Seminarie: 'Museums and ethnomusicology: displaying objects, displaying culture'

Op woensdag 10 februari 2021 vindt het derde (online) seminarie van ICTM Belgium Museums and ethnomusicology: displaying objects, displaying culture’ plaats (Engels en Frans gesproken). In deze lezing gaan Claire Chantrenne (Muziekinstrumentenmuseum, Brussel) en Marie-Pierre Lissois (Traditional Arts and Ethnology Centre, Laos) in op de relevantie en de uitdagingen van het tentoonstellen van etnomusicologisch onderzoek in een museale context, meer specifiek van muziekinstrumenten.

Twee verschillende benaderingen worden besproken aan de hand van concrete voorbeelden: de tentoonstelling Voices of the Wind’ (tentoongesteld in het TAEC museum in Laos), en de MIM-collectie in Brussel. De panelleden zullen ingaan op vragen over ethiek en methodologie bij het verzamelen van instrumenten (hoe worden instrumenten in het veld verzameld), verschillende methodes bij het tentoonstellen van instrumenten (moeten instrumenten bespeelbaar zijn, bespeeld worden, alleen geconserveerd worden, etc.), en de relevantie van de sociaal-culturele context van de instrumenten (moet het instrument worden tentoongesteld als een object of als een sociaal-cultureel instrument)? De discussie zal ook concrete beroepsmogelijkheden voor etnomusicologen in musea en particuliere onderzoekscentra illustreren.

Meer info vind je op het Facebookevenement.

MiM Brussel

Stel een vraag

Heb je vragen of wil je weten wat CEMPER voor je kan betekenen? Laat van je horen!
CEMPER vzw
Onder-Den-Toren 12
B‑2800 Mechelen
O. nr. 0683 772 202
RPR Mechelen