Home Thema's Onderzoekstopics danserfgoed

Onderzoekstopics danserfgoed

Ben je voor je onderzoek op zoek naar een geschikt onderwerp rond (het erfgoed van) dans? Dan ben je hier op de juiste plek.

Archief van Opera Ballet Vlaanderen © CEMPER

Internationale connecties

 • Dans uit Congo en/​in België (diverse vraagstellingen mogelijk).

Dans en media

 • Dans op de Belgische televisie sinds 1953:
  • analyse van programmatie en aankondigingen;
  • vergelijken van programmatie met eventueel bewaarde beelden om de lacunes in kaart te brengen;
  • analyse van programma’s waar beelden van bewaard zijn.
 • Dans en film in België pre-1980.
  • Opmerking: diverse oude films zijn niet meer bewaard. Om zich een beeld te vormen van aanbod en praktijk loont het niettemin de moeite om ook de sporen van die films te onderzoeken. Louter analyse van wat bewaard bleef, zou te beperkt zijn.

Dans, ideologie & politiek

 • Dans en Vlaamse Beweging (aanvulling op bestaand onderzoek):
  • Vlaamse couleur locale (in ballet) op operapodia in de 19de en vroege 20ste eeuw en de verhouding tot de Vlaamse Beweging;
  • nationalisme in dansreceptie;
  • een nationaal Vlaams balletgezelschap (cf. geschiedenis Ballet Vlaanderen);
  • Vlaams protectionisme’ wat betreft danspersoneel of repertoire (cf. geschiedenis Ballet Vlaanderen);
  • Belgisch en Vlaams dansbeleid;
  • houding van hedendaagse dansveld t.o.v. Vlaamse beweging en omgekeerd (cf. termen als Vlaamse Golf’, cultureel ambassadeur van Vlaanderen’).
 • Dans in België tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Danspraktijk & dansreceptie in België

 • Ballet pre-1914 in België werd nog erg weinig onderzocht.
 • Onderzoek naar het dansen in verenigingen of scholen, zowel historisch onderzoek (incl. mondelinge geschiedenis’) als onderzoek naar huidige praktijken:
  • de vroegste dansafdelingen in lokale (verzuilde) toneel- of turnverenigingen: in kaart brengen en case studies (diverse vraagstellingen mogelijk);
  • dansles in het leerplichtonderwijs;
  • andere aspecten van het verengingsleven voor diverse genres en types verenigingen (scholen, culturele verenigingen, verenigingen die voorkomen uit migratie….).
 • Dans en performers met fysieke of verstandelijke beperking:
  • historisch onderzoek naar programmatie en spreiding (vermoedelijk pakweg sinds 1960 of 1970);
  • historisch onderzoek naar kritische receptie ervan in pers.

Specifieke topics

 • Sporen van dansers, choreografen en dansdocenten in de Belgische Vreemdelingenregisters.
 • An Slootmaekers: op zoek naar bronnen- en beeldmateriaal.
 • Analyse van de danskritiek/​dansgeschriften van:modernistische architect Huib Hoste in de jaren 1930 (aanzet al gemaakt in Vos, Dans in België, 2012);
  • André Minne (Gent);
  • Madeleine Draps-Lebbe (Brussel, WO II);
  • e.a.