Home Thema's Beleid rond geluidsdragers in het buitenland

Beleid rond geluidsdragers in het buitenland

Hoe gaat men om met geluidsdragers in het buitenland? Hier vind je een overzicht met enkele voorbeelden.

Nederland

De KB, de nationale bibliotheek van Nederland, maakt en bewaart sinds 1974 in het Depot van Nederlandse publicaties een titeloverzicht van alle uitgebrachte boeken, tijdschriften en kranten. Uitgevers zijn echter niet verplicht om een kopie van hun publicatie aan de KB te bezorgen.

Voor geluidsdragers is er geen depotplicht in Nederland. Wel is er Muziekweb, de muziekbibliotheek van Nederland. Muziekweb is een onafhankelijke stichting die sinds 1961 een collectie heeft opgebouwd van 600.000 cd’s, 300.000 lp’s en 30.000 muziek-dvd’s (dat is samen goed voor zo’n acht miljoen tracks!). De collectie cd’s is volledig gedigitaliseerd en ontsloten via muziekweb​.nl. Van iedere cd zijn fragmenten van 30 seconden te beluisteren die een eerste kennismaking met de muziek mogelijk maken. Wie meer wil beluisteren, krijgt links naar streamingdiensten aangeboden, zoals Spotify en YouTube.

Van de CDR naar Muziekweb

In 1961 stichtte Rob Maas de Stichting Centrale Discotheek Rotterdam (CDR) op. De stichting had als grondbeginsel smaakverbreding en muzikale ontwikkeling. Met dit doel werden in eerste instantie lp’s uitgeleend, vanaf 1982 cd’s en later ook muziek-dvd’s. Tegenwoordig wordt muziek vooral via internet beluisterd. Uitlenen is daarom nu niet meer de kerntaak. De CDR richt zich meer op digitale diensten, zoals de website muziekweb​.nl. De CDR is van een lokale, Rotterdamse platenbieb’ uitgegroeid tot de nationale, Nederlandse muziekbibliotheek: Muziekweb. Geen gesloten archief, maar een publiek toegankelijke instelling, onafhankelijk en betrouwbaar en nog altijd werkzaam vanuit dezelfde missie als in 1961.

De collectie van Muziekweb

Iedere week worden er ongeveer 300 nieuwe cd’s in Nederland uitgebracht. Muziekweb schaft deze allemaal aan. Binnen een week worden de cd’s gecatalogiseerd volgens internationale regels (ISBD, International Standard Bibliographic Description). Muziekweb is aangesloten bij ISNI, International Standard Name Identifier. Musicologen en specialisten op de terreinen van pop, klassiek, wereldmuziek en jazz zorgen dat de metadata van hoog niveau is, en gebruiken thesauri voor namen en (uniforme) titelbeschrijvingen. Zij schrijven toelichtingen en verdiepende artikelen bij de muziek. Alle nieuwe cd’s worden ingedeeld op basis van muziekstijlen, gedigitaliseerd en de hoesjes worden gefotografeerd.

Behalve lp’s, cd’s en muziek-dvd’s heeft Muziekweb ook andere collecties van historische waarde in huis. Veelal zijn dit geluidsdragers en afspeelapparatuur uit de vroege twintigste eeuw, of zelfs nog ouder. Zoals wasrollen, schellakplaten (meestal 78 toeren, waaronder zich veel opnamen van Nederlandse artiesten bevinden), Tefifonbanden en Edison Diamond Disc platen. Ook zijn er thematische collecties, zoals de Riemens operacollectie met bijzondere operaopnamen op lp en de Fonos-collectie. De Fonos-collectie bevat Nederlandse muziek die niet meer in de reguliere handel verkrijgbaar is, veelal enkel op lp verschenen en vaak zeldzaam en onbekend materiaal, afkomstig uit het archief van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (nu gefuseerd met Muziekweb). Deze lp’s zijn op cd overgezet en nu bij Muziekweb zowel fysiek als digitaal beschikbaar.

