Home Nieuws Veel volk verwacht. Populaire muziekcultuur in Vl…

Veel volk verwacht. Populaire muziekcultuur in Vlaams-Brabant sinds 1800

“Geschiedenis bestaat niet alleen uit prestigieuze 'schatten' en grote 'helden' […], maar vooral uit alledaagse handelingen en gedeelde overtuigingen die gaandeweg een nieuwe invulling krijgen”. Met dat idee in het achterhoofd startten vier onderzoekers medio 2010 een onderzoek naar de populaire muziekcultuur in Vlaams-Brabant. Eind april verschenen hun bevindingen in het boek Veel volk verwacht.

Muziek is geen op zichzelf staand fenomeen, maar vindt altijd plaats in een bepaalde sociale, politieke, economische,… context. Naarmate die context evolueert, zullen ook de muziek, muziekbeoefening en muziekreceptie aan veranderingen onderhevig zijn. Meer zelfs: verschuivingen in de betekenis van muziek lopen onvermijdelijk parallel met transformaties in de haar omringende wereld. Zo is ook populaire’ muziek(cultuur) zelf geen statisch gegeven, maar een concept dat mee evolueert in de tijd en in voortdurende interactie staat met haar omgeving.

Veel volk verwacht
is geen historiek van de popmuziek in de provincie, noch een overzicht van Vlaams-Brabantse componisten en muzikanten. Wel brengen de auteurs de geschiedenis van de populaire muziekcultuur in Vlaams-Brabant in kaart via de maatschappelijke veranderingen die haar mee beïnvloed(d)en. Algemene culturele praktijken en fenomenen, zoals processen van identiteitsvorming, kennisoverdracht en lichamelijke presentatie, vormen de rode draad van deze publicatie, eerder dan de eigenlijke muziek.

Zo focust het eerste deel (Gemeenschap) op de kracht van muziek om mensen zowel op als voor het podium te verenigen, maar ook te verdelen. De auteurs ontleden minutieus de mechanismen die schuilgaan achter de verenigende kracht van onder meer koorverenigingen en fangroepen of zoomen in op marktzangers en cabaretiers die meermaals de woede van Kerk en Staat opwekten met hun provocerende liederen. Het tweede deel (Uitwisseling) onderzoekt het verband tussen muzikale voorkeuren en de kanalen waarlangs de muziek zelf en opvattingen over muziek verspreid wordt. In welke mate oefenen de overheid, het officiële muziekonderwijs, radioprogramma’s, magazines, vrienden of bijvoorbeeld de commerciële markt een invloed uit op onze muzikale smaak en de manier waarop we met muziek omgaan? Een opvoering is altijd meer dan alleen maar een muzikant die een werk vertolkt voor een bepaald publiek: elke performance is een ritueel waar de muziek, uitvoerder(s), het publiek en de setting op elkaar inspelen. In het laatste deel (Opvoering) benadrukken de auteurs dan ook de dynamische wisselwerking tussen muziek, performance, plaats en setting van de vertolking en de betekenis die muziek krijgt. Daarbij bespreken ze onder meer hoe fanfares aandacht besteedden aan de manier waarop ze zich presenteerden aan het grote publiek en hoe de intrede van het uniform de uitstraling van een korps (en navenant ook het ledenaantal) deed toenemen. Of hoe een jeugdhuis, kerk of cultureel centrum als tijdelijke soundscapes een betekenisvolle factor zijn in de manier waarop muziek wordt gepercipieerd.

Vanuit een brede benadering, die nog maar zelden werd toegepast in publicaties over populaire muziekcultuur, behandelt Veel volk verwacht deze en heel wat andere thema’s. Zodoende reikt het een kapstok aan waaraan lokale verhalen kunnen worden opgehangen.

Veel volk verwacht
is het werk van ADVN, Amsab-ISG, KADOC en Liberaal Archief in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant. Het verscheen in de reeks Accenten uit de geschiedenis van Vlaams-Brabant.

Bruyneel, E., Herreman, R., Stynen, A., & Vos, S. (2012). Veel volk verwacht. Populaire muziekcultuur in Vlaams-Brabant sinds 1800. Uitgeverij Peeters.
ISBN: 9789042926646
365 pagina’s

Ook interessant

07 jun. 2024

Onderzoeksrapport folk-, volks- en werelddans

Een enquête, individuele interviews en een rondetafelgesprek gaven ons inzicht in folk-, volks- en werelddans in Vlaanderen en belichten wat volgens …
Lees meer
31 mei 2024

Stagiaire Lena blikt terug op haar onderzoek naar kostuumerfgoed van muziek, theater en dans

Stagiaire Lena deed het afgelopen jaar onderzoek naar de betekenis van kostuums, ze bracht in kaart welke actoren kostuums bewaren, zocht good practi…
Lees meer
21 mei 2024

Fietsen & Trompen - De vergeten geschiedenis van velofanfares

In Vlaanderen is er nog één fietsende fanfare. Ooit was dat anders. In zijn boek Fietsen & Trompen vertelt Geert Vanmaeckelberghe het bijzondere …
Lees meer
14 mei 2024

Philippe Cortens: op zoek naar verborgen schatten in ons muziekerfgoed

Philippe Cortens doet duizend-en-een dingen met muziekerfgoed. Ontdek wat hij doet in dit interview.
Lees meer