New York Philharmonic Digital Archives

Sinds kort ontsluit het gerenommeerde New York Philharmonic haar archieven op archives​.nyphil​.org.

Dit stukje gedigitaliseerd muzikaal erfgoed wordt op een wel zeer interessante manier aan de geïnteresseerde aangeboden en illustreert de meerwaarde van alle soorten archiefmateriaal, hun onderlinge verbanden en betekenis. Je vindt zowel krantenartikels, programma’s, zakelijke documenten, bladmuziek, afbeeldingen, als audio- en videomateriaal. Maar er is meer…

Wat dit platform ook treffend bewijst, is dat de waarde van muzikaal erfgoed het muzikale overstijgt. Uiteraard kan een muzikant er bladmuziek vinden en de luisteraar kan er naar uitvoeringen luisteren maar wanneer je toegang hebt tot een archief dat meer dan drie eeuwen bestrijkt, biedt dit een zicht op een verleden dat veel meer omvat dan muziek alleen. Men ziet het orkest van een mannenbastion evolueren naargelang vrouwen lid worden; de hele opgang van New York als cultureel brandpunt nadat de traditionele Europese grootsteden deze positie moeten loslaten; de invloed van politiek op de muziek zoals de invloed van een subsidiebeleid, maar ook omgekeerd doordat het orkest als cultureel ambassadeur’ fungeerde in China of, recentelijk nog, in Noord-Korea. De invloed van massamedia als radio en televisie loopt doorheen de archieven. De invalshoeken, onderwerpen en disciplines zijn bijna eindeloos. Muziek hoeft geen eindpunt te zijn maar kan ook een begin zijn om naar de politieke, culturele of emancipatorische geschiedenis te kijken en ze te onderzoeken.

Het voordeel van een bewuste archiefpraktijk en een visie op erfgoed voor een nog bestaand orkest betekent zonder enige twijfel ook een verhoging van haar aanzien, uitstraling en relevantie en bij uitbreiding die van de muzikanten, orkestleiders, stad, land of bredere cultuur. Dit kan de marketingstrategie van een orkest alleen maar vruchten opleveren, zolang dit natuurlijk niet het alles zaligmakende doel is. 

Verdere duiding in onderstaand filmpje:Stel een vraag

Heb je vragen of wil je weten wat CEMPER voor je kan betekenen? Laat van je horen!
CEMPER vzw
Onder-Den-Toren 12
B‑2800 Mechelen
O. nr. 0683 772 202
RPR Mechelen