Home Projecten Creative Europe - Dance as ICH

Creative Europe - Dance as ICH

2022-2025

CEMPER is één van de negen partners uit zes verschillende landen die samenwerken aan het Creative Europeproject 'Dans als immaterieel erfgoed: nieuwe modellen voor het faciliteren van participatieve dansevenementen'. Doorheen het project staan we stil bij participatieve danspraktijken, hun gemeenschappen en de manier waarop de cultureelerfgoedsector kan bijdragen tot het borgen van deze praktijken. Het project is gericht op het aanleveren van nieuwe of vernieuwende modellen voor de voorstelling van participatieve dans binnen musea, zodat musea kunnen fungeren als nieuwe dansruimten.

Boombalfestival 2021

Dans als immaterieel erfgoed vraagt een nieuwe invulling van het tentoonstellingsconcept als een event of practice, dat de traditionele rollen van onderzoekers, curatoren, administratoren en anderen uitdaagt. Immaterieel erfgoed vertrekt van de erfgoedgemeenschappen en dus de beoefenaars van de dans zelf, waardoor deze nieuwe modellen via bottom-up processen van co-creatie tot stand moeten komen.

Deze innovatieve manier van tentoonstellen is cruciaal om nieuwe dansruimte duurzaam te verankeren en zo een toekomstperspectief te bieden aan het cultureel danserfgoed in Europa. Een reeks van workshops in de verschillende partnerlanden zal leiden tot een toolbox en een onderzoekspublicatie die onze aanbevelingen over nieuwe modellen voor het faciliteren van participatieve events of practice exhibition zullen onthullen.

Wil je niets missen over dit project? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief of volg ons op Facebook.

Workshop in België

België had de kans om als eerste partnerland een aantal workshops hierrond te organiseren. Van 30 januari tot en met 1 februari 2023 ging CEMPER aan de slag met de invulling van dans als immaterieel erfgoed en het borgen daarvan. We gingen in op de vraag welke noden er leven bij de erfgoedgemeenschappen zelf en reikten inspirerende voorbeelden aan over werken met lokale dansgemeenschappen en van organisaties die dansen in Vlaanderen of België ondersteunen en mogelijk maken. Doorheen de workshops kwamen diverse sprekers aan bod, waaronder een groot aantal lokale dansgemeenschappen. Daarnaast stelden enkele partnerorganisaties hun projecten voor omtrent het borgen van immaterieel erfgoed in een museale context.

Workshops in het buitenland

Het project stopt niet na de workshopsreeks in België. Verschillende partners uit het project organiseren op hun beurt workshops, waarbij we inzicht krijgen in hun werking, lokale danspraktijken leren kennen en verder nadenken over inhoudelijke vragen. Zo gaan we langs bij het openluchtmuseum Skanzen in Hongarije, het openluchtmuseum ASTRA in Roemenië en bij de universiteit van Athene. Lees hieronder de verslagen van deze buitenlandse conferenties.

19 dec. 2023

Dance as ICH in Griekenland – From dance ethnography to dance class in the 21st century

De vierde en tevens laatste workshopreeks van het Creative Europeproject Dance – ICH vond plaats in Athene.
Lees meer
23 okt. 2023

Dance as ICH in Roemenië – Cultural mediation of dance activities

Van 9 tot 11 oktober vond de derde workshopreeks van het Creative Europeproject Dance – ICH plaats bij ASTRA, het Roemeense openluchtmuseum in Sibiu.
Lees meer
02 jun. 2023

Dance as ICH - The Hungarian Dance House Model

In het kader van het Creative Europeproject 'Dance - ICH' waren onze collega’s te gast in het Hongaars Openluchtmuseum.
Lees meer

Onderzoek rond folk-, volks- en werelddans

In het kader van het Dance as ICH’-project deed CEMPER onderzoek naar folk‑, volks- en werelddans. Een enquête, individuele interviews en een rondetafelgesprek gaven ons inzicht in deze dansen in Vlaanderen en belichten wat volgens de respondenten goed gaat en wat beter kan om de dansen in Vlaanderen te borgen. We willen aan de hand hiervan concrete borgingsacties bepalen om het erfgoed door te geven aan toekomstige generaties.

Ga naar de projectwebsite

Meer info kan u terugvinden op de Europese site van het project Dancingaslivingheritage​.eu.

Dit project wordt medegefinancierd door de Europese Unie. De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.