Home Nieuws Colloquium 'Performing by the Book?'

Colloquium 'Performing by the Book?'

De uitvoering van gecomponeerde muziek impliceert de transmutatie van stille, symbolisch gecodeerde voorschriften — partituren’ — in klinkende materie. Hoewel recentelijk onvoltooide composities werden voltooid en zelfs verloren (of niet-bestaande) werken werden (her)geconstrueerd, wordt de praktijk van het uitvoeren van historische composities voornamelijk bepaald door de beschikbaarheid van teksten’. De huidige normen voor muzikale interpretatie vereisen bovendien dat musici zich steeds grotere hoeveelheden contextuele informatie eigen maken, zoals historische verhandelingen en methodes, in een streven om het individuele kunstenaarschap in te schrijven in een verifieerbare textuur van wetenschappelijke allure en gezaghebbendheid. De fenomenen Werktreue en HIP springen automatisch in het oog, maar opzettelijke afwijzingen en (re)montages van muziekdocumenten getuigen ook van het verlangen van musici om te onderhandelen met tekstuele artefacten.

Op 7 en 8 juni organiseert Orpheus Instituut een colloquium ter gelegenheid van de Ton Koopman-collectie. Het instituut nodigt kunstenaars-onderzoekers uit om de relatie tussen hun performancepraktijk en teksten van verschillende aard kritisch te her-evalueren. Op welke manieren worden hun performatieve handelingen en attitudes gevormd en herschapen door tekstuele bronnen? En waar situeren zij de grenzen van tekstuele interpretatie, zowel wat betreft de grenzen van interpretatie zelf als wat betreft de wenselijkheid ervan om autonome artistieke keuzes te laten doorkruisen? Aangezien dit onderwerp de grenzen van de vroegmoderne periode overschrijdt, is de reikwijdte van deze bijeenkomst opzettelijk breed, waarbij wordt getracht casestudies aan te reiken van de Middeleeuwen tot de twintigste eeuw.

Het programma en een link om in te schrijven vind je op de website van Orpheus Instituut.

© British Library

Ook interessant

21 mei 2024

Fietsen & Trompen - De vergeten geschiedenis van velofanfares

In Vlaanderen is er nog één fietsende fanfare. Ooit was dat anders. In zijn boek Fietsen & Trompen vertelt Geert Vanmaeckelberghe het bijzondere …
Lees meer
14 mei 2024

Philippe Cortens: op zoek naar verborgen schatten in ons muziekerfgoed

Philippe Cortens doet duizend-en-een dingen met muziekerfgoed. Ontdek wat hij doet in dit interview.
Lees meer
16 apr. 2024

"We doen toverlantaarnshows zoals die in de periode 1820-1920 kunnen geweest zijn"

In hun vrijetijd voeren Dominique Santens en Philippe Khazzaka, samen met twee collega’s, toverlantaarnshows op. Wat is een toverlantaarn juist?
Lees meer
11 mrt. 2024

Verslag werksessie Dans en het museum

Hoe kan een samenwerking tussen dans en musea er uitzien? Aan de hand van prikkelende stellingen, vragen en praktijkvoorbeelden gingen we hierover in…
Lees meer