Home Nieuws Topstuk voorgesteld: Politieke balladen, refreine…

Topstuk voorgesteld: Politieke balladen, refreinen, liederen en spotgedichten

Politieke balladen, refreinen, liederen en spotgedichten is een handschrift dat meer dan 200 pagina’s telt. Het dateert uit de tweede helft van de zestiende eeuw en bevindt zich in de bibliotheek (afdeling handschriften en kostbare werken) van de Universiteit Gent. De vervaardiger van het handschrift bleef anoniem. De historieliederen en gedichten die het bevat, zijn geschreven door een Spaansgezind auteur en hebben betrekking op gebeurtenissen en toestanden in Gent onder het Calvinistisch bestuur van de jaren 1576 – 1584. Verschillende gedichten zijn ondertekend en gedateerd. Dat maakt dit manuscript een merkwaardige getuige van de Roomse strekking in die tijd en een tegenhanger van het bekende Geuzenliedboek:

Ghy, die daer zijt van die nieu-ghesinde, laet dalen uwen hooghen moet, waert dat ghy Christum oprecht beminde, ghy en soudt niet soucken der papen bloet”.


Ondanks de afwezigheid van muzieknotatie, is het een belangrijke muzikale bron: de teksten van veel liederen (een zeventiental) zijn parodieën op reeds bestaande liederen (contrafacten), waardoor ze gereconstrueerd kunnen worden.

In de negentiende eeuw werd het handschrift door Philip Marie Blommaert uitgegeven in boekvorm. De website van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren maakt alle teksten van deze uitgave online toegankelijk. Het originele manuscript is online raadpleegbaar via de website van Universiteitsbibliotheek Gent.

Politieke en religieuze balladen en refereinen | Universiteitsbibliotheek Gent

Ook interessant

14 mei 2024

Philippe Cortens: op zoek naar verborgen schatten in ons muziekerfgoed

Philippe Cortens doet duizend-en-een dingen met muziekerfgoed. Ontdek wat hij doet in dit interview.
Lees meer
23 apr. 2024

“Gentse volksliedjes hebben een grote verbindingskracht”

Folkmuzikant Wim Claeys zingt samen met de Stemband liedjes in het Gents dialect. Het kinderkoor kreeg een plaats op het Register van Inspirerende Vo…
Lees meer
16 apr. 2024

"We doen toverlantaarnshows zoals die in de periode 1820-1920 kunnen geweest zijn"

In hun vrijetijd voeren Dominique Santens en Philippe Khazzaka, samen met twee collega’s, toverlantaarnshows op. Wat is een toverlantaarn juist?
Lees meer
21 mrt. 2024

Topstuk in de kijker: Judith ende Holifernes

In 1577 schreef de Roeselaarse rederijker Robert Lawet een toneelspel over Judith en Holifernes, een geliefd thema in de dramatiek. In 2014 werd het …
Lees meer