Sinds januari 2022 is Muziekweb gefuseerd met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Het instituut vult het archief van Muziekweb aan met unieke registraties van livemuziek (registraties van concerten, uitvoeringen op festivals en in concertzalen), een grote collectie radio-uitzendingen en vele uren aan muzikale televisieprogramma’s.

Muziekweb toegankelijk in bibliotheken

Voor gebruik in de bibliotheken is er een eigen versie van Muziekweb ontwikkeld. Het belangrijkste verschil met het algemene muziekweb​.nl is dat binnen de muren van iedere openbare bibliotheek in Nederland alle muziek uit de collectie gratis en onbeperkt te beluisteren is. Om dit nog makkelijker en toegankelijker te maken (voor zowel publiek als bibliotheekmedewerker) heeft Muziekweb een speciale computer gebouwd: een mooi vormgegeven module met aanraakscherm en hoofdtelefoon. Veel bibliotheken hebben geen eigen muziekcollectie meer, of hebben maar een beperkt aanbod. Bibliotheekleden die toch een cd, muziek-dvd of lp willen lenen kunnen dan terecht bij Muziekweb. In de bibliotheek, maar ook thuis, kunnen zij via Muziekweb de gevraagde objecten bestellen. Deze worden vervolgens door de landelijke bibliotheektransportdienst van Rotterdam naar de bibliotheek van de lener vervoerd. Daar kan de aangevraagde cd, dvd of lp worden afgehaald en ook weer worden ingeleverd.

Lees meer in de Muziekweb Brochure (2017).

Frankrijk

Het wettelijk depot in Frankrijk werd al in 1537 door François I ingesteld. De depotplicht maakt het mogelijk de Franse nationale bibliografie op te stellen, waarin alle publicaties (met uitzondering van het web) zijn opgenomen die in Frankrijk verschijnen. De Bibliothèque nationale de France (BnF) neemt deze taak op zich.

La bibliographie nationale française

Na het Amsterdamse besluit van 14 oktober 1811 verscheen op 1 november 1811 nummer één onder de titel Bibliographie de l’Empire français om alle toekomstige uitgaven van gedrukte of gegraveerde werken aan te kondigen, met de namen van de uitgevers en auteurs, indien bekend, het aantal exemplaren van elke uitgave, en de prijs van het werk’.

In de loop der jaren veranderde de publicatie herhaaldelijk van titel (lange tijd was het de Bibliographie de la France) en van vorm. Oorspronkelijk bevatte het een lijst van in Frankrijk uitgegeven of verkrijgbare boeken, gravures en muziek, en bestond het uit twee afzonderlijke delen: de eigenlijke lijst van publicaties en een commercieel deel met mededelingen van uitgevers en boekhandelaren.

In het begin van de jaren 2000 maakte de gedrukte vorm geleidelijk plaats voor een gratis online publicatie, verdeeld in vijf rubrieken: boeken, series, muziek (bladmuziek), audiovisueel en cartografie.

Muziekcollecties van de BnF

La Bibliographie nationale française – Audiovisuel verzamelt bibliografische records voor geluidsopnamen, bewegende beelden, elektronische documenten en multimedia, met inbegrip van seriële publicaties. Het werd nooit gedrukt, maar was vanaf het begin in elektronische vorm beschikbaar: eerst toegankelijk via Minitel vanaf 1985 (nieuwe fonografische producties), vervolgens op de Serveur bibliographique national en tenslotte, van 1996 tot 2003, in de vorm van een cumulatieve cd-rom. Het werd in 2004 in de site geïntegreerd, met een nieuwe presentatie in 2020, verdeeld in vier secties die overeenkomen met de vier betrokken documenttypes: geluid, video, multimedia en multisupport.

Het departement Beeld, Geluid en Multimedia — dat is voortgekomen uit de Phonothèque nationale — bewaart de collecties geluidsdocumenten, video’s en multimediadocumenten die bij de BnF in bewaring zijn gegeven door depotplicht, maar ook door verwerving, schenking of vrijwillig depot.

