Home Nieuws Topstuk voorgesteld: Graduale van Sint-Truiden

Topstuk voorgesteld: Graduale van Sint-Truiden

Het graduale uit de benediktijnerabdij van Sint-Truiden kwam tot stand onder abt Joris Sarens (abt van 1533 tot 1558). De auteurs van het handschrift op perkamenten drager zijn Dirk van Breedzip (prior van de abdij) en twee anonieme miniaturisten. Het handschrift wordt gedateerd rond 1540 – 1542 en vormt een ijkpunt voor de miniatuurkunst en de invloed van de renaissance op boekversiering. 

Op muziekhistorisch vlak zijn vooral de propriumgezangen voor lokale heiligen (onder andere voor de Sint-Trudo) van belang. Verder vormt het handschrift een unieke toegang tot het muzikale en liturgische leven in de abdij. Naast dit graduale is onder dezelfde abt ook het Spel van Sint-Trudo geschreven door de Leuvense Christiaan Fastraets. Het lijkt te wijzen op een bijzondere en hernieuwde aandacht voor de heiligenverering.

Fragment uit het graduale, folio 234 recto | Uit de Collectie Oude Drukken en Handschriften van Bibliotheek Hasselt Limburg

Het graduale behoort tot de Collectie Oude Drukken en Handschriften’ die samen met de Collectie Limburgensia’ en de Cultuurhistorische Collectie’ bewaard wordt in Bibliotheek Hasselt Limburg. Het graduale werd gedigitaliseerd en is online beschikbaar.

Ook interessant

08 feb. 2024

De unieke muziekcollectie van de Openbare bibliotheek van Kortrijk

Vinyl en cd’s: de Bib Kortrijk bewaart ze allemaal.
Lees meer
13 dec. 2023

Cellobouwer Tim Duerinck combineert het klassieke ambacht met nieuwe productietechnieken

We gingen langs in het pop-upatelier van Tim Duerinck waar hij ons vertelde over zijn onderzoek en productietechnieken.
Lees meer
14 nov. 2023

Van concept tot kikker: het resultaat van een meester-leerlingtraject

Maarten Janssens vertelt ons in een interview hoe hij en zijn broer Joris leerden om draadpoppen te maken met de hulp van een meerster-leerlingbeurs.
Lees meer
06 sep. 2023

“Ik denk wel dat het belangrijk is dat het als erfgoed bestempeld wordt, dat het zo vaak niet gezien wordt.”

CEMPER sprak met de mensen achter de expo PKP Lined Up over populair muziekerfgoed en haar uitdagingen.
Lees meer