Home Nieuws Pilootproject 'Muziek- en podiumerfgoed waarderen…

Pilootproject 'Muziek- en podiumerfgoed waarderen': eindrapport beschikbaar

Van 1 oktober 2018 tot 30 september 2019 onderzocht CEMPER methodologieën voor het waarderen’ van muziek- en podiumerfgoed. Voor dit pilootproject kreeg CEMPER de steun van de Vlaamse overheid. 

Waarderen?

Waarderen is het bepalen van de betekenis van het erfgoedobject voor een collectie, museum, archief of erfgoedgemeenschap. Met waarderen doen we geen uitspraak over financiële waarde. De waarde van erfgoed is niet objectief en verandert naarmate het tijdsbeeld wijzigt. Daarom is het belangrijk dat waardering op een participatieve manier gebeurt en belanghebbenden betrokken worden bij het bepalen van de waarde.

CEMPER zet in op waardering om een gedragen visie te ontwikkelen op toekomstige bewaring, onderzoek, toegankelijkheid en (her)gebruik van het erfgoed van muziek en podiumkunsten. Aan de hand van twee casussen werd geëxperimenteerd met verschillende methodes. Enerzijds werkten we met historische theaterdecors, anderzijds namen we jazzarchieven en ‑collecties onder de loep. 

Waarderen van muziek- en podiumkunstenerfgoed

Net als andere cultureel-erfgoedorganisaties, botste CEMPER op vragen bij waarderen: Wat kan waarderen betekenen voor het erfgoed van muziek en podiumkunsten, ook op lange termijn? Hoe kan je het typische erfgoed van muziek en podiumkunsten waarderen? Doe je dat dan voor elke discipline apart? Waar zitten de gelijklopende problemen en noden? 

CEMPER vroeg daarom steun aan de Vlaamse overheid via de twee subsidieronde van experimentele pilootprojecten voor waarderen van erfgoed. Partners waren onder andere Erfgoedcel Leuven en VRT.

Het pilootproject

Twee uiteenlopende casussen waren het speelveld voor het pilootproject: Historische decors in Vlaanderen en Brussel (19001960)’ en Historische archieven en collecties jazzerfgoed (19202016)’.

De resultaten van het gehele pilootproject zijn gebundeld in het eindrapport: Naar een generieke methode cross-collections waarderen, pilootproject waarderen. 1 oktober 2018 — 30 september 2019’. Voor de waardering van de theaterdecors verscheen een apart geïllustreerd rapport: Een cross-collections waardering van historische decors in Vlaanderen’. Uit het onderzoek naar de jazzarchieven en –collecties groeide een online database met alle opnames van, met en door Belgische muzikanten in binnen-en buitenland commercieel uitgebracht tussen 1897 en 1999. Deze is gebaseerd op het befaamde naslagwerk van Robert Pernet. 

Beide casussen verschilden sterk van aanpak en resultaat. Niettemin werden er al een aantal conclusies uitgewerkt die CEMPER de komende maanden zal bespreken met erfgoedorganisaties die zich op waarderen en specifiek cross-collections waarderen willen toeleggen.

2022 Mariet 01 edited2 web2
Directeur Mariet Calsius Mail Mariet Calsius

Ook interessant

BIS Jazzerfgoed klein
17 mei 2022

BIS-stagiair Arnout blikt terug

Arnout Standaert bracht gedurende zes maanden jazzerfgoed in kaart.
Lees meer
640px Dubosq Grande place publique Kortrijk 1914
13 okt. 2020

100 jaar Schouwburg Kortrijk

In 2020 bestaat de Kortrijkse Schouwburg 100 jaar. Dat wordt op verschillende manieren gevierd. Op de planning staan evenementen, expo’s, theater-, d…
Lees meer
Decoverhuis
10 okt. 2018

De grote decorverhuis

De unieke collectie decorstukken van Dubosq van Schouwburg Kortijk is wereldberoemd. In de schouwburg kunnen deze decors niet kwalitatief bewaard wor…
Lees meer
Juul anthonissen
11 sep. 2015

Jazzcollectie Juul Anthonissen in bewaring bij gemeente Heist-op-den-Berg

De gemeente Heist-op-den-Berg zal de jazzcollectie van Juul Anthonissen in bewaring te nemen en ontsluiten.
Lees meer