BnF Collection sonore is een verzameling van 45.000 albums van alle muzikale en gesproken woordgenres die tussen 1949 en 1962 in Frankrijk zijn opgenomen en uitgegeven: klassieke muziek, chanson, jazz, wereldmuziek, theater. De opnamen van BnF Collection sonore zijn voor iedereen toegankelijk en worden verdeeld via 150 platforms — zoals YouTube, Deezer en Spotify — in meer dan 100 landen.

Duitsland

Het Duitse Muziekarchief van de Duitse Nationale Bibliotheek verzamelt en archiveert alle in Duitsland uitgegeven geluidsopnamen in twee exemplaren. De collectie is gebaseerd op de bladmuziek en geluidsopnamen die alle Duitse muziekuitgevers en ‑labels bij wet verplicht zijn te deponeren. Momenteel hebben ze meer dan twee miljoen werken in hun bezit. Daartoe behoren ook historische geluidsdragers zoals schellakplaten, fonografische cilinders en pianorollen voor zelfspelende reproducerende piano’s.

De geluidsdragers worden onder ideale omstandigheden in de opslagruimten bewaard. Bezoekers hebben toegang tot de muzikale inhoud van de cd’s en tot vele analoge geluidsdragers op de computers in de bibliotheekgebouwen. Oudere geluidsopnamen die niet langer auteursrechtelijk beschermd zijn, kunnen ook buiten de bibliotheek worden geraadpleegd. Door de digitalisering van analoge geluidsdragers en de migratie van cd’s is in de leeszalen meer dan 500.000 uur muziek van alle genres beschikbaar.

De collectie van het Duitse Muziekarchief omvat ook de juiste speler voor elke plaat, schijf, wals, spoel en band: van fonograaf tot tefifoon, van grammofoon tot laserdisc-speler, van zelfspelende piano tot muziekdoos met geperforeerde schijven. Sommige bestaan uitsluitend uit filigreinmechaniek, andere zijn massieve meubelstukken.

Depotplicht in Duitsland

Het verzamelmandaat van de Duitse Nationale Bibliotheek omvat alle publicaties in geschreven, visuele en auditieve vorm die sinds 1913 in Duitsland, in de Duitse taal, als vertaling uit de Duitse taal of over Duitsland zijn verschenen.

Sinds 2006 omvat het verzamelmandaat ook de onstoffelijke mediawerken, de zogenaamde netpublicaties. Alle boeken (e‑books), tijdschriften (e‑journals), dagbladen (e‑paper), universitaire publicaties, bladmuziek, luisterboeken en digitale kopieën die op het internet worden gepubliceerd, zijn onderworpen aan de deponeringsplicht. Indien een werk zowel fysiek als digitaal wordt gepubliceerd, moet aangifte gedaan worden van beide vormen.

Luxemburg

Bibliothèque nationale du Luxembourg

De Nationale Bibliotheek van Luxemburg (BnL) verzamelt en bewaart alle in Luxemburg uitgegeven publicaties, die wettelijk gedeponeerd zijn. De wet bepaalt dat elke gedrukte of digitale publicatie die in Luxemburg wordt uitgegeven, moet worden ingeleverd door de auteurs, uitgevers of drukkers. Deze verplichting geldt niet alleen voor boeken en tijdschriften, maar ook voor affiches, prentbriefkaarten, pamfletten, muziekpartituren, grafische werken, enz. Audiovisuele publicaties worden volgens de depotplicht niet door BnL verzameld.

De Médiathèque van BnL omvat meer dan 19.000 audiovisuele documenten (dvd’s, Blu-ray, videocassettes en muziekcd’s), 2.400 audioboeken en 900 taalmethoden om meer dan 80 talen te leren.

