Home Nieuws Erfgoed Wannes Van de Velde in goede handen

Erfgoed Wannes Van de Velde in goede handen

Sinds 8 september kan je de werkkamer (het schrijfkot’) van Wannes Van de Velde (19372008) bezoeken in Museum Vleeshuis | Klank van de Stad. De kamer is een vrije reconstructie van de werkkamer in zijn woning in de Antoon Van Dijckstraat. En hoewel hij als zanger het meest bekend is, vind je in de kamer allerlei sporen naar zijn andere artistieke activiteiten: een flamencogitaar, poesjenellenpoppen, een (selectie van zijn) bibliotheek, jazzmuziek, schetsboeken, tekenmateriaal, … 

Een hoekje van Wannes’ werkkamer in het Vleeshuis

In die diversiteit aan objecten ligt de rijkdom van een kunstenaarsarchief. Een boek kan er de inspiratie voor een lied zijn, dat verder uitgewerkt werd in een theatertekst, een tekening of een poesjenellenpop. Alles is van dezelfde persoon en de persoon kan niet zomaar gescheiden worden van de kunstenaar die hij was. Het onderscheid tussen het kunstenaarsarchief en het privéarchief — tussen wat zeker bewaard moet worden en wat misschien weg mag — is niet makkelijk te maken.

Om het immense artistieke erfgoed dat Wannes Van de Velde naliet, te beheren, werd op aanraden van weduwe Christa Van de Velde de vzw Erfgoed Wannes Van de Velde opgericht. Daarin zetelen een aantal vrienden van Wannes die nauw betrokken waren bij zijn vele artistieke activiteiten: muzikanten, zangers, theatermakers, plastisch kunstenaars.

Het doel van de vereniging is om de culturele nalatenschap van Wannes Van de Velde blijvend onder de aandacht te brengen op een manier die hem recht doet. Om dit aspect goed te kunnen bewaken, werd er gekozen voor een bruikleenovereenkomst tussen de vzw en het Vleeshuis. Zo blijft de vzw eigenaar en houdt ze controle over wat er met het erfgoed gebeurt. Een ideale samenwerking, weet de vzw. De geschriften van Wannes Van de Velde vonden eerder al in het Letterenhuis een onderkomen. 

Foto’s, litho’s, poesjenellenpop

Om zicht te krijgen op de totaliteit van het erfgoed heeft de vzw een inventaris opgemaakt. Hiervoor volgde men de instructies die vanuit het Vleeshuis werden meegegeven. Eerst werd het erfgoed in grote categorieën opgedeeld en vervolgens kreeg elk object een basisbeschrijving.

Door het feit dat er een vzw is opgericht, is er een aanspreekpunt voor iedereen die geïnteresseerd is in (het erfgoed van) Wannes Van de Velde. Nu al krijgt men regelmatig materiaal toegestuurd van of over Wannes (foto’s, geluidsopnames, poesjenellenpoppen, …), maar met de uitbreiding van de website kan die gemeenschap groeien en nog meer vorm krijgen. In de nabije toekomst zal de ontwikkeling van de website hoog op de agenda staan, al borrelen er nog vele andere creatieve plannen en projecten.

Praktisch

Bezoekers kunnen de werkkamer in Museum Vleeshuis bezichtigen tijdens een rondleiding achter de schermen.
Wie een langer bezoek aan de werkkamer wil brengen voor inspiratie of onderzoek, kan een afspraak maken via vleeshuis@​antwerpen.​be.

Meer

Beluister de reportage van Klara voor meer achtergrondinfo.

Ook interessant

20 feb. 2024

Onderzoek social dance (folk-, volks- en werelddans)

Neem deel aan ons onderzoek naar folk-, volks- en werelddans en de manier waarop dit doorgegeven kan worden aan de volgende generaties.
Lees meer
20 feb. 2024

Memoranda rond cultuur en kunsten

SARC en oKo publiceerden memoranda met beleidsaanbevelingen rond cultuur en kunsten.
Lees meer
07 feb. 2024

Maak kennis met Mieke en Jeroen

We verwelkomen stafmedewerker immaterieel erfgoed Mieke Witkamp en stagiair scenografisch erfgoed Jeroen Gyselings.
Lees meer
11 jan. 2024

Workshop - Dans en het museum

CEMPER en Danspunt nodigen dansers en museummedewerkers uit op een werksessie over dans in het museum op 24 februari 2024.
Lees meer