Pilootproject 'Muziek- en podiumerfgoed waarderen': eindrapport beschikbaar

Van 1 oktober 2018 tot 30 september 2019 onderzocht CEMPER methodologieën voor het waarderen’ van muziek- en podiumerfgoed. Voor dit pilootproject kreeg CEMPER de steun van de Vlaamse overheid. 

Waarderen?

Waarderen is het bepalen van de betekenis van het erfgoedobject voor een collectie, museum, archief of erfgoedgemeenschap. Met waarderen doen we geen uitspraak over financiële waarde. De waarde van erfgoed is niet objectief en verandert naarmate het tijdsbeeld wijzigt. Daarom is het belangrijk dat waardering op een participatieve manier gebeurt en belanghebbenden betrokken worden bij het bepalen van de waarde.

CEMPER zet in op waardering om een gedragen visie te ontwikkelen op toekomstige bewaring, onderzoek, toegankelijkheid en (her)gebruik van het erfgoed van muziek en podiumkunsten. Aan de hand van twee casussen werd geëxperimenteerd met verschillende methodes. Enerzijds werkten we met historische theaterdecors, anderzijds namen we jazzarchieven en ‑collecties onder de loep. 

Waarderen van muziek- en podiumkunstenerfgoed

Net als andere cultureel-erfgoedorganisaties, botste CEMPER op vragen bij waarderen: Wat kan waarderen betekenen voor het erfgoed van muziek en podiumkunsten, ook op lange termijn? Hoe kan je het typische erfgoed van muziek en podiumkunsten waarderen? Doe je dat dan voor elke discipline apart? Waar zitten de gelijklopende problemen en noden? 

CEMPER vroeg daarom steun aan de Vlaamse overheid via de twee subsidieronde van experimentele pilootprojecten voor waarderen van erfgoed. Partners waren onder andere Erfgoedcel Leuven en VRT.

Het pilootproject

Twee uiteenlopende casussen waren het speelveld voor het pilootproject: Historische decors in Vlaanderen en Brussel (19001960)’ en Historische archieven en collecties jazzerfgoed (19202016)’.

De resultaten van het gehele pilootproject zijn gebundeld in het eindrapport: Naar een generieke methode cross-collections waarderen, pilootproject waarderen. 1 oktober 2018 — 30 september 2019’. Voor de waardering van de theaterdecors verscheen een apart geïllustreerd rapport: Een cross-collections waardering van historische decors in Vlaanderen’. Uit het onderzoek naar de jazzarchieven en –collecties groeide een online database met alle opnames van, met en door Belgische muzikanten in binnen-en buitenland commercieel uitgebracht tussen 1897 en 1999. Deze is gebaseerd op het befaamde naslagwerk van Robert Pernet. 

Beide casussen verschilden sterk van aanpak en resultaat. Niettemin werden er al een aantal conclusies uitgewerkt die CEMPER de komende maanden zal bespreken met erfgoedorganisaties die zich op waarderen en specifiek cross-collections waarderen willen toeleggen.

Directeur Mariet Calsius Mail Mariet Calsius

Stel een vraag

Heb je vragen of wil je weten wat CEMPER voor je kan betekenen? Laat van je horen!
CEMPER vzw
Onder-Den-Toren 12
B‑2800 Mechelen
O. nr. 0683 772 202
RPR Mechelen