Centre national de l’audiovisuel

De missie van het Centre national de l’audiovisuel (CNA) is het behoud van het nationale audiovisuele erfgoed: audiovisuele, cinematografische, geluids- en fotografische documenten die op het nationale grondgebied zijn geproduceerd, worden verzameld en ter beschikking gesteld van het publiek.

Voor bewegend beeld en geluidsproducties, met inbegrip van radio-uitzendingen in Luxemburg, geldt sinds 2009 een depotplicht. Alle uitgevers van fonogrammen zijn verplicht een exemplaar bij het CNA te deponeren. Het geluidsarchief van het CNA bevat momenteel meer dan 60.000 geluidsopnamen op verschillende fysieke media. De vertegenwoordigde media omvatten lakschijven, magneetbanden, vinyl, cassettes (compact, DAT, enz.), audio-cd’s, MiniDiscs en natuurlijk digitale audiobestanden. De audio-opnamen kunnen in verschillende categorieën worden onderverdeeld: radiodocumenten, commerciële opnamen, amateuropnamen en mondelinge geschiedenissen.

Verenigd Koninkrijk

Sinds 1662 is de depotplicht een onderdeel van de Britse wetgeving. Als uitgever moet je een exemplaar van elke publicatie aan de British Library bezorgen. Vijf andere depotbibliotheken kunnen ook een kopie vragen. Gedrukte publicaties die in aanmerking komen voor de depotplicht zijn boeken, tijdschriften, bladmuziek, kaarten, plattegronden, grafieken of tabellen. Het geldt ook voor materiaal dat digitaal is gepubliceerd, zoals websites, blogs en e‑journals. De depotplicht is echter niet van toepassing op geluidsdragers.

Muziekcollecties bij de zes depotbibliotheken

De geluidscollectie van de British Library bestaat uit meer dan 1 miljoen cd’s, 185.000 banden, en vele andere geluids- en video-opnamen uit de hele wereld. Naast muziek omvat de collectie ook opnamen van drama en literatuur, mondelinge geschiedenis, en Engelse accenten en dialecten. Meer dan 95.000 geselecteerde geluidsopnamen uit deze collectie zijn online beschikbaar in de British Library Sounds.

De National Library of Scotland heeft een muziekcollectie met Britse — vooral Schotse — muziek, buitenlandse uitgaven, verzamelingen van vroege uitgaven van Händel, Berlioz en Verdi, speciale verzamelingen van Schotse muziekverzamelaars en geluidsopnamen.

De Screen & Sound Archive van National Library of Wales is een uitgebreide collectie films, televisieprogramma’s, video’s, geluids- en muziekopnamen met betrekking tot Wales en de Welsh. Het archief herbergt een uitgebreide collectie gepubliceerde muziekopnamen op schellak, vinyl en cd’s en ook veel unieke bandopnamen die verschillende aspecten van het leven in Wales weergeven. Al deze opnamen kunnen in het archief worden beluisterd. Naar schatting bevat de collectie zo’n 250.000 uur aan opnamen. Het archief werd opgericht in 2001, toen het Wales Film and Television Archive werd samengevoegd met de Sound and Moving Image Collection van de National Library of Wales. Het archief wordt gefinancierd door de National Library of Wales en de regering van Wales.

De Music Faculty Library van de Bodleian Libraries (University of Oxford) beschikt over een grote collectie geluidsopnamen op cd en lp, hoofdzakelijk muziek uit de westerse klassieke traditie, maar ook jazz, populaire muziek en wereldmuziek. De cd’s zijn vrij toegankelijk. Je kan de cd’s in de bibliotheek beluisteren met de aanwezige luisterapparatuur. Het grootste deel van de lp-collectie is toegankelijk via de kaartcatalogus.

Cambridge University Library heeft geen uitgebreide collectie geluidsopnamen en ontvangt deze ook niet op grond van de auteurswet. Er zijn kleine collecties 78‑, 45- en 33-toerenplaten en cd’s die door legaten en schenkingen zijn verworven. Er is een grotere verzameling van cassettes met muziek die getranscribeerd werd van schijven. De Booth Collectie omvat meer dan 300 cd’s met muziek uit de twintigste eeuw. Er zijn ook veel cassettes die zijn aangeschaft bij gepubliceerde boeken over niet-muzikale onderwerpen.

