Home Nieuws Topstuk voorgesteld: Symphonia [...] van Hildega…

Topstuk voorgesteld: Symphonia [...] van Hildegard von Bingen

De Maurits Sabbebibliotheek van de KU Leuven bewaart een twaalfde-eeuws handschrift met muziek van Hildegard von Bingen. De codex telt 58 composities in zwarte en rode inkt op perkamenten folio’s die in de 18de eeuw van een kalfslederen band werden voorzien. Het handschrift is afkomstig van de voormalige Benedictijnerabdij van Villers en kwam daarna terecht in de abdij van Affligem en tenslotte in de Sint-Pieter en Paulusabdij van Dendermonde. Die instelling gaf het in langdurige bruikleen aan de Maurits Sabbebibliotheek, waar het in optimale omstandigheden bewaard kan worden. De codex werd intussen gedigitaliseerd en is raadpleegbaar op de IDEM-databank.

Hildegard von Bingen, abdis, schrijfster en mystica leefde van 1098 tot 1179 en is een van de toonaangevende vrouwelijke componisten uit de Middeleeuwen. Haar Symphonia Harmoniae Caelestium Revelationum geldt als een meesterwerk binnen de West-Europese muziekgeschiedenis. Het betreft een geheel van gezangen op Latijnse teksten, genoteerd in Duitse neumen. Het handschrift is een unicum, behoort tot het werelderfgoed en vertegenwoordigt de oudste bron van deze Symphonia.

De Symphonia van Hildegard van Bingen | © KU Leuven, Rob Stevens

Ook interessant

14 mei 2024

Philippe Cortens: op zoek naar verborgen schatten in ons muziekerfgoed

Philippe Cortens doet duizend-en-een dingen met muziekerfgoed. Ontdek wat hij doet in dit interview.
Lees meer
23 apr. 2024

“Gentse volksliedjes hebben een grote verbindingskracht”

Folkmuzikant Wim Claeys zingt samen met de Stemband liedjes in het Gents dialect. Het kinderkoor kreeg een plaats op het Register van Inspirerende Vo…
Lees meer
16 apr. 2024

"We doen toverlantaarnshows zoals die in de periode 1820-1920 kunnen geweest zijn"

In hun vrijetijd voeren Dominique Santens en Philippe Khazzaka, samen met twee collega’s, toverlantaarnshows op. Wat is een toverlantaarn juist?
Lees meer
21 mrt. 2024

Topstuk in de kijker: Judith ende Holifernes

In 1577 schreef de Roeselaarse rederijker Robert Lawet een toneelspel over Judith en Holifernes, een geliefd thema in de dramatiek. In 2014 werd het …
Lees meer