Wegwijs

Wie doet wat in de kunstensector en de erfgoedsector? Zie je door het bos de bomen niet meer? Lees dan deze wegwijzer. Er zijn tal van instellingen, organisaties en netwerken die op een of andere manier bezig zijn met muziek- en podiumkunsten. En dus ook voor jou nuttig kunnen zijn. Bijvoorbeeld om financieel bij te springen als je een erfgoedproject opstart.

Wegwijs in de kunsten- en erfgoedsector

De cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen en Brussel

De cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen en Brussel telt verschillende instellingen, organisaties en verenigingen die zich elke dag opnieuw inzetten voor de duurzame zorg voor ons cultureel erfgoed en die alles in het werk stellen om dit erfgoed door te geven aan volgende generaties.

CEMPER zet zich in binnen die sector in voor de toekomst van muziek- en podiumerfgoed.

Instellingen met een collectie: musea, archieven, erfgoedbibliotheken

Als men aan cultureel erfgoed denkt, denkt men wellicht aan deze instellingen. Zowel musea, archieven als erfgoedbibliotheken beheren collecties (van kunstwerken, historische objecten, openbare en privé-archieven, boeken, ... ) voor de 'eeuwigheid'.

Zij zorgen ervoor dat de toekomstige generaties al deze zaken nog kunnen bewonderen, bestuderen en er inspiratie uit kunnen halen.

Verschillende van deze instellingen beheren belangrijke en interessante muziek- en podiumkunstencollecties. Kijk daarvoor naar onze pagina 'Zoeken en vinden'.

Cultureel-erfgoedorganisaties met een dienstverlenende rol

Er zijn ook erfgoedorganisaties die geen collectie beheren, maar diensten verlenen. Zij richten zich op erfgoed rond een bepaald thema of erfgoed van een bepaalde soort. De dienstverlenende rol van CEMPER ligt bij het muziek- en theatererfgoed.

Andere dienstverlenende organisaties, waar CEMPER nauw mee samenwerkt, zijn:

Erfgoedcellen: dienstverlenende rollen op regionaal niveau

De erfgoedcellen werken op lokaal vlak: in een stad of voor een aantal gemeenten. De erfgoedcellen zijn stevig verankerd in de regio, ze ondersteunen de lokale verenigingen, bevorderen de samenwerking tussen diverse erfgoedinstellingen, bouwen netwerken uit en stimuleren de cultureel-erfgoedwerking met allerlei initiatieven.

Ongeveer de helft van de Vlaamse steden en gemeenten kunnen genieten van de dienstverlening van een erfgoedcel.

Een overzicht van de Vlaamse erfgoedcellen en een korte uitleg over hun werking vind je op: www.erfgoedcellen.be.

Erfgoedverenigingen

In Vlaanderen en Brussel zijn er honderden erfgoedverenigingen actief die heel wat waardevol erfgoedwerk verzetten. Het gaat over verenigingen van professionele en amateur-onderzoekers (historici, archeologen, volkskundigen, heemkundigen, genealogen …), erfgoedverzorgers en -bemiddelaars.

Samen bewaren zij heel wat lokaal erfgoed in documentatiecentra of musea, dat anders vaak verloren zou gaan. Bovendien mobiliseren zij de lokale gemeenschap rond erfgoedthema’s en brengen zij erfgoed onder de aandacht via hun publicaties, gidsbeurten, allerhande ledenactiviteiten en tentoonstellingen.

Via de Erfgoedkaart kan je de rijke diversiteit van dit verenigingsleven exploreren.

Steunpunt voor cultureel erfgoed

Tot slot is er FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Het steunpunt staat ter beschikking voor de hele cultureel-erfgoedsector.

Het doel van het steunpunt is om op basis van zijn kerntaken (praktijkondersteuning, praktijkontwikkeling en beeldvorming en communicatie) cultureel-erfgoedactoren, lokale en provinciale besturen en beheerders van cultureel erfgoed te ondersteunen en de ontwikkeling van het cultureel-erfgoedveld te stimuleren.

Het steunpunt verwerkt informatie vanuit verschillende hoeken (het beleid, het buitenland, …) en geeft dit door aan de erfgoedsector. Het zorgt ervoor dat deze sector zich hierdoor ontwikkelt in de richting van de doelstellingen van het cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Gemeenschap. Het steunpunt is hierdoor een belangrijke partner van de Vlaamse overheid.


Link naar dit artikel