Hoewel Ierland niet tot het Verenigd Koninkrijk behoort, is de bibliotheek van Trinity College Dublin wel een van de Britse depotbibliotheken en hebben de andere depotbibliotheken bewaarrechten voor Ierse publicaties. Over een collectie van geluidsbestanden is bij deze bibliotheek geen informatie terug te vinden.

Denemarken

Als nationale bibliotheek verzamelt, bewaart en ontsluit Det Kgl. Bibliotek cultureel erfgoed via teksten, beeld en geluid, zowel in fysiek als digitale vorm. De Deense wet op de depotplicht vormt de basis voor de volledige verzameling en bewaring van het gepubliceerde materiaal. Denemarken heeft sinds 1697 een wettelijk depot. Sinds 1781 wordt de wet gebruikt als instrument voor het verzamelen van gedrukt cultureel erfgoed. Sinds 1997 vallen ook commercieel gepubliceerde muziek en geluid onder die wet.

Muziekcollectie van Det Kgl. Bibiotek

Het Nationaldiskoteket is de collectie van gepubliceerde muziek en spraak van de Det Kgl. Bibliotek. Het documenteert de Deense muziekgeschiedenis vanaf de eerste opnamen in de jaren 1890 tot de digitale uitgaven van vandaag. De collectie omvat verschillende soorten dragers, bijvoorbeeld fonografische cilinders, schellak, vinyl, cassettebandjes, cd’s en digitale bestanden.

Delen van de collecties oudere geluidsopnamen die zijn gedigitaliseerd en waarvan is vastgesteld dat er geen auteursrechtelijke beperkingen op rusten, zijn beschikbaar via de website Danks LYD.

Finland

In Finland is geldt het wettelijk depot voor gedrukte publicaties, geluids-en andere opnamen, digitale publicaties en ander online materiaal. Finland heeft zes wettelijke depotbibliotheken. Boeken, tijdschriften, seriële publicaties, bladmuziek en kaarten worden door alle depotbibliotheken verzameld. Kranten, geluids- en andere opnamen worden alleen door de Nationale Bibliotheek van Finland ingezameld.

Finse geluidopnamen

Van alle opnamen met geluid, beeld of tekst — met inbegrip van vinylplaten en cd’s, cassettebandjes, luisterboeken en tijdschriften, cd-roms, videospelletjes, publicaties op USB-gegevensopslagmedia, en combinaties van opnamen en gedrukte publicaties — moet één wettelijk gedeponeerd exemplaar worden ingediend bij de Nationale Bibliotheek. Finse muziekopnamen worden opgenomen in de nationale discografie Viola.

Het Finse Nationale Geluidsarchief is het meest uitgebreide archief van openbare opnamen in Finland. Het bevat de meeste Finse geluidsopnamen die sinds 1901 zijn geproduceerd. Het wordt opgebouwd door middel van depotplicht, aankopen en schenkingen. Het archief bevat zowel muziek- als spraakopnamen.

Polen

De Nationale Bibliotheek van Polen fungeert als de centrale bibliotheek van het land. Haar opdracht is het nationale erfgoed te beschermen dat bewaard is gebleven in de vorm van handgeschreven, gedrukte, elektronische, opgenomen geluids- en audiovisuele documenten.

Sinds het ontstaan van de depotplicht in 1996, ontvangt de Nationale Bibliotheek twee exemplaren van boeken en tijdschriften en andere publicaties: kranten, gedrukte muziek, atlassen, kaarten, efemerea, elektronische publicaties, opgenomen geluid en audiovisuele documenten.

Verzamelen van Poolse geluidsopnamen

Het begin van het verzamelen van geluidsopnamen in de Nationale Bibliotheek gaat terug tot 1935, toen het Centraal Fonografisch Archief werd opgericht, organisatorisch verbonden met de Muziekafdeling.

