Home Nieuws Archief van onbekend Leuvens componist opgedoken

Archief van onbekend Leuvens componist opgedoken

Naar aanleiding van een verhuis nam een erfgenaam van de Leuvense componist Georges Denis contact op met Resonant (nu CEMPER). Een grote doos met netjes geordende partituren in handschrift werd bezorgd voor nazicht en beschrijving.

Wat literatuuronderzoek leverde voorlopig weinig informatie op. In het archief zitten een Franstalige biografie van de hand van de componist zelf en een anonieme Nederlandstalige getypte tekst die kort na de dood van Georges Denis werd opgemaakt. Deze teksten leveren enkele biografische gegevens op. Georges Denis is geboren in Kessel-Lo op 11 januari 1871 als kind van Waalse ouders. Hij kreeg zijn muziekopleiding aan het Stedelijk Conservatorium van Leuven en behaalde eerste prijzen voor notenleer, klavier, kamermuziek en harmonie. Als twaalfjarige was hij reeds actief als organist in de kerk van Blauwput (Kessel-Lo) en van 1894 tot 1919 is hij organist in de Centrale gevangenis en de Sint-Antoniuskerk van Leuven. Na zijn muziekstudies gaf hij eerst twee jaar les aan het Leuvense Conservatorium (18921894, dank aan Gilbert Huybens voor de informatie). Na de eerste wereldoorlog nam hij een muziekhandel op de Naamsestraat te Leuven over van J. Dewyngaert. Hij zou de zaak leiden tot 1947. Van 1929 tot 1944 zou hij ook organist geweest zijn in het Krijgsgasthuis van Leuven. Als componist zou Georges Denis zo’n 650 werken hebben geschreven, maar een werkenlijst ontbreekt voorlopig.

Georges Denis studeerde aan het Conservatorium van Leuven | © Wouter Hagens, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Het archief dat bewaard werd bestaat bijna uitsluitend uit partituren en partijen in handschrift. De handschriften werden geordend in grote mappen, zijn zeer verzorgd en vermelden vaak een datum en opusnummer. Op basis hiervan wordt een werkenlijst opgemaakt en ook nagekeken of het bestand volledig is. Naast de eigen werken bevat de partituurcollectie ook enkele werken van andere componisten, in druk of in afschrift, en brieven met auteurs over bepaalde liederen.

Inhoudelijk bestaat de collectie voornamelijk uit liederen met klavierbegeleiding en klavierliteratuur (orgel, piano, beiaard). De componist betrekt allerlei gebeurtenissen in zijn werk en draagt vele werken op aan allerlei personen, zowel uit zijn eigen directe omgeving als aan publieke figuren uit België (de koningen Albert I, Leopold III, prins Karel en prins Boudewijn) of internationale figuren (paus Pius XII, president Harry S. Truman).

Tekenend zijn bijvoorbeeld enkele werken die gecomponeerd werden rond de periode van de oorlog: Hymne de reconnaissance, opgedragen aan Leopold III bij de opgave in 1940, Exaltation patriotique opgedragen aan zijn zoon bij diens bevrijding (na krijgsgevangenschap) in 1940, A la Gloire de Dieu uit dankbaarheid voor het overleven van de bombardementen van Leuven in mei 1944, Trompettes de la liberation, opgedragen aan de geallieerden en Hymne à la Paix opgedragen aan Harry Truman bij diens presidentschap in 1945. Ook zijn er enkele werken die werden geschreven naar aanleiding van de viering van de vijfhonderdste verjaardag van het stadhuis van Leuven in 1948.

Bedoeling is het archief minstens van een noodinventaris te voorzien en in overleg met de familie te herbestemmen. De betrokkenheid van Georges Denis met zijn omgeving en de dagelijkse realiteit blijkt uit de vele werken die daarvan getuigen. Het maakt van het oeuvre van de componist een dankbaar studieobject.

Ook interessant

27 mei 2024

Jouw dans in de kijker?

Ben jij betrokken bij een dans en heb je interesse om die in de kijker te zetten? Dit jaar zet CEMPER zich in om diverse dansen zichtbaar te maken op…
Lees meer
13 mei 2024

Vacature Stafmedewerker Archiefzorg & Erfgoedregistratie

Wil jij je inzetten voor de duurzame zorg voor en bewaring van muziek- en podiumerfgoed in Vlaanderen en Brussel? CEMPER is op zoek naar een stafmede…
Lees meer
20 feb. 2024

Onderzoek social dance (folk-, volks- en werelddans)

Neem deel aan ons onderzoek naar folk-, volks- en werelddans en de manier waarop dit doorgegeven kan worden aan de volgende generaties.
Lees meer
20 feb. 2024

Memoranda rond cultuur en kunsten

SARC en oKo publiceerden memoranda met beleidsaanbevelingen rond cultuur en kunsten.
Lees meer