100 jaar Vlaams Volkstoneel

100 jaar geleden trad het Vlaamsche Volkstoneel voor de eerste keer op. Het Vlaamsche Volkstooneel, kortweg VVT, is een begrip in de theatergeschiedenis van Vlaanderen. Naar aanleiding van deze verjaardag plaatste KADOC een interessante selectie van hun VVT-archief in de kijker op kadocerfgoed​.be.

Over het Vlaamsche Volkstoneel

Het VVT was een rondreizend toneelgezelschap dat tussen de twee wereldoorlogen een vernieuwende invloed had op het Vlaamse theaterleven. Het ontstond in 1920 uit de bundeling van de krachten van het Fronttoneel en het V.O.S.-toneel met Jan Oscar De Gruyter als artistiek leider. Op 12 november van datzelfde jaar – net een eeuw geleden dus – vond met Freuleken, een komedie van de Nederlandse schrijver Herman Roelvink, de eerste opvoering plaats.

Het gezelschap kende een woelige geschiedenis en voer vanaf het seizoen 1924 – 1925 onder katholieke vlag onder de leiding van Johan de Meester en Jan Boon. Zij kozen voor katholiek theater met een uitgesproken modernistische vormentaal. Het VVT verwierf in de jaren 1925 – 1929 een groot prestige, maar de financiële situatie bleef precair en de interne spanningen na het vertrek van de Meester namen toe. Die leidden in 1930 tot een splitsing van de groep. Het VVT bleef nog actief tot in 1932.

Het Vlaamsche Volkstooneel beschouwde zich als een soort reizende volksuniversiteit en confronteerde zijn publiek met een uiterst verfijnd en internationaal repertoire. Het gezelschap speelde niet enkel in de grote theaters, maar maakte ook naam met voorstellingen in de openlucht. Ook had het succes in het buitenland met voorstellingen in Frankrijk, Nederland en Duitsland. Het werkte bovendien samen met kunstenaars van naam als Floris Jespers, René Moulaert en Victor Servranckx.

Over het archief van het Vlaamsche Volkstoneel

Het archief van het VVT, inclusief tekstuitgaven, foto’s, affiches en ontwerptekeningen, wordt in KADOC bewaard. Op kadocerfgoed​.be wordt een kleine selectie gepresenteerd.

Meer lezen?

Lees onze Spot op erfgoed’ 

Stel een vraag

Heb je vragen of wil je weten wat CEMPER voor je kan betekenen? Laat van je horen!
CEMPER vzw
Onder-Den-Toren 12
B‑2800 Mechelen
O. nr. 0683 772 202
RPR Mechelen