Home Nieuws Achter de muziek aan: muzikaal erfgoed in Vlaande…

Achter de muziek aan: muzikaal erfgoed in Vlaanderen en Nederland

Op 9 december 2010 stelden Resonant (nu CEMPER) en het Nederlands Muziek Instituut een nieuwe erfgoedpublicatie voor. Achter de muziek aan. Muzikaal erfgoed in Vlaanderen en Nederland bundelt voor het eerst de voornaamste visies op muzikaal erfgoed en het muzikaal erfgoedbeleid in Vlaanderen en Nederland. De behandelde thema’s omvatten onder meer aspecten van het roerend en immaterieel muzikaal erfgoed, de bewaarplaatsen, ontsluiting, conservatie en valorisatie. Een aanrader voor iedereen die het muzikaal erfgoed ter harte neemt.

Iedereen komt wel eens in contact met de sporen’ van ons muzikaal verleden: als luisteraar of uitvoerder, als verzamelaar, als erfgoedbeheerder of ‑medewerker, als onderzoeker… Maar wat verstaan we precies onder muzikaal erfgoed’ en wat maakt het zo bijzonder? Welke organisaties zijn betrokken bij de zorg voor dit erfgoed? Waarom bewaren we het en hoe pakken we dat aan? En hoe kunnen we het muzikaal erfgoed teruggeven’ aan de samenleving?

In de publicatie Achter de muziek aan. Muzikaal erfgoed in Vlaanderen en Nederland geven diverse auteurs een antwoord op al deze vragen. In 34 bijdragen krijgt de lezer een overzicht van de verschillende actuele visies op muzikaal erfgoed en worden overeenkomsten en verschillen tussen Vlaanderen en Nederland in de zorg voor dat erfgoed besproken. Bovendien bundelt het boek in een toegankelijk taal de basisprincipes van de disciplines die het fundament vormen voor een duurzame omgang met muzikaal erfgoed: de archivistiek, museologie, bibliotheekwetenschappen en musicologie. Tegelijk werpt Achter de muziek aan ook een blik op de toekomst om iedereen, van professionele (erfgoed)organisatie tot particuliere liefhebber, te inspireren tot een dynamische omgang met de sporen van ons muzikale verleden.

Dit boek kwam tot stand onder impuls van Resonant (nu CEMPER), in samenwerking met het Nederlands Muziek Instituut.

Achter de muziek aan, een lijvige en rijkelijk geïllustreerde bundel, ambieert zowel een stand van zaken te schetsen als een opstap naar de toekomst te bieden. (…) Het resultaat is een baanbrekende publicatie die door haar interdisciplinariteit en veelzijdigheid — ook fenomonen als dans krijgen een plaats — de bakens voor een dynamische en geïntegreerde benadering van muzikaal erfgoed uitzet. (…) Een uitvoerige begrippenlijst en talrijke verwijzingen naar internationale vakliteratuur en naar websites van gespecialiseerde instanties en databanken maken van Achter de muziek aan een standaardwerk voor iedereen die, beroepsmatig of uit interesse, met muzikaal erfgoed in aanraking komt.” — Andreas Stynen in BVNG / ABHC2013

Achter de muziek aan. Muzikaal erfgoed in Vlaanderen en Nederland werd uitgegeven door Uitgeverij Acco in 2010.

02-01-2011

Ook interessant

21 mei 2024

Fietsen & Trompen - De vergeten geschiedenis van velofanfares

In Vlaanderen is er nog één fietsende fanfare. Ooit was dat anders. In zijn boek Fietsen & Trompen vertelt Geert Vanmaeckelberghe het bijzondere …
Lees meer
28 feb. 2024

"Soms fotografeerde ik vierhonderd concerten per jaar" - Carline Vandercruyssen en haar uniek rockarchief

Carline Vandercruyssen beheert met Goedefroit Music een archief van vijftig jaar concertfotografie.
Lees meer
25 okt. 2023

Schipper mag ik overvaren? verschijnt op 14 november

Met 'Schipper mag ik overvaren?' wil CEMPER de rijkdom aan kinderliedjes die in Vlaanderen en Nederland gezongen worden laten zien. De lancering van …
Lees meer
06 jun. 2023

Puinentroost en Snoezepoezen

Het stadsarchief van Ieper dook in het theatererfgoed en vond een rijke geschiedenis.
Lees meer