Home Thema's Uitgelichte collecties

Uitgelichte collecties

Enkele voorbeelden van het roerend beiaarderfgoed in archieven en collecties.

Collectie Theo Vandeplas

Over Theo Vandeplas is niet veel meer geweten dan dat hij stadsbeiaardier was in Diest in de eerste helft van de 20ste eeuw. De muziekcollectie bestaat uit meer dan 200 titels in handschrift en druk. Enkele van de meer voorkomende namen zijn Theo en Jules Vandeplas, Edward Verreydt en Arthur Vermeulen. Opvallend zijn de werken van Verreydt die gedateerd zijn in de zomer en het najaar van 1912, recent na de restauratie van de Diestse beiaard (zie ook JANSSENS, L., Beiaarden in Vlaanderen: Diest, in VBV-Magazine, jaargang 8, nr. 4, Antwerpen, 2002, p. 10 – 15).

Wie? Vandeplas, Theo
Wanneer? Eerste helft 20ste eeuw
Wat? Stadsbeiaardier in Diest

Collectie Theo Vandeplas

Collectie René Vanstreels

In 2008 schonk René Vanstreels zijn collectie beiaardmuziek aan Kenneth Theunissen. Deze collectie is vrij omvangrijk maar bevat ook veel werken voor beiaard die René Vanstreels zelf schreef of arrangeerde. De precieze verhouding tot deze eigen werken en de composities voor andere instrumenten is onduidelijk.

Wie? Vanstreels, René
Wanneer? 1925 – 2010
Wat? Stadsbeiaardier in Hasselt van 1958 tot 2008

Collectie Arthur Vermeulen

Rond 1984 kreeg Koen Cosaert van de Harelbeekse oudbeiaardier Leon Vandeghinste een stapeltje handschriften. Het betreft afschriften van zeven werken voor beiaard van de componist en beiaardier Arthur Vermeulen. De collectie vormt een interessante bron voor de studie van de beiaardmuziek van Vermeulen, vooral omdat ze komt van iemand die de beiaardier wellicht nog persoonlijk gekend heeft.

Wie? Vermeulen, Arthur
Wanneer? 1871 – 1938
Wat? Stadsbeiaardier in Kortrijk van 1911 tot 1922

Collectie Théo Hamoir

Collectie Théo Hamoir

In het Rijksarchief van Hasselt ligt een kleine collectie versteekmuziek in een achttal jaargangen tussen 1877 en 1907. De collectie maakt deel uit van het archief van Théo Hamoir, organist en beiaardier in Hasselt. Het gaat telkens om muziek voor het uur, halfuur en de beide kwartieren. Identificatie is bemoeilijkt doordat titels soms ontbreken.

Wie? Hamoir, Théodore-Andreas (Théo)
Wanneer? 1834 – 1912
Wat? Stadsbeiaardier in Hasselt van 1881 tot 1911

Collectie Jan Feyen

Pater Jan Feyen is een bekende binnen de beiaardwereld. Het archief van de voormalige beiaardier van Grimbergen is via de Norbertijnerabdij bij Rien Aarssen beland. Het gaat om een deel gedrukte muziek, maar ook een stapel beiaardhandschriften van meerdere beiaardiers en componisten. De collectie is niet geordend en is nog niet geïnventariseerd.

Wie? Feyen, Jan
Wanneer? 1920 – 1993
Wat? Beiaardier in Grimbergen van 1952 tot 1993

Collectie Jan Feyen

Collectie Azer Moenaert

De muziekcollectie van Azer Moenaert is reeds beschreven door Koen Cosaert. Hij bewaart de collectie ook, in navolging van Frank Deleu die de collectie inventariseerde.

Wie? Moenaert, Azer
Wanneer? 1893 – 1977
Wat? Beiaardier in Izegem van 1925 tot 1954

Collectie Azer Moenaert