Home Nieuws Topstuk voorgesteld: Graduale van Sint-Truiden

Topstuk voorgesteld: Graduale van Sint-Truiden

Het graduale uit de benediktijnerabdij van Sint-Truiden kwam tot stand onder abt Joris Sarens (abt van 1533 tot 1558). De auteurs van het handschrift op perkamenten drager zijn Dirk van Breedzip (prior van de abdij) en twee anonieme miniaturisten. Het handschrift wordt gedateerd rond 1540 – 1542 en vormt een ijkpunt voor de miniatuurkunst en de invloed van de renaissance op boekversiering. 

Op muziekhistorisch vlak zijn vooral de propriumgezangen voor lokale heiligen (onder andere voor de Sint-Trudo) van belang. Verder vormt het handschrift een unieke toegang tot het muzikale en liturgische leven in de abdij. Naast dit graduale is onder dezelfde abt ook het Spel van Sint-Trudo geschreven door de Leuvense Christiaan Fastraets. Het lijkt te wijzen op een bijzondere en hernieuwde aandacht voor de heiligenverering.

Fragment uit het graduale, folio 234 recto | Uit de Collectie Oude Drukken en Handschriften van Bibliotheek Hasselt Limburg

Het graduale behoort tot de Collectie Oude Drukken en Handschriften die samen met de Collectie Limburgensia en de Cultuurhistorische Collectie bewaard wordt in Bibliotheek Hasselt Limburg. Het graduale werd gedigitaliseerd en is online beschikbaar.

Ook interessant

14 mei 2024

Philippe Cortens: op zoek naar verborgen schatten in ons muziekerfgoed

Philippe Cortens doet duizend-en-een dingen met muziekerfgoed. Ontdek wat hij doet in dit interview.
Lees meer
23 apr. 2024

“Gentse volksliedjes hebben een grote verbindingskracht”

Folkmuzikant Wim Claeys zingt samen met de Stemband liedjes in het Gents dialect. Het kinderkoor kreeg een plaats op het Register van Inspirerende Vo…
Lees meer
16 apr. 2024

"We doen toverlantaarnshows zoals die in de periode 1820-1920 kunnen geweest zijn"

In hun vrijetijd voeren Dominique Santens en Philippe Khazzaka, samen met twee collega’s, toverlantaarnshows op. Wat is een toverlantaarn juist?
Lees meer
21 mrt. 2024

Topstuk in de kijker: Judith ende Holifernes

In 1577 schreef de Roeselaarse rederijker Robert Lawet een toneelspel over Judith en Holifernes, een geliefd thema in de dramatiek. In 2014 werd het …
Lees meer