Home Nieuws Onderzoeksrapport - een waarderende studie over h…

Onderzoeksrapport - een waarderende studie over historische orgels

In oktober 2017 leverde Resonant in opdracht van het Vlaams Gewest (Agentschap Onroerend Erfgoed) een onderzoeksrapport af over de waardering van historische orgels in Vlaanderen. Het rapport werd uitgevoerd door Klaas Jaap van der Meijden.

Het historisch kerkorgel werd in eerste instantie beschermd als onroerend onderdeel van een beschermd kerkgebouw. Vanaf de jaren 70 werden beschermingslijsten voor orgels opgemaakt die vanaf 1974 leidden tot een beschermingsprocedure. Zo werden 279 orgels beschermd, los van het gebouw waarin ze staan en 862 als onderdeel van het gebouw. Er is wel een onevenwicht tussen de provincies Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen (met veruit de meest beschermde orgels) en de andere Vlaamse provincies.

De studie overloopt de historische en recente erfgoedwaarden die vroeger en nu werden gehanteerd bij het waarderen van orgels: artistieke waarde, technische waarde, architecturale waarde, culturele waarde, wetenschappelijke waarde, historische waarde, volkskundige waarde, esthetische waarde (i.c. klank), sociale waarde, zeldzaamheid, herkenbaarheid, representativiteit, ensemblewaarde en contextwaarde.

Daarna volgt een selectie van gewaardeerde orgels, als vervolgtraject op de beschermingslijsten die vanaf de jaren 70 werden opgemaakt. Daarbij werd expliciet aandacht geschonken aan historische orgels in minder belangrijke kerkgebouwen.

Het onderzoeksrapport Historische orgels – Een waarderende studie van het orgelpatrimonium in Vlaanderen’ is te vinden op de site van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Ook interessant

Kaart van Vlaanderen waarop is aangeduid hoeveel actoren met de term 'choreograaf' in de dataset zitten per provincie. Van hoogste naar laagste concentratie: Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Voor Limburg zijn er geen data.
29 mei 2024

Dansactoren in kaart gebracht

Het afgelopen jaar brachten we dansactoren in kaart. Wat was het doel van dit project? Hoe gingen we te werk? En welke visualisaties konden we aan de…
Lees meer
24 mei 2024

Al zingend leren over immaterieel erfgoed

Tijdens de erfgoedweken trok onze collega Debora Plouy als erfgoedklasbak door Vlaanderen en Brussel. Hoe verliepen de lessen? En welke tips heeft ze…
Lees meer
17 mei 2024

Onderzoek naar (verdwenen) theaters en cinema's

Hasselaar Jean-Paul Lambrichts is op zoek naar (verdwenen) theaters en cinema’s in de provincie Limburg. Hoe gaat hij te werk? En welke bronnen gebru…
Lees meer
11 mrt. 2024

Verslag werksessie Dans en het museum

Hoe kan een samenwerking tussen dans en musea er uitzien? Aan de hand van prikkelende stellingen, vragen en praktijkvoorbeelden gingen we hierover in…
Lees meer