Home Thema's Beghinae in cantu instructae – Muzikaal erfgoed u…

Beghinae in cantu instructae – Muzikaal erfgoed uit Vlaamse begijnhoven

Resonant (nu CEMPER) en de Alamire Foundation werkten samen om het muzikaal erfgoed van de begijnen in kaart te brengen en te bestuderen. Een van de resultaten daarvan is het boek Beghinae in cantu instructae – Muzikaal erfgoed uit Vlaamse begijnhoven.

Het boek schetst voor het eerst de voorheen ongekende kwantiteit, kwaliteit, stilistische verscheidenheid en historische en geografische spreiding van het repertoire.

In de eerste plaats geven enkele exemplarische bronnenstudies een dieper inzicht in verscheidene aspecten van het bewaarde repertoire, dat in vele opzichten rijk en divers is gebleken. Aan de hand van het verhaal achter de muziek wordt ook de context aanschouwelijk gemaakt, een noodzaak voor een goed begrip van de bronnen die ons zijn overgeleverd. Een overzicht:

  • Begijnen, liturgie en muziek in de middeleeuwen: een verkenning – Walter Simons;
  • De Brugse begijnen en de Bloedprocessie – Barbara Haggh;
  • Authenticiteit en inventie: samenstelling, verspreiding en herkomst van de officies voor de heilige Begga – Pieter Mannaerts;
  • Lustig om te zingen: eenstemmige Zuid-Nederlandse liederen door en voor begijnen – Maartje De Wilde;
  • Het Ave verum corpus uit het Mechelse begijnhof: eenvoudige polyfonie voor de Devotio Moderna – Alexander Blachly;
  • Franciscus Kraft en het Leuvense begijnhof – Marie Cornaz;
  • Liturgische orgelmuziek en alternatimpraxis in de begijnhoven van Lier en Turnhout – Peter Strauven.

Het boek telt ook een repertorium van handschriften en drukken, met een beschrijving van alle muzikale bronnen die werden opgespoord. Dit repertorium richt zich zowel tot het brede publiek, dat zich wil informeren over een nog onontgonnen aspect van het begijnenleven, als tot amateur- en professionele musici, die een repertoire willen verkennen dat reikt van de hoge middeleeuwen tot het eind van de achttiende eeuw, en tot historici en musicologen als aanzet voor verdere studie en onderzoek.


Mannaerts, P. (ed.). (2007). Beghinae in cantu instructae. Muzikaal erfgoed uit Vlaamse begijnhoven (middeleeuwen-eind 18de eeuw). Brepols.