Home Projecten Creative Europe - Dance as ICH

Creative Europe - Dance as ICH

Boombalfestival2

Dance as ICH: new models for facilitating participatory dance events

2022 – 2025

CEMPER vzw is één van de negen partners uit zes verschillende landen die samenwerken aan het Creative Europeproject Dans als immaterieel erfgoed: nieuwe modellen voor het faciliteren van participatieve dansevenementen’. Doorheen het project staan we stil bij participatieve danspraktijken, hun gemeenschappen en de manier waarop de cultureelerfgoedsector kan bijdragen tot het borgen van deze praktijken. Het project is gericht op het aanleveren van nieuwe of vernieuwende modellen voor de voorstelling van participatieve dans binnen musea, zodat musea kunnen fungeren als nieuwe dansruimten.

Dans als immaterieel erfgoed vraagt een nieuwe invulling van het tentoonstellingsconcept als een event of practice, dat de traditionele rollen van onderzoekers, curatoren, administratoren en anderen uitdaagt. Immaterieel erfgoed vertrekt van de erfgoedgemeenschappen en dus de beoefenaars van de dans zelf, waardoor deze nieuwe modellen via bottom-up processen van co-creatie tot stand moeten komen.

Deze innovatieve manier van tentoonstellen is cruciaal om nieuwe dansruimte duurzaam te verankeren en zo een toekomstperspectief te bieden aan het cultureel danserfgoed in Europa. Een reeks van workshops in de verschillende partnerlanden zal leiden tot een toolbox en een onderzoekspublicatie die onze aanbevelingen over nieuwe modellen voor het faciliteren van participatieve events of practice exhibition zullen onthullen.

Wil je niets missen over dit project? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief of volg ons op Facebook.

Workshop in België

België heeft de kans om als eerste partnerland een aantal workshops hierrond te organiseren. Van 30 januari tot en met 1 februari 2023 gaat CEMPER aan de slag met de invulling van dans als immaterieel erfgoed en het borgen daarvan. We gaan in op de vraag welke noden er leven bij de erfgoedgemeenschappen zelf en hopen inspirerende voorbeelden aan te reiken over werken met lokale dansgemeenschappen en van organisaties die dansen in Vlaanderen of België ondersteunen en mogelijk maken. Doorheen de workshops komen diverse sprekers aan bod, waaronder een groot aantal lokale dansgemeenschappen. Daarnaast stellen enkele partnerorganisaties hun projecten voor omtrent het borgen van immaterieel erfgoed in een museale context.

Boombalfestival 2021

Ga naar de projectwebsite

Meer info kan u terugvinden op de Europese site van het project Dancingaslivingheritage​.eu.

Dit project wordt medegefinancierd door de Europese Unie. De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.