Home Thema's Harmonies en fanfares in Limburg

Harmonies en fanfares in Limburg

De publicatie Harmonies & fanfares in Limburg uit 1989 is het resultaat van een onderzoeksproject. De Provincie Limburg coöordineerde dit project dat in 1980 van start ging naar aanleiding van de tentoonstelling van het Gemeentekrediet met de titel Harmonies en fanfares in 150 jaar België.

Het boek heeft twee grote delen: een overzicht van de geschiedenis en van de kenmerken van de harmonies en fanfares in Limburg, en een overzicht van alle harmonies en fanfares van deze provincie.

In het eerste deel wordt de geschiedenis van de hafa-cultuur geschetst tegen de achtergrond van de grote maatschappelijke evoluties van vóór 1830 tot na de Tweede Wereldoorlog. De kenmerken van harmonies, fanfares, het instrumentarium, de instrumentenbouwers en het repertoire komen aan bod. Veel aandacht is er voor het onroerend muzikaal erfgoed met de vergaderlokalen, concertzalen en casino’s. De kiosken worden uitvoerig beschreven aan de hand van de sociale functie, de plaatsing van de kiosk, de bouw en de verschillende types. Een lijst met verdwenen, geplande maar nooit opgerichte en bestaande kiosken in Limburg besluit dit hoofdstuk.

Ook objecten en tradities van de hafa’s komen aan bod met vaandels, vlaggen, uniformen, medailles enerzijds en met feesten, festivals en wedstrijden anderzijds. De evolutie in het repertoire wordt kort besproken, gevolgd door een overzicht van Limburgse componisten van blaasmuziek.

Het twee deel bevat een alfabetisch overzicht (op gemeente) van de Limburgse harmonies en fanfares, met een korte biografie, gebaseerd op een enquête, op informatie van de vereniging of op publicaties. Een analyse van de naamgeving (naar heiligen (Sint-Cecilia), naar plaatsen (Maasgalm), naar idealen (Voor recht en vrijheid), naar muziekbeoefening (Kunst na arbeid) … besluit dit stuk.

Harmonies & Fanfares in Limburg, s.l., 1986, 160 p. geïllustreerd met foto’s en tekeningen.