Home Nieuws Start nieuw archiefdoorlichtingstraject voor 8 mu…

Start nieuw archiefdoorlichtingstraject voor 8 muziek- en podiumorganisaties

10 november stond voor CEMPER en meemoo in het teken van een nieuw archiefdoorlichtingstraject voor muziek- en podiumorganisaties. De deelnemers van deze reeks zijn AMUZ, B‑Classic, Democrazy, De Studio/​Villanella, fABULEUS, Het Depot, Irene Wool en Zefiro Torna. Met dergelijk traject begeleiden we de deelnemers om de archiefzorg binnen hun organisaties van nabij te bekijken. De doorlichting is gebaseerd op de richtlijnen inzake archiefzorg die de Vlaamse overheid heeft geformuleerd voor de kunstenorganisaties die een structurele werkingssubsidies ontvangen. 

Een aangepast traject in coronatijden

Het traject loopt over meerdere maanden en bestaat enerzijds uit verschillende opdrachten. Aan de hand van vrij uitgebreide vragenlijsten wordt van iedere organisatie de nodige informatie verzameld over de gehele interne archiefzorg. Dat vormt de basis voor de archivarissen van meemoo en CEMPER om het archiefgesprek en bijhorend plaatsbezoek (indien mogelijk) voor te bereiden. De bevindingen uit het gesprek en de resultaten uit de vragenlijsten vormen de basis om per onderdeel advies op maat te formuleren en stellen we een reeks van mogelijke acties op. We geven hierbij aan in hoeverre bepaalde acties best op korte termijn verwezenlijkt kunnen worden.

De planning van het gehele traject is zo opgebouwd dat alle deelnemende organisaties elkaar twee keer ontmoeten: aan het begin en het einde. De eerst bijeenkomst focust op de kennismaking en de praktische toelichting rond het verloop. De tweede bijeenkomst is op het einde van het traject. Dan lichten we de resultaten van de doorlichting toe en bekijken we de knelpunten bij de organisaties. Hierop baseren we vervolgens een vorming. In principe zijn deze bijeenkomsten live, maar in deze coronatijden komen we digitaal samen. 

Nieuw bij deze reeks is een online vragenuurtje dat twee keer wordt georganiseerd. Dit bevordert onderling en informeel contact en geeft de organisaties de kans om eventuele problematieken over archiefzorg al aan te halen of meer uitleg te vragen over een bepaald onderdeel uit de vragenlijsten. 

Een volgende reeks is voorzien vanaf mei 2021. De oproep wordt rechtstreeks aan alle structureel gesubsidieerde muziek- en podiumorganisaties verstuurd vanaf eind januari.

2022 Mariet 01 edited2 web2
Directeur Mariet Calsius Mail Mariet Calsius

Ook interessant

Archief Trix
12 dec. 2022

Vier muziek- en podiumorganisaties doorgelicht 

De archiefdoorlichtingen blijven succesvol!
Lees meer
Archive-racks
06 dec. 2021

Archiefdoorlichtingstraject 2021 succesvol afgerond

Op 26 oktober beëindigden acht muziek- en podiumorganisaties het archiefdoorlichtingstraject.
Lees meer
Decorschetsen Opera Ballet Vlaanderen c Het Firmament
26 apr. 2021

Archieven doorgelicht

Op 27 april beëindigden acht muziek- en podiumorganisaties het archiefdoorlichtingstraject van CEMPER en meemoo dat in het najaar van 2020 was opgest…
Lees meer
Storage media digital preservation
02 mrt. 2021

Vragenuurtje: rapporteren over archiefzorg in het werkingsverslag

Wie structurele werkingssubsidie binnen het Kunstendecreet ontvangt, moet zorg moet dragen voor het archief en daarover in het werkingsverslag rappor…
Lees meer