Gedigitaliseerd AV-materiaal van podiumkunsten voor het onderwijs

In 2015 zorgde VIAA (thans meemoo) in samenwerking met Het Firmament (thans CEMPER) ervoor dat het audiovisueel materiaal van de gesubsidieerde podiumkunstenorganisaties kon gedigitaliseerd worden. Zo kreeg het beeldmateriaal van onze gezelschappen dezelfde kwaliteitsvolle en duurzame digitalisering én digitale bewaring als die van onze musea, archieven en erfgoedbibliotheken. 

Voor de gezelschappen is hun audiovisueel materiaal vaak de meest representatieve getuigenis die overblijft nadat de opvoeringen zijn afgelopen. De samenwerking tussen de podiumgezelschappen, VIAA en Het Firmament heeft een belangrijk deel van het geheugen van de Vlaamse podiumkunsten behoed voor allerlei vormen van verlies.

Maar meemoo (vroeger VIAA) zorgt er ook voor dat een deel van dit materiaal – na de nodige afspraken – beschikbaar wordt voor het publiek. In de eerste plaats voor het onderwijs.

Van bij het begin was het duidelijk dat er een selectie moest gebeuren uit het ampele beeldmateriaal. Daarom schakelde meemoo een aantal docenten in uit de lerarenopleiding in van de hogeschool Vives. Zij stelden voor het lager onderwijs zestien collecties samen voor vier vakgebieden en volgens vier thema’s: onderweg’, emoties’, sporen’ en eigen kweek’. Zo kan het onderwijzend personeel snel adequaat artistiek materiaal vinden uit het rijke beeldarchief.

Hoe dit in zijn werk ging en wie er allemaal bij betrokken is, kan je uitgebreid lezen op de site van meemoo in het artikel: Muzische collecties voor lager onderwijs, een onderzoek met VIVES Hogeschool.

Stel een vraag

Heb je vragen of wil je weten wat CEMPER voor je kan betekenen? Laat van je horen!
CEMPER vzw
Onder-Den-Toren 12
B‑2800 Mechelen
O. nr. 0683 772 202
RPR Mechelen