Focus Vakmanschap

Focus Vakmanschap Werkbezoek 1 c CEMPER

2021 – 2023

Vakmanschap leeft in de hoofden, handen en harten van vakmensen over heel Vlaanderen. Het is een passie en soms broodwinning die deel uitmaakt van het immaterieel erfgoed. Het is van groot belang dat deze kennis en kunde die in het verleden ontstond en vandaag nog leeft, kan doorgegeven worden aan toekomstige generaties. Daarom slaan Bokrijk | Vakmanschap & Erfgoed, CAG, CEMPER, Histories, PARCUM, ETWIE, FARO en Werkplaats immaterieel erfgoed de handen in elkaar voor het project Focus Vakmanschap’.

In dit project werken we tegen 2023 naar een toolbox waarin we een methodologie aanreiken voor het documenteren, delen en activeren van het immaterieel erfgoed van vakmanschap. De verschillende partners werken één of meerdere casestudies uit in samenwerking met een erfgoedgemeenschap en met videast Alexander Kerkhof.

CEMPER speelde in op een vraag die we eerder ontvingen van instrumentenbouwer Marc Reymen. Hij is al langer op zoek naar manieren om het bouwproces van een draailier te documenteren in functie van het doorgeven van zijn ambacht. Dit project geeft ons de mogelijkheid om hem in dat documentatieproces te begeleiden.

CEMPER begeleidt het documentatieproces van draailierbouw

Draailierbouw stap voor stap gedocumenteerd

Resonant (nu CEMPER) leerde Marc voor het eerst kennen in 2018, naar aanloop van zijn succesvolle aanvraag voor een beurs voor het doorgeven van vakmanschap in een meester-leerlingtraject van de Vlaamse overheid. Zijn aanstekelijk enthousiasme om de draailierbouw levendig te houden en door te geven aan de komende generaties vormt de basis van onze samenwerking.

Marc bouwde zijn vakkennis voor het maken van een draailier op aan de hand van opleidingen viool- en luitbouw in het binnenland, een opleiding draailierbouw en houtsculptuur in het buitenland, en door tekeningen van bestaande instrumenten in musea te bestuderen. Marc kan een museumplan omzetten naar een bouwplan om op basis daarvan een kwalitatief instrument te vervaardigen. Hij kan ook zijn instrumenten correct afstellen, onderhouden en herstellen. Als draailierbouwer heeft hij kennis over de nodige materialen en gereedschappen. Marc weet welk materiaal nodig is en hoe hiermee te werken, maar ook waar hij de juiste materialen kan vinden. Het ontwikkelen van zijn eigen hulpmiddelen en tools maakt deel uit van het bouwproces.

Die kennis en kunde wil Marc niet laten verloren gaan. Daarbij wil hij de leercurve voor toekomstige bouwers vereenvoudigen. Daarom zetten we bij Focus Vakmanschap’ in op de erfgoedfunctie borgen’. Tijdens het documentatietraject maken we instructiefilmpjes waarin Marc stap voor stap uitlegt hoe je een luitvormige Franse draailier bouwt. Tijdens het activatieluik van het project gaan we op zoek naar manieren om onderlinge kennisdeling tussen instrumentenbouwers en gerelateerde ambachten te stimuleren.

Marc Reymen bouwt draailieren in t Ateljeeke in Rumst

Stel een vraag

Heb je vragen of wil je weten wat CEMPER voor je kan betekenen? Laat van je horen!
CEMPER vzw
Onder-Den-Toren 12
B‑2800 Mechelen
O. nr. 0683 772 202
RPR Mechelen