Home Thema's Wie is er bang van het archief? Mogelijkheden en …

Wie is er bang van het archief? Mogelijkheden en ondersteuning

Wat rest er nog van vele jaren dansactiviteit? Dood materiaal, voor sommigen. Een rijke bron, volgens anderen. Lees elders in dit dossier over de diversiteit in danserfgoed.

Archief van Opera Ballet Vlaanderen © CEMPER

Dansgezelschappen, ‑makers en ‑critici zijn in de eerste plaats gemotiveerd om een ordelijk archief bij te houden omdat het de efficiëntie van de eigen werking verhoogt. Niet alleen op administratief vlak, maar ook omdat research en materiaal uit vroeger werk het vertrekpunt kunnen zijn voor nieuwe ondernemingen. Sommige kunstenaars beschouwen het archief als een belangrijke component van het maakproces en bijgevolg van het kunstwerk zelf.

Het toegankelijk maken van een archief garandeert ook de herinnering aan de cultuur- en danshistorische waarde van het werk. Dans uit het verleden kan nog steeds fascineren in positieve of negatieve zin. Archiefstukken of eigentijdse teksten kunnen leiden tot kritisch inzicht in wat mythische proporties heeft aangenomen of juist uit het geheugen is gebannen. Lees meer over redenen om te archiveren op de website van TRACKS.

Voor makers en gezelschappen is het door tijdsgebrek en beperkte kennis een enorme uitdaging om de basiszorg voor hun archief op zich te nemen. Nochtans is dat een verplichting voor organisaties die structureel worden gesubsidieerd onder het kunstendecreet. Om hierbij ondersteuning te bieden, startte CEMPER met andere erfgoedpartners, zoals meemoo, jaren geleden de website TRACKS op. Dat is een toolbox die tips en tricks voor archief- en collectiezorg aanreikt aan spelers uit alle kunstendisciplines. Je vindt er tal van dansgerelateerde praktijkvoorbeelden over archief- en collectiezorg. Lees bijvoorbeeld hoe Ugo Dehaes de ordening van zijn archief en Damaged Goods de registratie van het audiovisuele archief aanpakten met de hulp van TRACKS. Dansorganisaties, ‑makers en critici kunnen met al hun vragen bij CEMPER terecht.

Een bijkomend probleem is dat van het audiovisuele en digitale zwarte gat’ dat dreigt te ontstaan wanneer de dragers of formaten die we gebruiken om onze gegevens op te slaan, niet langer leesbaar zijn. Voor hulp bij het digitaliseren en digitaal reproduceren en overbrengen van deze dragers, kan je terecht bij meemoo. Voor het beheer van het overige digitale archief kan je terecht op TRACKS en bij CEMPER.