Maak kennis met onze nieuwe BIS-stagiairs

02-12-2021

Arnout Standaert en Rien Bogaert vervoegen ons team gedurende zes maanden in het kader van een beroepsinlevingsstage (BIS).

Arnout72 2

Arnout Standaert studeerde muziek (jazz — zang) en de specifieke lerarenopleiding aan Luca School of Arts. Voorheen studeerde hij ook Toegepaste Informatica aan de HUB.

Bij CEMPER zal Arnout zich als BIS-stagiair toeleggen op het in kaart brengen van jazzerfgoed. Hij gaat daarvoor op zoek naar jazzcollecties en ‑archieven die in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bewaard worden. Er bestaat voor het jazzerfgoed immers geen centrale bewaarinstelling in Vlaanderen of Brussel. Een overzicht van de veelheid aan bewaarplaatsen’ en hun collecties en archieven is noodzakelijk om een duurzaam erfgoedbeleid uit te bouwen en om dit waardevolle erfgoed beter bekend te maken bij het brede publiek.

Rien72 2

Rien Bogaert studeerde geschiedenis aan de VUB. Via een stage bij CAG (Centrum voor Agrarische Geschiedenis) kwam hij in contact met de erfgoedsector.

Tijdens zijn BIS-stage bij CEMPER zal hij de archiefbeschrijvingen van Muziekbank Vlaanderen corrigeren en overbrengen naar de databank van Archiefpunt. Muziekbank Vlaanderen bestaat immers niet meer, maar we beschikken wel nog over een export van de data.

02-12-2021

Stel een vraag

Heb je vragen of wil je weten wat CEMPER voor je kan betekenen? Laat van je horen!
CEMPER vzw
Onder-Den-Toren 12
B‑2800 Mechelen
O. nr. 0683 772 202
RPR Mechelen