Ontwikkeling van TRACKS: Erfgoedzorg in de kunstensector

Decorschetsen Opera Ballet Vlaanderen c Het Firmament

TRACKS: Toolbox en richtlijnen voor archief- en collectiezorg in de kunstensector

2013 — 2014

Wat houdt dat in: zorg dragen voor je eigen archief en collectie? En waarom zou ik aan archief- en collectiezorg doen? En tot slot: hoe kan ik zorg dragen voor mijn archief en collectie?

Deze en andere vragen waren de concrete aanleiding voor het expertisecentrum PACKED (thans meemoo) om in 2013 met verschillende partners uit het kunsten- en erfgoedveld — waaronder Het Firmament en Resonant (nu samen CEMPER) — een strategie uit te werken over de zorg voor archieven en collecties in de kunstensector*. De samenwerking resulteerde in de online toolbox TRACKS, die kunstenaars en kunstenorganisaties concreet ondersteunt met tal van tips en richtlijnen.

De richtlijnen en tools zijn ontwikkeld voor de kunstensector en geschikt voor iedereen die de zorg voor archief en collecties niet als prioritaire taak heeft. Daarom worden altijd de meest economische en efficiënte oplossingen voorgesteld, die toch kwaliteitsvol zijn. Iedereen kiest zélf welke aspecten binnen de archief- en collectiezorg het meest prangend zijn en welke oplossingen realistisch zijn. Want alle richtlijnen staan op zich en kunnen zonder raadpleging van de andere richtlijnen toegepast worden.

Partners

TRACKS startte als een online toolbox van PACKED vzw, gerealiseerd in samenwerking met Het Firmament en met medewerking van het Departement Cultuur, Jeugd en Media, Archiefbank Vlaanderen, Kunstenpunt, CVAa, FARO, Forum voor Amateurkunsten en Resonant. Ook de culturele archieven in Vlaanderen en Brussel en de musea voor hedendaagse kunst droegen bij aan de realisatie van de toolbox. De huidige partners zijn meemoo, CEMPER, Kunstenpunt, VAi/​CVAa, Archiefbank Vlaanderen, FARO,HKA/CKV en het Departement Cultuur, Jeugd & Media.

Een in omvang beperkte stuurgroep werd samengesteld om PACKED vzw bij de uitvoering van dit project te begeleiden. De stuurgroep fungeert als klankbord voor het opvolgen, bijsturen en bewaken van alle acties die binnen dit project werden ondernomen. Een kleinere werkgroep, waarin ook alle kunstdisciplines zijn vertegenwoordigd, werd opgericht om zich te buigen over de inhoudelijke aspecten van het project. De inhoud van de richtlijnen en of ze behoren tot de basiszorg, werd bepaald door deze werkgroep. CEMPER is actief lid van zowel de stuurgroep als de werkgroep.

Het project kwam tot stand met steun van de Vlaamse overheid.


*De kunstensector bestaat uit beeldende, audiovisuele en mediakunsten, architectuur, vormgeving, podiumkunsten en muziek. Personen, organisaties, verenigingen, professionelen en amateurkunstenaars vormen het kunstenveld.

Surf naar TRACKS

projecttracks.be

Directeur Mariet Calsius Mail Mariet Calsius
Erfgoedregistratie Elias Feys Mail Elias Feys

Stel een vraag

Heb je vragen of wil je weten wat CEMPER voor je kan betekenen? Laat van je horen!
CEMPER vzw
Onder-Den-Toren 12
B‑2800 Mechelen
O. nr. 0683 772 202
RPR Mechelen