, interviews met protagonisten en verschillende publicaties. Een initiatief van Universiteit Antwerpen en Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen.
Corpus Toneelkritiek Interbellum
Corpus Toneelkritiek Interbellum is een online verzameling toneelkritieken uit de periode 1919 – 1939. Een project van Universiteit Antwerpen.

Internationaal

Europeana Collections
Europeana geeft toegang tot meer dan 50 miljoen gedigitaliseerde stukken van musea, archiefinstellingen en bibliotheken van over heel Europa. Je vindt er fotogalerijen, blogs en online tentoonstellingen over verschillende thema’s.
Flandrica
Op Flandrica presenteren de erfgoedbibliotheken hun gedigitaliseerde collecties. De site is een platform om de gedigitaliseerde boeken en documenten op een aantrekkelijke en makkelijk doorzoekbare manier aan te bieden. Er zijn verschillende themadossiers te vinden, waaronder een over muziekerfgoed.
MIMO - Muscial Instrument Museum Online
Het project MIMO (Music Instruments Museums Online) biedt één toegang voor de digitale informatie en documentatie over muziekinstrumentencollecties in Europa. Aan het project werken 11 instrumentenmusea mee.
RISM - Répertoire International des Sources Musicales
RISM bevat bronnen van voor 1800: muziekhandschriften, muziekdrukken en muziektheoretische geschriften en libretti uit zowel bibliotheken, archieven als privécollecties.
De Nederlandse Liederenbank
De Nederlandse Liederenbank is een wetenschappelijke databank waarin bijna 170.000 Nederlandse liederen zijn ontsloten. De liederen dateren van de Middeleeuwen tot de twintigste eeuw. Het gaat om liefdesliederen, spotliederen, geuzenliederen, psalmen en andere religieuze liederen, volksliederen, kinderliederen, sinterklaas- en kerstliedjes en nog veel meer. Bronnen van de liederen zijn liedboeken, liedbladen, liedschriften en veldwerkopnamen. Van elk lied is de bron aangegeven waar de tekst en eventueel de melodie is te vinden. In een aantal gevallen kan direct worden doorgeklikt naar de gehele tekst van het lied of naar de melodie of een geluidsopname
RIPM - Retrospective Index to Music Periodicals (1760 - 1966)
RIPM is een afgesloten bibliografie van oudere muziektijdschriften. Het werd opgericht met als doel de belangrijkste achttiende‑, negentiende- en vroeg twintigste-eeuwse muziektijdschriften te inventariseren. Een betalend abonnement is nodig om de database te kunnen raadplegen. De gebruiker kan wel een gratis proefperiode aanvragen
RIdIM - Répertoire International d'Iconographie Musicale
RIdIM is een wetenschappelijke databank van muziekiconografische bronnen en ontwikkelt daarvoor de nodige methodieken voor classificatie en catalografie.
DBNL - Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren bevat literaire teksten en aanvullende informatie uit de Nederlandstalige cultuurgeschiedenis en literatuur. Men vindt er onder andere een groot aantal gedigitaliseerde liedboeken van de 16de eeuw tot de 20ste eeuw.
WDML - World Digital Library
De World Digital Library ontsluit cultureel en wetenschappelijk erfgoed uit de hele wereld. Net zoals bij Europeana zijn er thematische selecties en online tentoonstellingen. De WDL wordt beheerd door de Library of Congress met steun van de UNESCO.
DIAMM - Digital Image Archive of Medieval Music
DIAMM is een wetenschappelijke databank met middeleeuwse manuscripten. De databank richt zich specifiek op de gedigitaliseerde bronnen van polyfone muziek.