Home Nieuws Pilootproject 'Muziek- en podiumerfgoed waarderen…

Pilootproject 'Muziek- en podiumerfgoed waarderen': eindrapport beschikbaar

Van 1 oktober 2018 tot 30 september 2019 onderzocht CEMPER methodologieën voor het ‘waarderen’ van muziek- en podiumerfgoed. Voor dit pilootproject kreeg CEMPER de steun van de Vlaamse overheid.

Decor van Venetië geschilderd door Sandra Fischer | © ShowTex

Waarderen?

Waarderen is het bepalen van de betekenis van het erfgoedobject voor een collectie, museum, archief of erfgoedgemeenschap. Met waarderen doen we geen uitspraak over financiële waarde. De waarde van erfgoed is niet objectief en verandert naarmate het tijdsbeeld wijzigt. Daarom is het belangrijk dat waardering op een participatieve manier gebeurt en belanghebbenden betrokken worden bij het bepalen van de waarde.

CEMPER zet in op waardering om een gedragen visie te ontwikkelen op toekomstige bewaring, onderzoek, toegankelijkheid en (her)gebruik van het erfgoed van muziek en podiumkunsten. Aan de hand van twee casussen werd geëxperimenteerd met verschillende methodes. Enerzijds werkten we met historische theaterdecors, anderzijds namen we jazzarchieven en ‑collecties onder de loep. 

Waarderen van muziek- en podiumkunstenerfgoed

Net als andere cultureel-erfgoedorganisaties, botste CEMPER op vragen bij waarderen: Wat kan waarderen betekenen voor het erfgoed van muziek en podiumkunsten, ook op lange termijn? Hoe kan je het typische erfgoed van muziek en podiumkunsten waarderen? Doe je dat dan voor elke discipline apart? Waar zitten de gelijklopende problemen en noden? 

CEMPER vroeg daarom steun aan de Vlaamse overheid via de twee subsidieronde van experimentele pilootprojecten voor waarderen van erfgoed. Partners waren onder andere Erfgoedcel Leuven en VRT.

Het pilootproject

Twee uiteenlopende casussen waren het speelveld voor het pilootproject: Historische decors in Vlaanderen en Brussel (19001960)’ en Historische archieven en collecties jazzerfgoed (19202016)’.

De resultaten van het gehele pilootproject zijn gebundeld in het eindrapport Naar een generieke methode cross-collections waarderen, pilootproject waarderen. 1 oktober 2018 — 30 september 2019. Voor de waardering van de theaterdecors verscheen een apart geïllustreerd rapport Een cross-collections waardering van historische decors in Vlaanderen. Uit het onderzoek naar de jazzarchieven en –collecties groeide een online database met alle opnames van, met en door Belgische muzikanten in binnen-en buitenland commercieel uitgebracht tussen 1897 en 1999. Deze is gebaseerd op het befaamde naslagwerk van Robert Pernet. 

Beide casussen verschilden sterk van aanpak en resultaat. Niettemin werden er al een aantal conclusies uitgewerkt die CEMPER de komende maanden zal bespreken met erfgoedorganisaties die zich op waarderen en specifiek cross-collections waarderen willen toeleggen.

Directeur Mariet Calsius Mail Mariet Calsius

Ook interessant

07 jun. 2024

Onderzoeksrapport folk-, volks- en werelddans

Een enquête, individuele interviews en een rondetafelgesprek gaven ons inzicht in folk-, volks- en werelddans in Vlaanderen en belichten wat volgens …
Lees meer
31 mei 2024

Stagiaire Lena blikt terug op haar onderzoek naar kostuumerfgoed van muziek, theater en dans

Stagiaire Lena deed het afgelopen jaar onderzoek naar de betekenis van kostuums, ze bracht in kaart welke actoren kostuums bewaren, zocht good practi…
Lees meer
Kaart van Vlaanderen waarop is aangeduid hoeveel actoren met de term 'choreograaf' in de dataset zitten per provincie. Van hoogste naar laagste concentratie: Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Voor Limburg zijn er geen data.
29 mei 2024

Dansactoren in kaart gebracht

Het afgelopen jaar brachten we dansactoren in kaart. Wat was het doel van dit project? Hoe gingen we te werk? En welke visualisaties konden we aan de…
Lees meer
24 mei 2024

Al zingend leren over immaterieel erfgoed

Tijdens de erfgoedweken trok onze collega Debora Plouy als erfgoedklasbak door Vlaanderen en Brussel. Hoe verliepen de lessen? En welke tips heeft ze…
Lees meer