Liturgisch verzamelhandschrift uit het Leuvens begijnhof

Jean Georges Vibert The Convent Choir

Een handschrift uit het Leuvens begijnhof (ca. 1763 – 1766) met werk van Franciscus Krafft.

Ave Regina van Franciscus Krafft

In de Koninklijke Bibliotheek van Brussel (fonds Herman Roelstraete) en de bibliotheek van de K.U. Leuven (universiteitsarchief) wordt een aantal handschriften bewaard die ooit toebehoorden aan het Leuvense begijnhof Ten Hove, het Groot Begijnhof’.

Ze bevatten verschillende composities van Franciscus Krafft (17291795), die in de jaren 1760 werkzaam was voor het begijnhof en later als kapelmeester verbonden was aan de Gentse Sint-Baafskathedraal. Het gaat om religieuze composities die uitgevoerd werden tijdens de mis en het officie. Enkele zijn autografen.

Stel een vraag

Heb je vragen of wil je weten wat CEMPER voor je kan betekenen? Laat van je horen!
CEMPER vzw
Onder-Den-Toren 12
B‑2800 Mechelen
O. nr. 0683 772 202
RPR Mechelen