Home Nieuws Topstuk voorgesteld: Politieke balladen, refreine…

Topstuk voorgesteld: Politieke balladen, refreinen, liederen en spotgedichten

Politieke balladen, refreinen, liederen en spotgedichten is een handschrift dat meer dan 200 pagina’s telt. Het dateert uit de tweede helft van de zestiende eeuw en bevindt zich in de bibliotheek (afdeling handschriften en kostbare werken) van de Universiteit Gent. De vervaardiger van het handschrift bleef anoniem. De historieliederen en gedichten die het bevat, zijn geschreven door een Spaansgezind auteur en hebben betrekking op gebeurtenissen en toestanden in Gent onder het Calvinistisch bestuur van de jaren 1576 – 1584. Verschillende gedichten zijn ondertekend en gedateerd. Dat maakt dit manuscript een merkwaardige getuige van de Roomse strekking in die tijd en een tegenhanger van het bekende Geuzenliedboek’:

Ghy, die daer zijt van die nieu-ghesinde, laet dalen uwen hooghen moet, waert dat ghy Christum oprecht beminde, ghy en soudt niet soucken der papen bloet”.

Ondanks de afwezigheid van muzieknotatie, is het een belangrijke muzikale bron: de teksten van veel liederen (een zeventiental) zijn parodieën op reeds bestaande liederen (contrafacten), waardoor ze gereconstrueerd kunnen worden. 

In de negentiende eeuw werd het handschrift door Philip Marie Blommaert uitgegeven in boekvorm. De website van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren maakt alle teksten van deze uitgave online toegankelijk. Het originele manuscript is online raadpleegbaar via de website van Universiteitsbibliotheek Gent.

Politieke en religieuze balladen en refereinen | Universiteitsbibliotheek Gent

Ook interessant

08 feb. 2024

De unieke muziekcollectie van de Openbare bibliotheek van Kortrijk

Vinyl en cd’s: de Bib Kortrijk bewaart ze allemaal.
Lees meer
13 dec. 2023

Cellobouwer Tim Duerinck combineert het klassieke ambacht met nieuwe productietechnieken

We gingen langs in het pop-upatelier van Tim Duerinck waar hij ons vertelde over zijn onderzoek en productietechnieken.
Lees meer
14 nov. 2023

Van concept tot kikker: het resultaat van een meester-leerlingtraject

Maarten Janssens vertelt ons in een interview hoe hij en zijn broer Joris leerden om draadpoppen te maken met de hulp van een meerster-leerlingbeurs.
Lees meer
06 sep. 2023

“Ik denk wel dat het belangrijk is dat het als erfgoed bestempeld wordt, dat het zo vaak niet gezien wordt.”

CEMPER sprak met de mensen achter de expo PKP Lined Up over populair muziekerfgoed en haar uitdagingen.
Lees meer