VIAA brengt fotocollecties in kaart

IMG 8757 980x735
28-10-2019

VIAA — het Vlaams Instituut voor Archivering — legt zich sinds 2013 toe op de digitalisering en duurzame archivering van audiovisueel materiaal. Dit jaar begonnen ze aan een verkennend onderzoek naar analoog fotomateriaal in de domeinen cultuur, media en overheid: wie bewaart fotocollecties, om wat voor collecties gaat het en wat gebeurt ermee? Om een zo accuraat mogelijk beeld te krijgen, verspreidt VIAA een vragenlijst. Misschien kreeg jij ze al in je mailbox? 

In de vragenlijst wordt gepeild naar de materiaaltypes (negatieven, afdrukken, glasplaten, dia’s, etc.), het aantal en de aangroei van jouw fotocollectie. Daarna wordt dieper ingegaan op de activiteiten die nu reeds ondernomen worden of gepland zijn omtrent deze collectie, met focus op digitalisering, en de eventuele uitdagingen, noden en wensen die leven.

Met de verzamelde gegevens zal VIAA een overzicht maken van fotocollecties in Vlaanderen. Daarna worden mogelijke verdere stappen bekeken en wie welke rol daarin kan vervullen.

Alle informatie over dit onderzoek vind je op de website van VIAA.

Doe mee!

Vul de vragenlijst in via deze link.

28-10-2019

Stel een vraag

Heb je vragen of wil je weten wat CEMPER voor je kan betekenen? Laat van je horen!
CEMPER vzw
Onder-Den-Toren 12
B‑2800 Mechelen
O. nr. 0683 772 202
RPR Mechelen