Home Nieuws Gedigitaliseerd AV-materiaal van podiumkunsten vo…

Gedigitaliseerd AV-materiaal van podiumkunsten voor het onderwijs

In 2015 zorgde VIAA (thans meemoo) in samenwerking met Het Firmament (thans CEMPER) ervoor dat het audiovisueel materiaal van de gesubsidieerde podiumkunstenorganisaties kon gedigitaliseerd worden. Zo kreeg het beeldmateriaal van onze gezelschappen dezelfde kwaliteitsvolle en duurzame digitalisering én digitale bewaring als die van onze musea, archieven en erfgoedbibliotheken. 

Voor de gezelschappen is hun audiovisueel materiaal vaak de meest representatieve getuigenis die overblijft nadat de opvoeringen zijn afgelopen. De samenwerking tussen de podiumgezelschappen, VIAA en Het Firmament heeft een belangrijk deel van het geheugen van de Vlaamse podiumkunsten behoed voor allerlei vormen van verlies.

Maar meemoo (vroeger VIAA) zorgt er ook voor dat een deel van dit materiaal – na de nodige afspraken – beschikbaar wordt voor het publiek. In de eerste plaats voor het onderwijs.

Van bij het begin was het duidelijk dat er een selectie moest gebeuren uit het ampele beeldmateriaal. Daarom schakelde meemoo een aantal docenten in uit de lerarenopleiding in van de hogeschool Vives. Zij stelden voor het lager onderwijs zestien collecties samen voor vier vakgebieden en volgens vier thema’s: onderweg’, emoties’, sporen’ en eigen kweek’. Zo kan het onderwijzend personeel snel adequaat artistiek materiaal vinden uit het rijke beeldarchief.

Hoe dit in zijn werk ging en wie er allemaal bij betrokken is, kan je uitgebreid lezen op de site van meemoo in het artikel: Muzische collecties voor lager onderwijs, een onderzoek met VIVES Hogeschool.

30-11-2021

Ook interessant

07 jun. 2024

Onderzoeksrapport folk-, volks- en werelddans

Een enquête, individuele interviews en een rondetafelgesprek gaven ons inzicht in folk-, volks- en werelddans in Vlaanderen en belichten wat volgens …
Lees meer
Kaart van Vlaanderen waarop is aangeduid hoeveel actoren met de term 'choreograaf' in de dataset zitten per provincie. Van hoogste naar laagste concentratie: Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Voor Limburg zijn er geen data.
29 mei 2024

Dansactoren in kaart gebracht

Het afgelopen jaar brachten we dansactoren in kaart. Wat was het doel van dit project? Hoe gingen we te werk? En welke visualisaties konden we aan de…
Lees meer
11 mrt. 2024

Verslag werksessie Dans en het museum

Hoe kan een samenwerking tussen dans en musea er uitzien? Aan de hand van prikkelende stellingen, vragen en praktijkvoorbeelden gingen we hierover in…
Lees meer
20 feb. 2024

Memoranda rond cultuur en kunsten

SARC en oKo publiceerden memoranda met beleidsaanbevelingen rond cultuur en kunsten.
Lees meer