Home Nieuws Topstuk voorgesteld: Een hoorn van een omroeper i…

Topstuk voorgesteld: Een hoorn van een omroeper in Antwerpen

Niet alle muzikale topstukken zijn handschriften of drukken. Even relevant zijn de bewaard gebleven muziekinstrumenten die getuigen van een al dan niet verdwenen muziekpraktijk. Een dergelijke traditionele praktijk vinden we bijvoorbeeld bij de straatomroepers; hierin vormt deze hoorn een belangrijk element.

Collectie Stad Antwerpen, Museum Vleeshuis | Klank van de Stad

In 2008 werd een in Antwerpen bewaarde hoorn aan de lijst met topstukken toegevoegd nadat Resonant (nu CEMPER) het instrument in 2004 op een eerste Proeflijst muzikaal erfgoed 1100 – 1600’ had geplaatst. De hoorn behoort tot de collectie muziekinstrumenten van de Stedelijke Musea Antwerpen en wordt bewaard in het Vleeshuis onder catalogusnummer AV 29.4.29. Het instrument werd tot voor kort omschreven als jachthoorn’. Thans typeert men het als straathoorn’: een instrument dat gebruikt werd bij het omroepen van berichten. Ook bellen werden hiervoor gebruikt.

Deze messing hoorn is moeilijk te dateren, maar werd wellicht gemaakt in de 16de eeuw. Het hoorntype is zeer eenvoudig. Het bestaat uit een cilindervormige buis van 64 cm, in de vorm van een halve cirkel, een vorm die zijn oorsprong kent in het gebruik van dierenhoorn als materiaal voor muziekinstrumenten. Daarom is de buis oorspronkelijk rond; later (zoals in dit exemplaar) werd ze zeshoekig.

Er zijn slechts enkele exemplaren van dit soort instrumenten bewaard. Het Antwerps exemplaar, dat in relatief goede staat verkeert, vormt een belangrijke en zeldzame getuige van de traditie van straatomroepers.

Ook interessant

14 mei 2024

Philippe Cortens: op zoek naar verborgen schatten in ons muziekerfgoed

Philippe Cortens doet duizend-en-een dingen met muziekerfgoed. Ontdek wat hij doet in dit interview.
Lees meer
23 apr. 2024

“Gentse volksliedjes hebben een grote verbindingskracht”

Folkmuzikant Wim Claeys zingt samen met de Stemband liedjes in het Gents dialect. Het kinderkoor kreeg een plaats op het Register van Inspirerende Vo…
Lees meer
16 apr. 2024

"We doen toverlantaarnshows zoals die in de periode 1820-1920 kunnen geweest zijn"

In hun vrijetijd voeren Dominique Santens en Philippe Khazzaka, samen met twee collega’s, toverlantaarnshows op. Wat is een toverlantaarn juist?
Lees meer
21 mrt. 2024

Topstuk in de kijker: Judith ende Holifernes

In 1577 schreef de Roeselaarse rederijker Robert Lawet een toneelspel over Judith en Holifernes, een geliefd thema in de dramatiek. In 2014 werd het …
Lees meer