Home Thema's Jazzcollecties en -archieven

Jazzcollecties en -archieven

Hieronder vind je een overzicht van specifieke jazzcollecties en -archieven en interessante zoekplekken, zowel in België als internationaal.

Nationaal (inleidend)

Het jazzerfgoed wordt in België verspreid bewaard. Ben je op zoek naar materiaal, dan moet je dus naar verschillende instellingen of collecties. Dat kunnen specifieke jazzcollecties of ‑archieven zijn, maar ook meer algemene collecties van grotere instellingen. Of – met wat geluk – vind je wat je zoekt online.

Nationaal (specifieke collecties en archieven)

Met specifieke’ collecties en archieven bedoelen we de nalatenschap van iedereen die deels tot (quasi) uitsluitend binnen de jazz actief was: van muzikanten en ensembles, over concertorganisatoren (clubs, festivals, wedstrijden, enz.), uitgevers, platenmaatschappijen, educatieve organisaties en instellingen, tot collectioneurs, enz.

Deze collecties en archieven worden her en der bewaard. Slechts een beperkt aantal vond vandaag al zijn weg naar professionele erfgoedinstellingen (archiefinstellingen, erfgoedbibliotheken, musea). Het grootste deel blijft voorlopig bewaard bij particulieren en (kunsten)organisaties, soms nog de oorspronkelijke eigenaars. Binnen de jazz is er eveneens een ruim netwerk van collectioneurs.

CEMPER brengt de specifieke jazzcollecties en ‑archieven in Vlaanderen en Brussel stapsgewijs in kaart. Af en toe kijken we over de grens met Wallonië. Een overzicht kan je via dit document raadplegen. Het recht op privacy verhindert ons soms dat we bepaalde informatie publiceren. Kan je in dit overzicht niet vinden wat je zoekt, contacteer ons dan via contact@​cemper.​be. Ook aanvullingen zijn steeds welkom.

Nationaal (andere zoekplekken)

Specifieke collecties/​archieven bevatten niet altijd het antwoord op je zoekvraag. Je kan je scope verbreden via de ruimere collecties van bewaarinstellingen gespecialiseerd in muziek zoals de Koninklijke Bibliotheek en de bibliotheken van de conservatoria van Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven (Lemmens).

Een ander spoor vind je misschien bij de culturele archiefinstellingen. Bij hen kan je terecht voor archieven van actoren die zijdelings’ betrokken waren bij het jazzgebeuren (denk bijvoorbeeld aan socio-culturele verenigingen). Vaak bewaren zij ook uitgebreidere collecties van affiches, foto’s en (algemene) periodieken waar je een kijkje kan nemen. Elk van die instellingen heeft een eigen collectieprofiel.

Je kan ook je kans wagen bij stads- en gemeentearchieven. Zij bewaren in eerste instantie de archieven van de lokale stads- en gemeentebesturen. Als die besturen het jazzgebeuren ondersteunden (door subsidie van een club, een festival, door logistieke steun), zijn er sporen van terug te vinden in hun archieven.

Een aantal stads- en gemeentearchieven bewaren daarnaast ook het archief van lokale culturele verenigingen of instellingen (bvb. cultuurcentrum). Waar dat niet het geval is, neemt een heemkundige kring die taak soms op zich.

Nationaal (online)

Steeds vaker kan je online gedigitaliseerd bronnenmateriaal raadplegen. Met betrekking tot het Belgisch jazzerfgoed gebeurt dit echter (nog) niet op een structurele manier, onder meer omdat jazz een jong genre is waar nog tal van rechten op berusten (auteurs- en naburige rechten).

Informatie over digitaal raadpleegbare bronnen bundelen we per type drager (opnames, partituren, enz.). Neem dus een kijkje onder de betreffende pagina’s op deze website.

Internationaal

Heel wat landen beschikken over een nationaal jazzarchief of over bewaarinstellingen met gespecialiseerde jazzafdelingen (vaak gekoppeld aan onderzoeksinstellingen). Enkele belangrijke instellingen zijn:

Australië

Australian Jazz Museum

Canada

The Canadian Jazz Archives Online

Denemarken

Center for Dansk Jazzhistorie

Duitsland

Jazzinstitut DarmstadtBayerisches Jazzinstitut

Frankrijk

Fonds de jazz (Villefranche-de-Rouergue)

Italië

Centro Studi Arrigo Polillo

Nederland

Nederlands Jazz Archief

Noorwegen

Norsk Jazzarchiv

Verenigd Koninkrijk

National Jazz Archive

Verenigde Staten

Institute of Jazz Studies (Rutgers University Libraries)
Chicago Jazz ArchiveHogan Jazz Archive (Tulane University Libraries)
The National Museum of American History Archives (Smithsonian)
National ArchivesThe Jazz & Heritage Archive (New Orleans)
Felix E. Grant Jazz Archives

Zweden

Svenskt Visarkiv