Update: Zoektocht naar een nieuwe thuis voor onze theaterpoppen

In september 2019 ging er bij CEMPER een persbericht uit: Onze theaterpoppen zoeken een nieuwe thuis’. Doorheen de voorgeschiedenis van de organisatie bouwde CEMPER een figurentheatercollectie uit. CEMPER heeft ondertussen echter als opdracht een dienstverlening aan te bieden omtrent muziek- en podiumerfgoed, niet om collecties te beheren. Daarom gaf de Vlaamse overheid CEMPER de opdracht om de figurentheatercollectie over te dragen aan andere actoren. 

Veel interesse en emotie

De respons was groot en vaak emotioneel. Mensen haalden jeugdherinneringen op, boden zelf onderdak aan, gaven suggesties door van mogelijke herbestemmingsplekken en een groot aantal musea uit binnen- en buitenland toonden hun interesse.

De poppen waarvoor wij een nieuwe thuis zoeken, zijn cultureel erfgoed met cultuurhistorische en/​of artistieke waarde. Wij willen hen dan ook onderbrengen bij collectiebeherende instellingen die erkend zijn door bovenlokale overheden in België en figurentheatermusea in het buitenland die overheidssteun genieten. Deze instellingen staan garant voor een kwaliteitsvolle bewaring op lange termijn. En hopelijk krijgen de poppen zo opnieuw de kans om te schitteren voor een publiek. 

Deze voorwaarden zijn belangrijk en worden meegenomen tijdens het overwegen van alle aanbiedingen die we mochten ontvangen vanuit diverse musea en collectiebeherende instellingen. 

En nu?

Een adviescommissie zal alle voorstellen bekijken. Deze commissie bestaat uit CEMPER-medewerkers, vroegere eigenaars van de poppencollectie en mensen die eerder al betrokken waren bij het waarderingstraject van de collectie. Met elk hun eigen expertise en perspectief zullen de commissieleden een weloverwogen voorstel ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van bestuur van CEMPER.

Het belooft nog een boeiende trip te worden. We houden jullie op de hoogte!

Stel een vraag

Heb je vragen of wil je weten wat CEMPER voor je kan betekenen? Laat van je horen!
CEMPER vzw
Onder-Den-Toren 12
B‑2800 Mechelen
O. nr. 0683 772 202
RPR Mechelen