In 1939 bestond de collectie uit 4.862 fonografische cilinders met bijna 10.000 melodieën. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd dit documentatiemateriaal onherstelbaar vernietigd en deelde daarmee het lot van de meeste collecties van de Nationale Bibliotheek.

In zijn huidige vorm begon de Nationale Bibliotheek pas in 1961 systematisch met het verzamelen van de geluidscollectie, na de publicatie van in Polen gemaakte grammofoonplaten in de verordening van de minister van Cultuur en Kunst op de zogenaamde gratis exemplaren voor bibliotheken.

Eind 2020 telde de audio- en audiovisuele collectie van de Nationale Bibliotheek 286.092 stuks, waaronder 188.268 grammofoon en cd’s, en 74.712 dvd’s.

Spanje

De depotplicht in Spanje gaat terug tot 1616 voor de Bibliotheek van El Escorial en tot 1716 voor de Koninklijke Bibliotheek van Madrid (nu de Nationale Bibliotheek van Spanje). Alle bibliografische, geluidsopnamen, visuele, audiovisuele en digitale werken die in Spanje zijn geproduceerd of uitgegeven, via ongeacht welk productie‑, publicatie- of verspreidingsproces en verspreid op ongeacht welke materiële of immateriële drager, vallen onder het wettelijk depot.

Collectie geluidsopnamen van de Nationale Bibliotheek van Spanje

De collectie geluidsopnamen is een getrouwe weergave van de geschiedenis van de Spaanse audio-opname, vanaf de eerste opnamemedia, zoals Ariston-schijven, wascilinders en pianorollen, tot de modernste apparatuur. Momenteel bedraagt de collectie meer dan 600.000 documenten, verkregen door aankopen, schenkingen en wettelijk depot.

De invoering van de wet op het wettelijk depot in 1938 heeft geleid tot een toevloed van verzamelingen van grammofoonplaten op schellakschijfjes, gevolgd door vinylschijfjes (ongeveer 300.000), ongeveer 150.000 cassettes, 130.000 cd’s, enz.

Geluidsopnamen die gedigitaliseerd zijn, zijn beschikbaar via de Biblioteca Digital Hispánica.

Verenigde Staten

Het United States Copyright Office is bevoegd voor het uitvoeren van de auteursrechtwetten van de Verenigde Staten. Voor de registratie van een werk, is een depot verplicht. Het U.S. Copyright Office is een afdeling van de Library of Congress. Werken die bij de Copyright Office geregistreerd worden, komen zo in de collectie van de Library of Congress terecht. Ook geluidsopnamen vallen onder deze wet.

Geluidsopnamen bij de Library of Congress

Het Recorded Sound Research Center biedt toegang tot de commerciële en archiefcollecties van de Library of Congress. De collectie dateert van 1926 toen Victor Records meer dan 400 platen schonk aan de muziekafdeling van de Library als aanvulling op haar drukwerk- en manuscriptbezit. Sinds 1978 is de collectie in het bezit van de Motion Picture, Broadcasting and Recorded Sound Division.

Momenteel telt de collectie geluidsopnamen van de Library of Congress meer dan drie miljoen items en vult zij een ruimte van meer dan 150.000 strekkende meter in de klimaatgecontroleerde Packard Campus for Audio Visual Conservation van de Library in Culpeper (Virginia). De items dateren van het einde van de jaren 1880 tot vandaag en omvatten alles van muziek tot radio-uitzendingen en gesproken woord opnames tot veldopnames van traditionele muziek, mondelinge geschiedenissen en actualiteiten.

Elk jaar voegt de bibliotheek gemiddeld 75.000 geluidswerken toe aan haar collectie via schenkingen, aankopen en depots van auteursrechten. De items komen binnen in een groot aantal formaten, van cilinders tot platen (78, 45 of 33 13), van geluidsbanden tot 8‑tracks, cassettes of cd’s. Steeds meer werken komen in digitale vorm binnen.

