Home Nieuws Topstuk voorgesteld: Hadewijchhandschrift C

Topstuk voorgesteld: Hadewijchhandschrift C

Het leven van de middeleeuwse mystica Hadewijch blijft tot op heden een mysterie. Behalve dat ze leefde in de eerste helft van de dertiende eeuw, blijven de meeste gegevens over haar levenswandel ons onbekend. Onze kennis van Hadewijch beperkt zich hoofdzakelijk tot haar denken: in de uiteenlopende geschriften die van haar overgeleverd zijn, treedt ze naar voor als een hoog ontwikkelde vrouw, vertrouwd met de mystieke theologie. Haar liefde voor God (minne) staat centraal.

Het perkamenten handschrift uit de Gentse universiteitsbibliotheek, dat dateert uit de jaren 1350 – 1400, zou ontstaan zijn in het klooster Bethlehem, nabij Leuven. Naast brieven en visioenen bevat het strofische gedichten en mengeldichten. Vooral die eerste zijn vanuit muzikaal oogpunt interessant: onderzoek van de Nederlandse muziekwetenschapper en musicus Louis Peter Grijp toonde aan dat Hadewijchs gedichten ook als liederen waren bedoeld.

Ze componeerde’ haar strofische gedichten naar bestaande melodieën, waarop haar teksten konden worden gezet. Inspiratie voor deze zogenaamde contrafacta vond Hadewijch zowel bij geestelijke als bij wereldlijke middeleeuwse melodieën, zoals trouvèreliederen. De hoofse thematiek van de trouvèrekunst verving ze echter door de relatie tussen God en mens. Daardoor stond de mystica aan de wieg van een nieuw genre: dat van de mystieke minnepoëzie.

Brieven, Visioenen, Strofische Gedichten, Mengeldichten van Hadewijch (Brabant, midden 14de eeuw) | Erfgoedbibliotheek Universiteit Gent

Je kan het handschrift online bekijken op de website van de Gentse universiteitsbibliotheek.

Ook interessant

14 mei 2024

Philippe Cortens: op zoek naar verborgen schatten in ons muziekerfgoed

Philippe Cortens doet duizend-en-een dingen met muziekerfgoed. Ontdek wat hij doet in dit interview.
Lees meer
23 apr. 2024

“Gentse volksliedjes hebben een grote verbindingskracht”

Folkmuzikant Wim Claeys zingt samen met de Stemband liedjes in het Gents dialect. Het kinderkoor kreeg een plaats op het Register van Inspirerende Vo…
Lees meer
16 apr. 2024

"We doen toverlantaarnshows zoals die in de periode 1820-1920 kunnen geweest zijn"

In hun vrijetijd voeren Dominique Santens en Philippe Khazzaka, samen met twee collega’s, toverlantaarnshows op. Wat is een toverlantaarn juist?
Lees meer
21 mrt. 2024

Topstuk in de kijker: Judith ende Holifernes

In 1577 schreef de Roeselaarse rederijker Robert Lawet een toneelspel over Judith en Holifernes, een geliefd thema in de dramatiek. In 2014 werd het …
Lees meer