Home Nieuws Webinars over archiefzorg

Webinars over archiefzorg

In samenwerking met Erfgoed Viersprong werkte CEMPER een webinarreeks uit voor amateur‑, vrijwilligers- en cultuurverenigingen uit het werkingsgebied van de erfgoedcel (Lochristi, Destelbergen, Melle, Merelbeke, Oosterzele en Sint-Lievenshoutem). De nood naar archiefzorg was een van de prioriteiten die aan het licht kwam uit de enquête die de erfgoedcel in de regio tijdens het voorjaar had verstuurd. Met de huidige coronacrisis was het logisch om de stap in het duister te wagen en een webinarreeks hierover te organiseren. 

We gingen uit van drie avonden, de essentie was immers om de amateurverenigingen te bereiken. 

Inhoudelijk waren de twee eerste sessies aan elkaar gekoppeld. We behandelden archiefzorg aan de hand van vier grote hoofdstukken/​vragen:

  • Waarom bewaren?
  • Je archief in kaart brengen. 
  • Wat bewaren?
  • Hoe bewaren?

Zowel het fysieke als digitale archief kwam aan bod. Ook het (waarom van) digitaliseren van erfgoed kreeg de nodige aandacht. 

Het derde webinar richtte al zijn pijlen op het presenteren van erfgoed. Het eerste deel van de avond stond in het teken van de wetgeving op de rechten waarmee je best rekening houdt als je je erfgoed wilt tonen. Vervolgens stelde Ellen (Erfgoed Viersprong) en Hanne (CEMPER) aan de hand van enkele cases verschillende platformen en mogelijke uitwerkingen voor. 

Om dit aan de hand van het reeds beschikbare erfgoed van amateurverenigingen te doen was enigszins wat moeilijk. Heel wat koren, harmonieën, fanfares, toneelgezelschappen … vertellen hun geschiedenis al op mooie eigentijdse websites, maar slechts een minimum hiervan toont effectief erfgoed. 

Enerzijds blijft archiefzorg en het tonen van hun erfgoed tijdsintensief voor de amateurverenigingen. Die willen in de eerste plaatsen musiceren, acteren, dansen … Anderzijds moeten we er ons ook bij neerleggen dat verenigingen die al lang bestaan — sommige zijn zelfs ouder dan België — niet meer over al hun erfgoed of volledig archief beschikken. 

Wat hebben we zelf geleerd? 

  • Denk goed na over de inhoud die je aanbiedt in de webinars. 
  • Reken voldoende tijd in voor de voorbereiding. Stel een draaiboek op. (Neem de brochure van FARO over webinars zeker door.)
  • Je moet minstens met twee zijn die het webinar begeleiden. Presenteren en tegelijk vragen of technische problemen opvolgen, dat lukt niet. 
  • Afwisseling is nodig, maar tools gebruiken om hyperinteractief te zijn is ook uit den boze. 
  • De deelnemende verenigingen uit de regio van Erfgoed Viersprong zijn al aardig bezig met hun erfgoed.
Directeur Mariet Calsius Mail Mariet Calsius
28-01-2021

Ook interessant

07 jun. 2024

Onderzoeksrapport folk-, volks- en werelddans

Een enquête, individuele interviews en een rondetafelgesprek gaven ons inzicht in folk-, volks- en werelddans in Vlaanderen en belichten wat volgens …
Lees meer
31 mei 2024

Stagiaire Lena blikt terug op haar onderzoek naar kostuumerfgoed van muziek, theater en dans

Stagiaire Lena deed het afgelopen jaar onderzoek naar de betekenis van kostuums, ze bracht in kaart welke actoren kostuums bewaren, zocht good practi…
Lees meer
Kaart van Vlaanderen waarop is aangeduid hoeveel actoren met de term 'choreograaf' in de dataset zitten per provincie. Van hoogste naar laagste concentratie: Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Voor Limburg zijn er geen data.
29 mei 2024

Dansactoren in kaart gebracht

Het afgelopen jaar brachten we dansactoren in kaart. Wat was het doel van dit project? Hoe gingen we te werk? En welke visualisaties konden we aan de…
Lees meer
24 mei 2024

Al zingend leren over immaterieel erfgoed

Tijdens de erfgoedweken trok onze collega Debora Plouy als erfgoedklasbak door Vlaanderen en Brussel. Hoe verliepen de lessen? En welke tips heeft ze…
Lees meer