Cultureelerfgoeddebat 'Dans gedocumenteerd'

15-11-2022

Dans gedocumenteerd: uitdagingen in het collectiebeleid van het kunsten- en erfgoedveld

De nood aan een ondersteunende, gesubsidieerde en centrale instelling waar alle documentatie en archiefbronnen over dans uit Vlaanderen te vinden zijn, blijft door het Vlaamse kunsten- en erfgoedbeleid onbeantwoord. Waarom blijft het danserfgoed onderbelicht in de erfgoedwerking en wat zijn de uitdagingen voor een toekomstig netwerk danserfgoed’ dat deze lacune in het centrale beleid zou kunnen opvullen? Op donderdag 17 november 2022 organiseren de studenten van het postgraduaat Cultureel erfgoed een cultureelerfgoeddebat. Tijdens het debat ontleden de studenten samen met CEMPER-collega Staf Vos deze prangende kwesties en discussiëren ze vooral over thema’s zoals representatie in het verzamelbeleid en de toekomst van community archives binnen het danserfgoed.


Als voorbereiding bij het aanstaande debat, wordt gevraagd om het artikel Wachten op een huis of bouwen aan een netwerk? Noden en uitdagingen voor danserfgoed in Vlaanderen’ (Staf Vos, in Documenta, 2021) grondig door te nemen, met nadruk op het deel Uitdaging voor het netwerk’. Maak kritische kanttekeningen bij de voorgestelde kwesties en ga na of er nog andere uitdagingen zijn die in dezelfde discussie toepasbaar zijn binnen de volledige erfgoedsector.

Voor de geïnteresseerden kan er ook vrijblijvende informatie gevonden worden in de webinarreeks To imagine otherwise’. Ook hier worden verschillende uitdagingen binnen het collectiebeleid aangekaart en vooral de derde seminar over representatie (Andrew Flinn) is een handige wegwijzer voor het debat van donderdag 17 november.

15-11-2022

Stel een vraag

Heb je vragen of wil je weten wat CEMPER voor je kan betekenen? Laat van je horen!
CEMPER vzw
Onder-Den-Toren 12
B‑2800 Mechelen
O. nr. 0683 772 202
RPR Mechelen