Home Nieuws Erfgoedcollecties Conservatorium Antwerpen online

Erfgoedcollecties Conservatorium Antwerpen online

De Erfgoedbibliotheek van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen investeert al enige jaren in de digitalisering en het online toegankelijk maken van haar erfgoedcollecties. Met de nieuwe webtentoonstelling ConsErfgoed worden die gedigitaliseerde stukken nu op een frisse, overzichtelijke manier gepresenteerd.

De bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen is in eerste instantie een hogeschoolbibliotheek die met een actuele collectie het onderwijs, onderzoek en de muziekpraktijk aan de instelling ondersteunt en stimuleert. Daarnaast beheert de bibliotheek echter ook een omvangrijke erfgoedcollectie, waartoe een aantal door de Vlaamse overheid erkende topstukken behoren. In 2010 werd de Antwerpse conservatoriumbibliotheek als eerste in Vlaanderen erkend als zogenaamde erfgoedbibliotheek, een kwaliteitslabel dat de Vlaamse overheid aan collectiebeherende cultureel-erfgoedinstellingen kan toewijzen ter erkenning van de kwaliteitsvolle werking.

Een van de criteria waaraan de kwaliteit van de werking wordt afgetoetst, is de mate waarin en de manier waarop de instelling de vier basisfuncties vervult: haar verzamelfunctie, de behoud- en beheerfunctie, de onderzoeksfunctie en haar publieksgerichte functie. Het toepassen van de algemeen aanvaarde internationale standaarden en het hanteren van kwaliteitsvolle, dynamische werkvormen en ‑methoden staan daarbij voorop.

De publieksgerichte functie houdt uiteraard verband met het tonen, ter beschikking stellen en presenteren van de collectie op een wetenschappelijk/​methodologisch verantwoorde manier. Ook de Antwerpse conservatoriumbibliotheek investeert volop in het makkelijk toegankelijk maken van haar collecties voor een ruim publiek.

Zo zet de bibliotheek al enkele jaren stevig in op de digitalisering en de online ontsluiting van haar collecties. Tal van partituren, geluidsopnames, libretto’s, boeken en andere documenten – onlangs werd de kaap van 1.000 stukken overschreden – werden gedigitaliseerd en via de bibliotheekcatalogus online raadpleegbaar gemaakt. Om de gedigitaliseerde documenten op een overzichtelijker manier te kunnen presenteren, ontwikkelden de bibliotheekmedewerkers nu ook de website ConsErfgoed. De stukken worden er ingedeeld per kunstdomein (muziek, drama & woord, dans), aangevuld met enkele thematische invalshoeken (topstukken, Wereldoorlog 1 en het koningshuis) en van metadata voorzien. Zodoende vormt de website een waardevolle alternatieve toegang op de gedigitaliseerde stukken en een mooie aanvulling op de overige webtentoonstellingen die de conservatoriumbibliotheek (mee) opzette, onder meer over de Antwerpse liedjeszanger en componist Alfons Janssens, François-Auguste Gevaert, het muziektheater in Vlaanderen, de fotocollectie van het conservatorium, de collectie Pierre Dubar en de collectie Albert Michiels. Ondanks dat de website – een voortdurend work in progress – nog maar een klein aantal digitale representaties toont, geeft ConsErfgoed nu al zin om verder op (her)ontdekking te gaan in de erfgoedcollecties van de Antwerpse conservatoriumbibliotheek.

Ook interessant

16 apr. 2024

"We doen toverlantaarnshows zoals die in de periode 1820-1920 kunnen geweest zijn"

In hun vrijetijd voeren Dominique Santens en Philippe Khazzaka, samen met twee collega’s, toverlantaarnshows op. Wat is een toverlantaarn juist?
Lees meer
22 mrt. 2024

Muziek en podiumkunsten op Erfgoeddag 2024

Ontdek een selectie van activiteiten op Erfgoeddag 2024 waarbij muziek- of podiumerfgoed centraal staat.
Lees meer
11 mrt. 2024

Verslag werksessie Dans en het museum

Hoe kan een samenwerking tussen dans en musea er uitzien? Aan de hand van prikkelende stellingen, vragen en praktijkvoorbeelden gingen we hierover in…
Lees meer
01 mrt. 2024

Ambacht in Beeld Festival Brussel 2024

Ontdek op 30 en 31 maart 2024 meer dan 40 workshops, masterclasses, exposities, demonstraties en films tijdens het Ambacht in Beeld Festival.
Lees meer