Een deel van de audiocollectie kan geraadpleegd worden via SONIC, de Sound Online Inventory and Catalog.

Canada

Bibliothèque et Archives Canada

In het kader van de depotplicht verzamelt de Bibliothèque et Archives Canada (BAC) al het in Canada gemaakte materiaal dat bestemd is voor openbare verkoop of distributie. Ook muziek valt onder deze wet.

BAC heeft een uitgebreide collectie muziek, films en geluidsopnames; goed voor meer dan 550.000 uur geluids- en video-opnamen.

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

In de provincie Québec moeten ook twee kopieën van elke publicatie bezorgd worden aan de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). De Collection imprimée et sonore bestaat uit duizenden geluidsopnamen en bladmuziek. Vanwege hun kwetsbaarheid en zeldzaamheid worden alle fonografische cilinders, 78-toerenplaten en cassettes in het BAnQ Rosemont-La Petite-Patrie bewaard, waar zij aan zeer strikte conserveringsregels zijn onderworpen.

Online kan je een aantal Quebecse tijdschriften, bladmuziek, 78-toerenplaten, cilinders, showprogramma’s en affiches raadplegen die beschikbaar zijn gesteld via het digitaliseringsprogramma van BAnQ.

Australië

National Library of Australia

Sinds de Copyright Act 1968 verzamelt de National Library of Australia alle Australische publicaties. Materiaal dat niet onder deze depotplicht valt, zijn onder andere publicaties die hoofdzakelijk audiovisueel zijn (dat wil zeggen: geluidsopnamen, video en film).

De nationale bibliotheek heeft een muziekcollectie die hoofdzakelijk uit muziek in genoteerde vorm bestaat. Binnen de collectie Oral history and folklore zijn wel geluidsopnamen terug te vinden. De collectie gaat terug tot 1950 en omvat een rijke en gevarieerde verzameling geluidsopnamen uit alle lagen van de bevolking. Interviews, traditionele liederen, dansen, muziek, verhalen en meer zijn in deze collectie terug te vinden.

National Film and Sound Archive

Commercieel opgenomen muziek wordt op nationaal niveau niet bewaard door de nationale bibliotheek, maar door de National Film and Sound Archive (NFSA). De missie van deze organisatie is het verzamelen, bewaren en delen van de levendige en diverse audiovisuele cultuur van Australië. De NFSA-audiocollectie omvat meer dan 120 jaar Australische geluidsopnamen op geluidsbanden, grammofoonplaten, compact discs, fonografische cilinders … De collectie omvat muziek in zowat elke stijl, van populaire music hall van een eeuw geleden tot de nieuwste releases. Er zijn politieke toespraken, poëzievoordrachten, natuuropnamen van vogels en dieren, historische gebeurtenissen en experimentele opnamen.

Depotbibliotheken per deelstaat of territorium

In Australië is er naast de nationale bibliotheek ook een depotbibliotheek per deelstaat of territorium. Elk van deze bibliotheken heeft een ander beleid rond geluidsdragers:

In het Australian Capital Territory (ACT) is het deponeren van publicaties niet verplicht, maar het wordt wel toegejuicht en aangemoedigd. De ACT Heritage Library heeft ook geen aparte muziekcollectie.

In New South Wales (NSW) is een wettelijk depot verplicht bij de Staatsbibliotheek NSW voor gedrukte en digitale publicaties. Deze depotplicht geldt niet voor audiovisuele publicaties. De Oral history and sound collections van deze staatsbibliotheek omvat wel geluidsopnamen. Het bestaat uit een breed spectrum van onderwerpen, zoals toespraken, herdenkingsdiensten, radioprogramma’s en muziekconcerten.

In de volgende deelstaten en territoria geldt een depotplicht voor gedrukte, digitale én audiovisuele publicaties:

Laatste update: juni 2022