Geluidsdragers

Grammofoon

Inleiding

Eeuwenlang was men op live-uitvoeringen aangewezen als men muziek wilde beluisteren. Tot de geluidsdrager eraan kwam. Aan het einde van de 19de eeuw werden de eerste apparaten ontwikkeld waarmee muziek opgenomen en opnieuw afgespeeld kon worden.

Het belang van geluidsdragers als muzikaal erfgoed is groot; ze geven (anders dan bladmuziek) een rechtstreekse toegang tot muziek.

De erfgoedwaarde van een geluidsdrager hangt niet uitsluitend af van de muziek die erop te beluisteren is. Uniciteit of zeldzaamheid kan ook een factor zijn. Ook geluidsdragers die in oplage uitgebracht werden (zoals lp’s of cd’s), kunnen — afhankelijk van de oplage of de ouderdom — zeldzaam of zelfs uniek worden.

De erfgoedwaarde van geluidsopnames kan ook afhangen van de collectie waarin ze zich bevinden. Die waarde kan liggen in de onderlinge samenhang van de collectie of de samenhang met ander erfgoed uit de collectie.

Stel een vraag

Heb je vragen of wil je weten wat CEMPER voor je kan betekenen? Laat van je horen!
CEMPER vzw
Onder-Den-Toren 12
B‑2800 Mechelen
O. nr. 0683 772 202
RPR Mechelen