Home Over CEMPER

Over CEMPER

CEMPER is de landelijke erfgoeddienstverlener voor muziek en podiumkunsten en werkt binnen het beleidskader van de Vlaamse overheid. CEMPER ontvangt hiertoe een werkingssubsidie in het kader van het Cultureelerfgoeddecreet.

Centrum voor Muziek- en Podiumerfgoed

CEMPER is het Centrum voor Muziek- en Podiumerfgoed. Muziek en podiumkunsten dragen bij tot de rijke cultuur die Vlaanderen en Brussel kenmerkt: zowel die van het verleden als die van het heden. CEMPER wil de sporen uit deze cultuur bewaren en doorgeven. Een toekomst geven. Dit doen we omdat we ervan overtuigd zijn dat dit erfgoed waardevol is: het bepaalt het geheugen van muziek en podiumkunsten en draagt bij tot de artistieke en culturele diversiteit in de samenleving vandaag.

Ons team adviseert, ondersteunt en begeleidt iedereen die met muziek- of podiumerfgoed in aanraking komt: van amateur tot professional, van hobbyist tot academicus, van erfgenaam tot verzamelaar. Op deze website vind je tips, handleidingen, inspiratie en meer. Aarzel niet ons te contacteren voor advies op maat.

We zijn gevestigd in Mechelen, maar werken over heel Vlaanderen en Brussel.

Team

Directeur Mariet Calsius Mail Mariet Calsius
Zakelijk medewerker Sylvie De Weze Mail Sylvie De Weze
Erfgoedregistratie Elias Feys Mail Elias Feys
Herbestemmen Jan Grieten Mail Jan Grieten
Online presenteren Jelke Joosen Mail Jelke Joosen
Communicatie Sarah Masson Mail Sarah Masson
Erfgoedregistratie Heidi Moyson Mail Heidi Moyson
Immaterieel erfgoed Debora Plouy Mail Debora Plouy
Zorg & bewaring Justine Van Gysel Mail Justine Van Gysel
Verzamelbeleid, waarderen en onderzoek Staf Vos Mail Staf Vos
Tijdelijke medewerker erfgoedregistratie Fien Vannieuwenhuyse Mail Fien Vannieuwenhuyse
Immaterieel erfgoed Mieke Witkamp Mail Mieke Witkamp
Vaste vrijwilliger Jul Thys

Geschiedenis

2019

CEMPER - Centrum voor Muziek- en Podiumerfgoed

CEMPER wordt opgericht als fusie van Resonant en Het Firmament. Voortaan zetten wij ons samen in voor het diverse cultureel erfgoed van muziek en podiumkunsten.

2013

Nieuw beleidsplan voor Resonant

Met het nieuwe beleidsplan bouwt Resonant haar expertise uit op nieuwe domeinen als immaterieel cultureel erfgoed, jazzerfgoed, erfgoed van populaire muziek en volksmuziek, digitaal erfgoed.

2012

Het Firmament wordt expertisecentrum voor podiumerfgoed

Vanuit de opgebouwde kennis en expertise over het erfgoed van figurentheater slaat Het Firmament de brug naar de bredere podiumkunstensector.

2009

Het Firmament wordt expertisecentrum voor figurentheaterfgoed

Het Firmament zet zich in voor het behoud en beheer van het figurentheatererfgoed in Vlaanderen en organiseert verschillende tentoonstellingen, projecten en workshopreeksen.

2009

Resonant wordt expertisecentrum voor muzikaal erfgoed

Resonant start haar nieuwe werking als expertisecentrum voor muzikaal erfgoed en stapt met adviezen voor erfgoedzorg naar de erfgoedgemeenschappen.

2007

Resonant wordt een dienstverlenende organisatie

Met de komst van het Cultureelerfgoeddecreet (2008) stippelt de overheid een nieuwe koers voor Resonant uit: de convenanten met de partners worden afgebouwd, de inhoudelijke werking wordt uitgebreid naar niet-klassieke muziek. Resonant wordt voortaan een dienstverlenende erfgoedorganisatie.

2004

Resonant wordt een cultureel thema-archief

Resonant wordt erkend als cultureel thema-archief. De organisatie richt zich op het inhoudelijk ontsluiten van bladmuziek voor inventarisatie, voor musicologisch onderzoek, voor uitgaven en opvoeringen, tentoonstellingen en publicaties. Ze sluit hiertoe convenanten af met de Alamire Foundation, het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek en Matrix.

2003

VME wordt Resonant

De vzw Vlaams Muzikaal Erfgoed wordt door de overheid gesubsidieerd en verandert haar naam in Resonant.

2002

Het Firmament - (t)Huis voor poppen-, figuren- en objectentheater

In 2002 wijzigt de structuur van De Centrale voor Poppenspel en komt de klemtoon meer en meer op het erfgoed van figurentheater te liggen. De naam verandert naar Het Firmament.

2002

vzw Vlaams Muzikaal Erfgoed

Vanuit musicologisch onderzoek in de jaren 90 groeide het besef dat er dringend een beleid nodig was rond het historisch muzikaal erfgoed in Vlaanderen. Veel oude collecties waren nog niet geïnventariseerd, niet bestudeerd en werden slecht geconserveerd. De vzw Vlaams Muzikaal Erfgoed werd opgericht in de schoot van de Alamire Foundation.

1968

De Centrale voor Poppenspel

De Centrale voor Poppenspel wordt opgericht als vereniging die het poppen-, figuren- en het objectentheater bevordert, met o.a. de School voor Poppenspel. De School organiseert avondcursussen speel- en maaktechnieken voor poppen.

Beleid

CEMPER ontvangt subsidies van de Vlaamse overheid als dienstverlenende organisatie in het kader van het Cultureelerfgoeddecreet voor de periode 2019 — 2023.

Bestuur

Het bestuur

Voorzitter Carl Van Eyndhoven
Ondervoorzitter Michel Vanholder
Penningmeester Jan Van Goethem
Secretaris Rebecca Diependaele
Leden Sigrid Bosmans
Joanna Van der Heyden

Algemene Vergadering

Voorzitter Carl Van Eyndhoven
Ondervoorzitter Michel Vanholder
Penningmeester Jan Van Goethem
Secretaris Rebecca Diependaele
Leden Maarten Beirens
Sigrid Bosmans
Stef Coninx
Paul Contryn
Mark Delaere
Martine De Reu
Bart Demuyt
Delphine Hesters
Jan Matthys
Kristin Van den Buys
Joanna Van der Heyden
Roos Van Driessche
Willem Verheyden
Eva Wuyts