Home Nieuws IAML in Cambridge: verslag

IAML in Cambridge: verslag

Van 31 juli tot 5 augustus werd Cambridge (UK) overspoeld door zowat 350 muziekinformatieprofessionals uit de hele wereld die het 71ste jaarlijkse congres van de International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centers (IAML) bijwoonden.

IAML2023 1 web

IAML is de internationale koepelorganisatie van muziekbibliotheken, muziekarchieven en documentatiecentra met ca. 2.000 individuele en institutionele leden uit 45 landen. Naast een website, een tijdschrift en een jaarlijks een congres heeft de IAML een bijzonder actieve werking via commissies, comités en werkgroepen. IAML is ook lid van de International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), de International Council on Archives (ICA), het European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA) en de International Music Council (IMC).

Collega’s Jelke en Mariet namen deel aan het congres. CEMPER vindt het bijwonen van het congres nuttig om voeling te houden met de (internationale) praktijken van muziekbibliotheken en ‑archieven. Deelname biedt de kans om te zien waar we als organisatie staan, maar evenzeer waar Vlaanderen staat.

IAML2023 18 web
Onze collega's bezochten een tentoonstelling in Trinity College Library dat speciaal voor het IAML-congres werd opgesteld.

Zoals gewoonlijk zijn er drie grote gezamenlijke vergadermomenten gedurende de week voorzien: de maandagochtendsessie staat in het teken van het gastland. Op dinsdagnamiddag staat gebruikelijk de eerste sessie van de Algemene Vergadering geprogrammeerd waarbij naast de nodige statutaire beslissingen een aantal zaken worden geagendeerd en toegelicht waarover de slotvergadering op vrijdagnamiddag moet stemmen.

De lezingen die je heel de week kan bijwonen, worden geclusterd naargelang thema’s die overeenkomen met de specifieke vakgroepen (muziekarchieven, schoolbibliotheken, orkestbibliotheken, omroepbibliotheken audiovisuele collecties …) of met generieke thema’s die worden bepaald op basis van de ingezonden lezingen. In dit artikel geven we een beknopt overzicht van een aantal relevante sessies. De laatste jaren is het gebruikelijk om de presentaties ter beschikking te stellen via de website van de IAML (als de sprekers dat wensen). Waar mogelijk verwijzen we daarnaartoe.

John Rink (Cambridge University) is betrokken bij de Online Chopin Variorum Edition en gaf in zijn lezing Digital editions in practice and performance een stand van zaken en een overzicht van de mogelijkheden tot vergelijkende analyse bij het combineren van gedigitaliseerde manuscripten en vroege edities van Chopin. Extra hierbij is koppeling naar achtergrondinformatie uit archiefdocumenten van Chopin of andere musici en mogelijke annotaties van onderzoekers. De Online Chopin Variorum Edition (OCVE) is onderdeel van grotere project van Chopin online. Fijn voor de toehoorders was de live-demonstratie van de spreker.

IAML2023 3 web
John Rink laat zien welke vergelijkende analyses mogelijk zijn bij het combineren van gedigitaliseerde manuscripten.

Christopher Scobie (British Library, London) besprak in zijn lezing Born-digital personal archives: a case study from the British Library aan de hand van het archief van componist Brian Elias de problematiek van het verwerven, het beheer en de toegankelijkheid van persoonsarchieven die aan de British Library worden overgedragen. Nu zijn die hoofdzakelijk nog hybride, maar in de toekomst zal het ook louter digitale archieven betreffen. De British Library heeft al ervaring waar het literaire archieven betreft en de parallel hiermee bepaalt dan ook de aanpak. Een bijkomende uitdaging voor muziekarchieven is alleszins de bewaring van bestanden gemaakt met muzieknotatie-software als Sibelius. De spreker gaf eveneens mee welke workflow hiervoor werd opgesteld.

Nathalie Hristov en Kathryn Shepas (University of Tennessee, Knoxville) illustreerden in hun lezing Leveraging open access platforms to create music research tools for the new age hoe waardevol visualisaties kunnen zijn voor onderzoek en pedagogie. Deze technische mogelijkheden worden nog al te vaak onderbenut bij muziekgerelateerd onderzoek. In samenwerking met een IT-partner ontwikkelden ze aan de University of Tennessee, Knoxville een interactieve kaart waarin de verspreiding van muziek kan worden verkend, waarbij de dataset door domeinspecialisten wordt in- en aangevuld. In hun presentatie werd de noodzaak aangehaald om als domeinspecialist ook de technische vaardigheden te ontwikkelen om eigenhandig technische hulpmiddelen voor onderzoek te ontwikkelen. De interactieve kaart wordt in de toekomst online gepubliceerd.

Alan Blackwell (Cambridge University) kaartte in zijn lezing AI and music: codes for creativity and surprise de implicaties aan die generatieve AI kunnen hebben voor copyright en originaliteit. Hij maakte daarbij een interessante vergelijking tussen het gebruik van specifieke muziek- en opnameapparatuur en het gebruik van generatieve tools. Door Information Technology als theoretisch kader te bieden stelde hij in vraag wanneer er sprake is van noise en wanneer van een substantiële creatieve bijdrage, en in het geval van het laatste: wie er dan de creatieve bijdrage eigenlijk heeft geleverd.

Zoals gebruikelijk werd het congres afgesloten met een afscheidsdiner. Altijd gezellig; en elk gastland doet zijn best voor om dit in een bijzonder kader te laten plaatsvinden. Dit jaar werd afgesloten in de prachtige zaal van het King’s College.

IAML2023 19 web
Het afscheidsdiner vond plaats in de zaal van het King's College.
07-09-2023

Ook interessant

DEN conferentie web
11 jul. 2023

Verslag DEN Conferentie 2023

CEMPER ging digitaal naar de DEN Conferentie. Ontdek in dit artikel wat we uit deze twee dagen onthouden.
Lees meer
Bronnegids tf poidum
23 sep. 2021

Bronnengids Podium: het nieuwe Google voor podiumerfgoed

Bronnenmateriaal vinden rond dans, theater en aanverwante disciplines is niet evident. De Bronnengids wil hierbij helpen.
Lees meer
Hollisbrownthornton cassettes
22 nov. 2018

Audiovisueel archiefmateriaal bij de gesubsidieerde muziekorganisaties

Resonant peilde naar het audiovisueel archiefmateriaal bij muziekorganisaties en komt met de eerste bevindingen naar buiten.
Lees meer
Booischot st salv cover
22 feb. 2018

Onderzoeksrapport - een waarderende studie over historische orgels

Resonant leverde in 2017 een rapport af over de waardering van historische orgels.
Lees meer