Herman Teirlinck en het pedagogisch project van de Studio

LDD Herman Teirlinck

Herman Teirlinck (1879 — 1967) was een van de belangrijkste Vlaamse schrijvers van de twintigste eeuw. Hij schreef avant-gardistische toneelteksten en boeiende romans, waarvan er enkele verfilmd werden. Daarnaast publiceerde hij beschouwingen over het theater. Toch is Herman Teirlinck vooral bekend als stichter van de Studio’. Die eerste voltijdse Nederlandstalige theateropleiding, die als Studio Herman Teirlinck (inter)nationale faam genoot, heeft een belangrijke rol gespeeld in de vernieuwing van het theaterleven in Vlaanderen. 

In Niets bestaat vóór het spel geeft Toon Brouwers, ere-hoogleraar van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen, voormalig dramaturg van de Koninklijke Nederlandse Schouwburg’ en laatste directeur van de voormalige Studio Herman Teirlinck, een gefundeerd overzicht van het Pedagogisch Project van de Studio, dat jarenlang model stond voor andere hogere toneelopleidingen in Vlaanderen. Hij belicht het pedagogisch concept, de evolutie en de ontwikkeling daarvan door zijn Teirlincks opvolgers. De accenten waarmee speldocenten de basisvisie hebben verrijkt komen aan bod, net als interviews met afgestudeerden die zelf nog les kregen van Herman Teirlinck. Het resulteert in een gedetailleerd beeld van die pedagogische opvattingen.

Brouwers dook hiervoor in het archief van de Studio, waarover we in het voorwoord lezen:

Het historisch archief van de Studio ligt verspreid op verscheidene plaatsen. (…) Gelukkig is intussen het archiefmateriaal, dank zij een onderzoeksproject van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen (KCA, AP-Hogeschool), opnieuw geordend en ondergebracht bij de bibliotheek en het archief van het Koninklijk Conservatorium/​deSingel. Het werd op een hedendaagse manier geïnventariseerd en ontsloten met een archiefmodule (Brocade) die ontwikkeld werd door het Letterenhuis en de bibliotheek van de Universiteit Antwerpen.

Het boek verscheen n.a.v. de 50ste verjaardag van het overlijden van Teirlinck en werd gepresenteerd op een studiedag rond oeuvre en pedagogie van Herman Teirlinck (23÷02÷2017), georganiseerd door de onderzoeksgroep Visual Poetics (Universiteit Antwerpen), het Conservatorium en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen

Het boek is te koop op het Koninklijk Conservatorium Antwerpen en in een aantal boekhandels.

Stel een vraag

Heb je vragen of wil je weten wat CEMPER voor je kan betekenen? Laat van je horen!
CEMPER vzw
Onder-Den-Toren 12
B‑2800 Mechelen
O. nr. 0683 772 202
RPR Mechelen