Colloquium 'Performing by the Book?'

De uitvoering van gecomponeerde muziek impliceert de transmutatie van stille, symbolisch gecodeerde voorschriften — partituren’ — in klinkende materie. Hoewel recentelijk onvoltooide composities werden voltooid en zelfs verloren (of niet-bestaande) werken werden (her)geconstrueerd, wordt de praktijk van het uitvoeren van historische composities voornamelijk bepaald door de beschikbaarheid van teksten’. De huidige normen voor muzikale interpretatie vereisen bovendien dat musici zich steeds grotere hoeveelheden contextuele informatie eigen maken, zoals historische verhandelingen en methodes, in een streven om het individuele kunstenaarschap in te schrijven in een verifieerbare textuur van wetenschappelijke allure en gezaghebbendheid. De fenomenen Werktreue en HIP springen automatisch in het oog, maar opzettelijke afwijzingen en (re)montages van muziekdocumenten getuigen ook van het verlangen van musici om te onderhandelen met tekstuele artefacten.

Op 7 en 8 juni organiseert Orpheus Instituut een colloquium ter gelegenheid van de Ton Koopman-collectie. Het instituut nodigt kunstenaars-onderzoekers uit om de relatie tussen hun performancepraktijk en teksten van verschillende aard kritisch te her-evalueren. Op welke manieren worden hun performatieve handelingen en attitudes gevormd en herschapen door tekstuele bronnen? En waar situeren zij de grenzen van tekstuele interpretatie, zowel wat betreft de grenzen van interpretatie zelf als wat betreft de wenselijkheid ervan om autonome artistieke keuzes te laten doorkruisen? Aangezien dit onderwerp de grenzen van de vroegmoderne periode overschrijdt, is de reikwijdte van deze bijeenkomst opzettelijk breed, waarbij wordt getracht casestudies aan te reiken van de Middeleeuwen tot de twintigste eeuw.

Het programma en een link om in te schrijven vind je op de website van Orpheus Instituut.

© British Library

Stel een vraag

Heb je vragen of wil je weten wat CEMPER voor je kan betekenen? Laat van je horen!
CEMPER vzw
Onder-Den-Toren 12
B‑2800 Mechelen
O. nr. 0683 772 202
RPR Mechelen