Home Nieuws Update: Zoektocht naar een nieuwe thuis voor onze…

Update: Zoektocht naar een nieuwe thuis voor onze theaterpoppen

In september 2019 ging er bij CEMPER een persbericht uit: Onze theaterpoppen zoeken een nieuwe thuis’. Doorheen de voorgeschiedenis van de organisatie bouwde CEMPER een figurentheatercollectie uit. CEMPER heeft ondertussen echter als opdracht een dienstverlening aan te bieden omtrent muziek- en podiumerfgoed, niet om collecties te beheren. Daarom gaf de Vlaamse overheid CEMPER de opdracht om de figurentheatercollectie over te dragen aan andere actoren. 

Veel interesse en emotie

De respons was groot en vaak emotioneel. Mensen haalden jeugdherinneringen op, boden zelf onderdak aan, gaven suggesties door van mogelijke herbestemmingsplekken en een groot aantal musea uit binnen- en buitenland toonden hun interesse.

De poppen waarvoor wij een nieuwe thuis zoeken, zijn cultureel erfgoed met cultuurhistorische en/​of artistieke waarde. Wij willen hen dan ook onderbrengen bij collectiebeherende instellingen die erkend zijn door bovenlokale overheden in België en figurentheatermusea in het buitenland die overheidssteun genieten. Deze instellingen staan garant voor een kwaliteitsvolle bewaring op lange termijn. En hopelijk krijgen de poppen zo opnieuw de kans om te schitteren voor een publiek. 

Deze voorwaarden zijn belangrijk en worden meegenomen tijdens het overwegen van alle aanbiedingen die we mochten ontvangen vanuit diverse musea en collectiebeherende instellingen. 

En nu?

Een adviescommissie zal alle voorstellen bekijken. Deze commissie bestaat uit CEMPER-medewerkers, vroegere eigenaars van de poppencollectie en mensen die eerder al betrokken waren bij het waarderingstraject van de collectie. Met elk hun eigen expertise en perspectief zullen de commissieleden een weloverwogen voorstel ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van bestuur van CEMPER.

Het belooft nog een boeiende trip te worden. We houden jullie op de hoogte!

Ook interessant

20 feb. 2024

Onderzoek social dance (folk-, volks- en werelddans)

Neem deel aan ons onderzoek naar folk-, volks- en werelddans en de manier waarop dit doorgegeven kan worden aan de volgende generaties.
Lees meer
20 feb. 2024

Memoranda rond cultuur en kunsten

SARC en oKo publiceerden memoranda met beleidsaanbevelingen rond cultuur en kunsten.
Lees meer
07 feb. 2024

Maak kennis met Mieke en Jeroen

We verwelkomen stafmedewerker immaterieel erfgoed Mieke Witkamp en stagiair scenografisch erfgoed Jeroen Gyselings.
Lees meer
25 jan. 2024

Nodenbevraging op de inspiratie- en uitwisselingsdag 'Poppen en figuren: tussen erfgoed en hedendaagse praktijk’

CEMPER organiseerde in samenwerking met Huis van Alijn een nodenbevraging op de inspiratie- en uitwisselingsdag voor poppen- en figurentheater.
Lees meer