Home Beleid

Beleid

Missie

CEMPER zet zich in om gemeenschappen, organisaties en individuen te versterken en te activeren in de aandacht en zorg voor het cultureel erfgoed van muziek en podiumkunsten. Dit doen we vanuit een 360┬░-perspectief, met oog voor toekomst en verleden, immaterieel en roerend erfgoed, onderzoek en kunstpraktijk. Als bruggenbouwer en netwerkende organisatie gaan we hierbij in dialoog met partners van lokaal tot internationaal niveau.

Visie

CEMPER stelt volgende waarden centraal in haar werking en dienstverlening:

 1. Open
  Voor alle doelgroepen en hun noden een drempelverlagende dienstverlening aanbieden met oog voor de rijkdom en verscheidenheid van het roerend en immaterieel erfgoed en zijn gemeenschappen in een diverse samenleving.
 2. Verbindend
  Samenwerken met alle gemeenschappen en belanghebbenden, van lokaal tot internationaal, die zich willen engageren voor het cultureel erfgoed van theater, dans, muziek en verwante disciplines in Vlaanderen en Brussel.
 3. Duurzaam
  Realiseren van een blijvende impact op zowel het cultureel erfgoed van muziek en podiumkunsten als op de verschillende doelgroepen.
 4. Inspirerend
  Vanuit goede praktijkvoorbeelden en opgebouwde kennis en expertise verder gaan dan ondersteunen en begeleiden maar ook aanjagen, activeren en vernieuwen.

Link naar dit artikel