Home Nieuws Topstuk voorgesteld: Een hoorn van een omroeper i…

Topstuk voorgesteld: Een hoorn van een omroeper in Antwerpen

Niet alle muzikale topstukken zijn handschriften of drukken. Even relevant zijn de bewaard gebleven muziekinstrumenten die getuigen van een al dan niet verdwenen muziekpraktijk. Een dergelijke traditionele praktijk vinden we bijvoorbeeld bij de straatomroepers; hierin vormt deze hoorn een belangrijk element. 

Collectie Stad Antwerpen, Museum Vleeshuis | Klank van de Stad

In 2008 werd een in Antwerpen bewaarde hoorn aan de lijst met topstukken toegevoegd nadat Resonant het instrument in 2004 op een eerste Proeflijst muzikaal erfgoed 1100 – 1600’ had geplaatst. De hoorn behoort tot de collectie muziekinstrumenten van de Stedelijke Musea Antwerpen en wordt bewaard in het Vleeshuis onder catalogusnummer AV 29.4.29. Het instrument werd tot voor kort omschreven als jachthoorn’. Thans typeert men het als straathoorn’: een instrument dat gebruikt werd bij het omroepen van berichten. Ook bellen werden hiervoor gebruikt.

Deze messing hoorn is moeilijk te dateren, maar werd wellicht gemaakt in de 16de eeuw. Het hoorntype is zeer eenvoudig. Het bestaat uit een cilindervormige buis van 64 cm, in de vorm van een halve cirkel, een vorm die zijn oorsprong kent in het gebruik van dierenhoorn als materiaal voor muziekinstrumenten. Daarom is de buis oorspronkelijk rond; later (zoals in dit exemplaar) werd ze zeshoekig.

Er zijn slechts enkele exemplaren van dit soort instrumenten bewaard. Het Antwerps exemplaar, dat in relatief goede staat verkeert, vormt een belangrijke en zeldzame getuige van de traditie van straatomroepers.

Ook interessant

Herautstrompet
26 dec. 2014

Topstuk voorgesteld: Herautstrompet in Es

Trompetten en trompetters of trompers bepaalden eeuwenlang mee het klankbeeld van een stad. Ze deden dit musicerend of met een signaal- of wachtersfu…
Lees meer
Klavecimbel1615
06 dec. 2012

Topstuk voorgesteld: twee Antwerpse klavecimbels

In het nieuwe topstukkendecreet werden ook topstukken van de periode 1600-1800 beschermd. Enkele klavecimbels uit de ateliers van de Antwerpse famili…
Lees meer
Contrabasblokfluit Vleeshuis
20 jan. 2011

Topstuk voorgesteld: een contrabasblokfluit in het Museum Vleeshuis

Het Museum Vleeshuis in Antwerpen is de trotse bezitter van de enige originele contrabasblokfluit van dit type. Reden genoeg voor de Vlaamse overheid…
Lees meer
Eenhandsfluit
01 apr. 2010

Topstuk voorgesteld: een Brugse eenhandsfluit

In 2007 kreeg een de bescheiden Brugse eenhandsfluit, wellicht omstreeks 1500 gemaakt, het statuut van Vlaams topstuk. (foto: Musea Brugge)
Lees meer