Home Nieuws Ruim 500.000 euro voor het doorgeven van vakmansc…

Ruim 500.000 euro voor het doorgeven van vakmanschap

De Vlaamse minister van Cultuur kent 23 beurzen toe voor het doorgeven van vakmanschap in meester-leerlingtrajecten. Met een totaalbedrag van 575.885,35 euro ondersteunt hij 23 meesters-vaklui en 35 leerlingen die samen een traject doorlopen. Zo worden kennis en vaardigheden doorgegeven aan het talent van de toekomst en gaan ze niet verloren.

© Bart Van Troyen

Meester-leerlingbeurzen

De meester-leerlingbeurzen passen in het beleid rond immaterieel erfgoed, het niet-tastbaar erfgoed dat in de hoofden en handen van mensen leeft. Immaterieel erfgoed is niet alleen waardevol maar ook uiterst kwetsbaar. Zo kan vakmanschap enkel levend worden gehouden door het over te dragen aan volgende generaties.

Met de uitreiking van beurzen wil de minister vaklui de kans geven om gedurende een langere periode — een paar maanden tot twee jaar — intensief samen te werken met één of meerdere leerlingen die bij hen in de leer komen. Meester en leerling(en) vormen hierbij een partnerschap en krijgen samen een beurs die hen toelaat om het tijdrovende proces van kennisoverdracht aan te gaan.

Zes dossiers binnen muziek en podiumkunsten

Er werden zes dossiers binnen het domein van muziek en podiumkunsten goedgekeurd:

  • Benjamin Schwarz met Thomas Kint — Bouwen van piano’s en pianomechanieken bij August Förster;
  • Arthur Prinsen met Jolien Paeshuys — Muziek met gaatjes: harmonieën van orgelboeken. Leren arrangeren en noteren op karton;
  • Bart Van Troyen met Toon Lauwers en Wim Van Hooste — Het Musette Ritueel, een actuele gids voor het vervaardigen van rieten voor een 18e eeuws instrument;
  • Marc Vandemoortele met Stefan Timmermans, Jochen Smets en Bert Ruymbeek — Storytelling rond Vlaamse volksmuziektradities;
  • Koenraad Ronsmans met Joppe Bossuyt — De goochel microbe doorgeven;
  • Benan Gugor met Julian Vleminckx — De mysterieuze wereld van het maken van cymbalen en de geheimen rond hun bronslegering.

De toekomst

In 2024 is er geen beursronde voorzien. De Vlaamse overheid wil onderzoeken hoe ze in de toekomst het vakmanschap nog beter kan ondersteunen om vaklieden dat extra duwtje in de rug te geven. Sowieso staat het vast dat vakmanschap een belangrijke plaats blijft innemen binnen het immaterieelerfgoedbeleid in Vlaanderen. 

Blijf op de hoogte via de kanalen van Departement Cultuur, Jeugd & Media of via CEMPER.

Ook interessant

30 mei 2024

Bouzoukivaart zet de Griekse cultuur in Antwerpen in de kijker

Op 20 mei 2023 voer de rivierboot De Ark van Brussel naar Antwerpen om de bouzouki van George Dalaras af te leveren aan Museum Vleeshuis. De ‘Bouzouk…
Lees meer
27 mei 2024

Jouw dans in de kijker?

Ben jij betrokken bij een dans en heb je interesse om die in de kijker te zetten? Dit jaar zet CEMPER zich in om diverse dansen zichtbaar te maken op…
Lees meer
24 mei 2024

Al zingend leren over immaterieel erfgoed

Tijdens de erfgoedweken trok onze collega Debora Plouy als erfgoedklasbak door Vlaanderen en Brussel. Hoe verliepen de lessen? En welke tips heeft ze…
Lees meer
13 mei 2024

Vacature Stafmedewerker Archiefzorg & Erfgoedregistratie

Wil jij je inzetten voor de duurzame zorg voor en bewaring van muziek- en podiumerfgoed in Vlaanderen en Brussel? CEMPER is op zoek naar een stafmede…
Lees meer