Home Nieuws Erkenning circus als immaterieel erfgoed?

Erkenning circus als immaterieel erfgoed?

Waarom dit traject?


URGENTIE

De urgentie voor een erkenning op de Inventaris Vlaanderen is voor bepaalde deelgroepen van het circusveld zeer concreet. Voor de traditionele circussen komt hun dagelijkse leven en manier van werken in onze sterk gereguleerde maatschappij steeds meer onder druk te staan. Een erkenning zou voor deze circusgemeenschap niet alleen een morele opsteker zijn maar ook een waardering betekenen van hun manier van leven en werken. Deze erkenning door de Vlaamse overheid zou een grote meerwaarde betekenen voor de toekomst van deze circuspraktijk.

VISIBILITEIT

Niet alleen voor deze erfgoedgemeenschap kan een erkenning via de Inventaris Vlaanderen een gunstige invloed hebben op beleid en perceptie. Het verhogen van de visibiliteit van circus in al zijn beoefenings- en belevingsvormen, blijft onverminderd een belangrijke opdracht van Circuscentrum. Het is niet omdat er pas een nieuw decreet gestemd werd en er veel persaandacht kwam voor de circussector dat verdere sensibilisering van publiek en overheid niet langer aan de orde zijn om de toekomst van circus te verzekeren.

DUURZAME TOEKOMST

De erkenning maakt deel uit van een groter proces, het is een bewustmakingsproces om zorg te dragen voor de vakkennis en knowhow die al generaties meegaan en die door te geven en te vernieuwen. Want immaterieel erfgoed is niet statisch, maar dynamisch en continu in verandering. De focus komt te liggen op een duurzame toekomst van bepaalde vakkennis, praktijken en manieren van werken en leven voor vandaag maar ook morgen.

INTERNATIONALE ERKENNING

De erkenning op de Inventaris Vlaanderen kan ook een verdere stap betekenen naar een internationale erkenning van circus op UNESCO’s Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. Een dergelijke erkenning kan meer op een beleid wegen, omdat er nog een breder draagvlak is. Op dit moment hebben Finland, Nederland en Hongarije circus al erkend op hun nationale lijst voor immaterieel cultureel erfgoed.

Met wie willen we dit doen?

De verschillende deelsectoren worden tijdens het traject gehoord: Traditionele circussen, Artiesten & gezelschappen, Circusateliers, Beoefenaars, Onderzoekers, Erfgoedorganisaties, Liefhebbers & verzamelaars, Programmatoren en organisatoren, Publiek, Internationale partners.

Circuscentrum trekt dit traject en wordt hiervoor begeleid door CEMPER.

Wil je graag meedenken? Gelieve je komst en keuze van sessie te bevestigen vóór 11 juni via mui-​ling@​circuscentrum.​be.

Ook interessant

23 apr. 2024

“Gentse volksliedjes hebben een grote verbindingskracht”

Folkmuzikant Wim Claeys zingt samen met de Stemband liedjes in het Gents dialect. Het kinderkoor kreeg een plaats op het Register van Inspirerende Vo…
Lees meer
01 mrt. 2024

Ambacht in Beeld Festival Brussel 2024

Ontdek op 30 en 31 maart 2024 meer dan 40 workshops, masterclasses, exposities, demonstraties en films tijdens het Ambacht in Beeld Festival.
Lees meer
20 feb. 2024

Onderzoek social dance (folk-, volks- en werelddans)

Neem deel aan ons onderzoek naar folk-, volks- en werelddans en de manier waarop dit doorgegeven kan worden aan de volgende generaties.
Lees meer
20 feb. 2024

Memoranda rond cultuur en kunsten

SARC en oKo publiceerden memoranda met beleidsaanbevelingen rond cultuur en kunsten.
Lees meer