Nieuwe fase in de ontsluiting van de collectie BOO

Een van de belangrijkste muziekcollecties van ons land

Erasmushogeschool Brussel / Koninklijk Conservatorium Brussel kon in maart 2019 starten met de catalogisering en digitalisering van de bladmuziekcollectie van de openbare omroep (BOO). Als erkende erfgoedbibliotheek kon er immers een beroep gedaan worden op projectsubsidies van de Vlaams overheid.

BOO kan met de toekenning van de nodige middelen een derde fase in. Catalogisering en digitalisering blijven centraal staan, maar in het komende jaar zal ook gewerkt worden aan het beschikbaar stellen van het gedigitaliseerd materiaal via de projectwebsite en ook op presentatieplatformen zoals Flandrica, RISMIMSLP.

Daarnaast begeleidt CEMPER de medewerkers in een waarderingstraject om een toekomstplan voor de collectie uit te werken en dit ook in afstemming met meerdere belanghebbenden. We beschouwen deze collectie immers als een van de belangrijkste 20ste-eeuwse muziekcollecties van ons land. Voor de ene levert de collectie een schat aan vergeten muziek die opnieuw kan worden uitgevoerd, voor de andere is het een nieuw aan te boren bron voor verder onderzoek naar het muziekleven in België, voor nog een ander kunnen bepaalde onderdelen aanvulling zijn op collecties die elders worden bewaard.

Een mooi resultaat werd vorige week al geboekt met het online publiceren van de catalogus. Vierduizend records zijn reeds doorzoekbaar. De volgende jaren ben je er nog zoet mee, want wekelijks worden records toegevoegd en de eindmeet is nog niet in zicht. Daarbij komt dat je natuurlijk nog wat geduld moet hebben vooraleer je ook kan grasduinen in alle partituren. Rome werd niet op één dag gebouwd, dus een collectie van ca. 77.000 records of titels is ook niet op één dag gescand.

Partners in dit project: 

  • Erasmushogeschool Brussel, Koninklijk Conservatorium Brussel, 
  • AMVB,
  • CEMPER,
  • Kunstenpunt,
  • meemoo,
  • Vlaamse Erfgoedbibliotheken,
  • VRT-audiotheek


Directeur Mariet Calsius Mail Mariet Calsius

Stel een vraag

Heb je vragen of wil je weten wat CEMPER voor je kan betekenen? Laat van je horen!
CEMPER vzw
Onder-Den-Toren 12
B‑2800 Mechelen
O. nr. 0683 772 202
RPR Mechelen