Topstukken

Schaalmodel Springtrommel

Topstukken

Een roerend goed of een verzameling geldt als ‘topstuk’ als het vanwege de archeologische, historische, cultuurhistorische, artistieke of wetenschappelijke betekenis ervan voor de Vlaamse Gemeenschap als zeldzaam en onmisbaar beschouwd moet worden. Met het Topstukkendecreet wil de Vlaamse overheid dit erfgoed beschermen.

Het statuut ‘topstuk’ betekent dat deze stukken zonder voorafgaande toestemming Vlaanderen niet meer kunnen verlaten en dat bij een mogelijke verkoop ervan Vlaanderen het eerste kooprecht toekomt. Bovendien kunnen de bewaarders van dit erfgoed rekenen op subsidiëring bij conservering en restauratiewerken.

Nieuws over topstukken

Stel een vraag

Heb je vragen of wil je weten wat CEMPER voor je kan betekenen? Laat van je horen!
CEMPER vzw
Onder-Den-Toren 12
B‑2800 Mechelen
O. nr. 0683 772 202
RPR Mechelen