Home Nieuws Ruim 500.000 euro voor het doorgeven van vakmansc…

Ruim 500.000 euro voor het doorgeven van vakmanschap

De Vlaamse minister van Cultuur kent 23 beurzen toe voor het doorgeven van vakmanschap in meester-leerlingtrajecten. Met een totaalbedrag van 575.885,35 euro ondersteunt hij 23 meesters-vaklui en 35 leerlingen die samen een traject doorlopen. Zo worden kennis en vaardigheden doorgegeven aan het talent van de toekomst en gaan ze niet verloren.

© Bart Van Troyen

Meester-leerlingbeurzen

De meester-leerlingbeurzen passen in het beleid rond immaterieel erfgoed, het niet-tastbaar erfgoed dat in de hoofden en handen van mensen leeft. Immaterieel erfgoed is niet alleen waardevol maar ook uiterst kwetsbaar. Zo kan vakmanschap enkel levend worden gehouden door het over te dragen aan volgende generaties.

Met de uitreiking van beurzen wil de minister vaklui de kans geven om gedurende een langere periode — een paar maanden tot twee jaar — intensief samen te werken met één of meerdere leerlingen die bij hen in de leer komen. Meester en leerling(en) vormen hierbij een partnerschap en krijgen samen een beurs die hen toelaat om het tijdrovende proces van kennisoverdracht aan te gaan.

Zes dossiers binnen muziek en podiumkunsten

Er werden zes dossiers binnen het domein van muziek en podiumkunsten goedgekeurd:

  • Benjamin Schwarz met Thomas Kint — Bouwen van piano’s en pianomechanieken bij August Förster;
  • Arthur Prinsen met Jolien Paeshuys — Muziek met gaatjes: harmonieën van orgelboeken. Leren arrangeren en noteren op karton;
  • Bart Van Troyen met Toon Lauwers en Wim Van Hooste — Het Musette Ritueel, een actuele gids voor het vervaardigen van rieten voor een 18e eeuws instrument;
  • Marc Vandemoortele met Stefan Timmermans, Jochen Smets en Bert Ruymbeek — Storytelling rond Vlaamse volksmuziektradities;
  • Koenraad Ronsmans met Joppe Bossuyt — De goochel microbe doorgeven;
  • Benan Gugor met Julian Vleminckx — De mysterieuze wereld van het maken van cymbalen en de geheimen rond hun bronslegering.

De toekomst

In 2024 is er geen beursronde voorzien. De Vlaamse overheid wil onderzoeken hoe ze in de toekomst het vakmanschap nog beter kan ondersteunen om vaklieden dat extra duwtje in de rug te geven. Sowieso staat het vast dat vakmanschap een belangrijke plaats blijft innemen binnen het immaterieelerfgoedbeleid in Vlaanderen. 

Blijf op de hoogte via de kanalen van Departement Cultuur, Jeugd & Media of via CEMPER.

Ook interessant

20 feb. 2024

Onderzoek social dance (folk-, volks- en werelddans)

Neem deel aan ons onderzoek naar folk-, volks- en werelddans en de manier waarop dit doorgegeven kan worden aan de volgende generaties.
Lees meer
20 feb. 2024

Memoranda rond cultuur en kunsten

SARC en oKo publiceerden memoranda met beleidsaanbevelingen rond cultuur en kunsten.
Lees meer
07 feb. 2024

Maak kennis met Mieke en Jeroen

We verwelkomen stafmedewerker immaterieel erfgoed Mieke Witkamp en stagiair scenografisch erfgoed Jeroen Gyselings.
Lees meer
07 dec. 2023

Erfgoeddag 2024: er zit muziek in het woord 'Thuis'

Het thema van Erfgoeddag 2024 is 'Thuis'. We reiken je graag enkele thema's binnen muziek en podiumkunsten aan waarrond je kan werken.
Lees meer